Radio- og tv-nævnet indleder ny sag mod Roj-TV

Byretten konkluderede, at Roj-TV udøver propaganda for PKK. Derfor ser Radio- og tv-nævnet stationen efter i sømmene. Sidste undersøgelse af Roj-TV var i 2008.

Byretten konkluderede, at Roj-TV udøver propaganda for PKK. Derfor ser Radio- og tv-nævnet stationen efter i sømmene. Sidste undersøgelse af Roj-TV var i 2008. Roj-TV udøver propaganda for PKK, og de væsentlige redaktionelle beslutninger bliver truffet i Belgien af personer med tæt forbindelse til PKK. Det var byrettens konklusion efter den meget omtalte retssag mod den kurdiske tv-station i Københavns byret.

»Byrettens dom fremhæver flere forhold, der kan være relevante for en vurdering efter radio- og fjernsynsloven. Ud over spørgsmålet om udsendelsernes indhold gælder det spørgsmålet om PKK's indflydelse på de redaktionelle beslutninger og spørgsmålet om, hvor de væsentlige redaktionelle beslutninger træffes,« siger Radio- og tv-nævnets formand, Christian Scherfig, i en pressemeddelelse.

Han siger videre.

»Nævnet vil nu indhente oplysninger om såvel programvirksomhed som omstændighederne omkring de redaktionelle beslutninger og på den baggrund foretage en vurdering af, om registreringen kan opretholdes. Det er for tidligt at udtale sig om, hvad konklusionen bliver. Det er ligeledes for tidligt at udtale sig om, hvor længe sagsbehandlingen vil vare, henset til at Nævnet bl.a. skal have foretaget oversættelse af udsendelser.«

Nævnet undersøgte i 2005, 2006 og 2008 Roj-TV's nyhedsjournalistik, hvor der blev konkluderet, at Roj-TV ikke overtræder radio- og fjernsynsloven.

Efter dommen i Københavns byret har Roj-TV anket til landsretten.

»Nævnets tilsynssag er ikke en indblanding i den strafferetlige bedømmelse, der nu skal ske for landsretten. Nævnets vurdering sker efter radio- og fjernsynsloven, og der er ingen automatisk forbindelse mellem den sag og bedømmelsen efter straffeloven,« siger Christian Scherfig.

Han siger til Politiken, at den tyrkiske ambassadør har kontaktet nævnet.

»Vi har fået en henvendelse fra den tyrkiske ambassadør. Almindeligvis tager vi ikke individuelle møder, men i denne sag som trods alt har en større – også i forhold til de andre myndigheders – interesse, besluttede vi os for at tage imod besøget fra den tyrkiske ambassadør. På det møde forklarede vi den tyrkiske ambassadør, hvordan lovgivningen er i Danmark, og den tyrkiske ambassadør gav udtryk for faktuelle forhold og synspunkter.«

Har du oplevet noget pres udefra?

»Der er et stort engagement blandt tyrkerne for denne sag. Det gælder både dem, der er af den ene og anden opfattelse i forhold til, hvad der er op og ned på sagen. Så i den forstand er der interesse for sagen,« siger Christian Scherfig til Politiken.

 

0 Kommentarer