Ragnarok og russisk mafia

Der bliver ikke sparet på store ord, når branchen skal beskrive det oprør, nogle islandske pengemænd og deres danske medsammensvorne har sat i gang i den danske medieverden.Der bliver skrevet om Ragnarok med henvisning til den nordiske mytologi - ja, der bliver både spekuleret i og talt om, at det i virkeligheden er russiske mafiapenge, der står bag det hele, og at det hele jo nok falder fra hinanden, når den historie for alvor kan bekræftes og fortælles.

Der bliver ikke sparet på store ord, når branchen skal beskrive det oprør, nogle islandske pengemænd og deres danske medsammensvorne har sat i gang i den danske medieverden.

Der bliver skrevet om Ragnarok med henvisning til den nordiske mytologi – ja, der bliver både spekuleret i og talt om, at det i virkeligheden er russiske mafiapenge, der står bag det hele, og at det hele jo nok falder fra hinanden, når den historie for alvor kan bekræftes og fortælles.

Mens nogle – næsten – som de tre berømte aber holder sig for øjne og ører, men ikke helt så meget holder mund, er andre trukket i arbejdstøjet.

JP/Politikens Hus er et godt stykke fremme med planerne om at etablere sin egen gratisavis, som skal tage konkurrencen op med 365 Media Scandinavia. For selv de mest hårdnakkede skeptikere tvivler ikke mere på, at de kommer på gaden med Nyhedsavisen.

Alle forventer, at det helt store slag bliver slået i hovedstadsregionen og i de store byer. Alligevel er der nogle bladchefer, som mener, at fronten kommer til at ligge lige omkring netop deres bladhus. Eksempelvis er ledelsen på et vestjysk blad gået helt i panik og forsøger at forhindre medarbejdere i at søge nye journalistiske udfordringer ved at lokke dem over på – set fra DJs side – tvivlsomme lederkontrakter.

Medarbejderne kan ikke forstå, at det bare kan lade sig gøre, når kollegerne, der nu skal til at være ledere, stort set skal lave det samme, som de gjorde før. I DJ forstår vi det heller ikke og vil bede om en forklaring, da disse kolleger selvfølgelig skal blive på vore overenskomster.

Det er bare en af de talrige udfordringer, DJ står over for.

Vi skal sørge for, at den forventede større jobrotation på mediearbejdsmarkedet kommer til at foregå på en ordentlig måde.

En anden stor udfordring er at sørge for, at de medlemmer, der nu skal arbejde på de nye gratisaviser, får ordentlige vilkår.

I den forbindelse har det været meget rørende at opleve en række mediechefers omsorg for, om DJ nu har styrke og vilje til at lave dyre overenskomster. Med konkurrenterne naturligvis. For pudsigt nok er det helt andre toner, vores forhandlere bliver præsenteret for, når de samme chefer sender forhandlerne fra Danske Mediers Arbejdsgiverforening i marken for at lave overenskomst for dem, der så skal ud at konkurrere.

Det er slet og ret en gang patetisk hykleri på forhånd at udpege DJ som den, der kunne være syndebuk for, at man selv kommer i vanskeligheder.

365 Media Scandinavia har lagt ambitiøst ud med planerne for en gra-tisavis med høj kvalitet. JP/Politikens Hus vil også lave kvalitet.

Det kræver gode og ambitiøse vilkår for de medarbejdere, der skal sørge for resultaterne. Og der skal ikke herske den mindste tvivl om, at DJ er parat til at gå langt for at sikre dette for vore medlemmer.

For der bliver rift om journalistisk arbejdskraft i den kommende tid. For oven i gratisaviserne kommer TV 2 med en nyhedskanal. Også der er der brug for et større antal journalister.

Vores forventning er derfor en vækst i beskæftigelsen, hvilket vi alt andet lige tillader os at glæde os over. Frem for alt betyder det, at en hel del af vore næsten 1.000 ledige medlemmer får mulighed for at komme i arbejde.

Med gratisaviserne oplever vi, at der, som inden for de elektroniske medier, kommer nye platforme på det trykte område. Der vil være en vifte af udgivelser, som kan understøtte hinanden.

Dagbladene især skal finde ud af at kunne jonglere med de forskellige udgivelser, så det centrale debatskabende dagblad bliver styrket til gavn for demokratiet.

Dagbladene spiller en afgørende rolle for mangfoldigheden i medierne og for demokratiets udvikling. Derfor er der inden for det sidste år kommet en række nye love om støtte til både omlægninger og distribution af dagbladene.

Næste skridt må nu være at få nedsat den mediekommission, der skal sikre, at vi i fremtidens Danmark har en væg til væg-mediepolitik, der sikrer mangfoldigheden.

0 Kommentarer