Radio- og tv-nævnet udtaler hård kritik af Loud

Radio- og tv-nævnet sætter Radio Loud under særligt tilsyn og giver radioen 14 dage til at redegøre for, hvordan de vil leve op til kravene. Programdirektør lægger sig fladt ned

Radio- og tv-nævnet har behandlet Radio Louds public service-redegørelse for 2020. Nævnet retter en usædvanlig skarp kritik af en række af radiokanalens forhold.

Radiokanalen får frist på 14 dage til at lægge plan for at ordne forholdene og fire måneder til at implementere ændringerne, lyder det i afgørelsen.

Formand for Radio- og tv-nævnet Søren Sandfeld Jakobsen siger blandt andet i en pressemeddelelse fra Radio- og tv-nævnet:

”Radio- og tv-nævnet retter en usædvanlig skarp kritik af en række væsentlige mangler, herunder især vedrørende kanalens live-udsendelser, interaktion med lytterne, geografiske forankring, og at Radio Loud ikke har indhentet nævnets godkendelse inden gennemførsel af væsentlige ændringer. Nævnet kræver, at Radio Loud inden for en kort frist retter op på disse forhold.”

Det fremgår også af afgørelsen, at nævnet har fulgt godt med i de seneste ugers medieomtale i forbindelse med Simon Andersens tiltrædelse som ny chef, og de beder om en forklaring på, hvad det er, der foregår.

”Radio- og tv-nævnet skal samtidig som en del af tilsynet anmode Radio Loud om en redegørelse for de planer, der bl.a. er blevet omtalt i pressen, og som vedrører ændringer i program, profil og organisation, herunder i forhold til kanalens målgruppe. Nævnet skal endvidere gøre opmærksom på, at der ved ændringer kan være krav om forudgående godkendelse af nævnet.”

Lægger sig fladt ned

Hos Radio Loud anerkender programdirektør Simon Andersen Radio- og tv-nævnets særdeles hårde kritik:

”Jeg er glad for, at nævnet fastslår, at publicserviceredegørelsen for 2020 er retvisende. Men vi får kritik fra nævnet, som ovenikøbet kalder den usædvanlig hård. Vi lægger os fladt ned og følger nævnets kritik,” siger Simon Andersen.

Ifølge programdirektøren skyldes den hårde kritik blandt andet at den oprindelige sendetilladelse, som radioens idemænd i sin tid indsendte, er særligt detaljeret:

”Vi skal gøre hvad myndighederne siger, men det er en ekstremt detaljeret sendetilladelse, som vi skal indordne os under.

Kan I efterleve den?

”Det skal vi jo. Der vil hele tiden være ting, hvor man spørger sig selv, om det giver mening. Radioens grundlægger lovede en masse, men det betyder ikke, at vi ikke vil have en dialog med myndighederne om, hvordan vi bruger de penge, vi har til at lave bedst mulig radio,” siger Simon Andersen og tilføjer:

”Det kan være værd at kigge på, om det giver mening at have så interaktiv en hjemmeside, som det bliver beskrevet i ansøgningen. Vi følger, hvad myndighederne siger, men det kan være, at vi skal have en dialog om at bruge kræfterne på at udvikle en god app og ikke en stor interaktiv hjemmeside.”

0 Kommentarer