Radio-og tv-nævnet i opråb: Reguleringen af medier er dysfunktionel

Der er behov for at nedsætte en mediekommission for at gøre op med en forældet kludetæppe-regulering af medieområdet, skiver Radio-og tv-nævnet i en kronik.

Hele reguleringen af medieområdet trænger til en hovedeftersyn. Sådan lyder det i et opråb fra Radio-og tv-nævnet i en kronik i Politiken.

Derfor foreslår de syv medlemmer med formand Caroline Heide-Jørgensen i spidsen, at der bør nedsættes en mediekommission, som skal lave et hovedeftersyn af hele området.

Det skal have fokus på hvad mediekonvergensen betyder for reguleringen af området, uafhængighed og armslængde i administrationen af reglerne, og public service.

Det er et kludetæppe

”Regeringen bør således snarest nedsætte en mediekommission, der kan gennemgå det samlede medieområde og tænke det forfra, så vi får et moderne, uafhængigt og stærkt medietilsyn, som opererer efter ægte armslængdeprincipper og håndhæver den samlede medielovgivning”, skriver nævnet i kronikken.

De mener, at tiden simpelthen er løbet fra de mange love og regler på området, hvor platformene smelter sammen. En del af udfordringerne er blevet forsøgt løst med ny lovgivning, men hele området har efterhånden karakter af et kludetæppe, mener nævnet.

”Man må også sikre sig, at tilsynet er uafhængigt af politiske og økonomiske interesser. Væk med alle de gamle kludetæppekonstruktioner og alle mulige særordninger samt særnævn og ind med samarbejde på tværs, faglige synergier og ikke mindst uafhængigheden”, skriver de.

I en anden artikel i Politiken i dag udtaler kulturminister Joy Mogensen, at hun er ”åben over for at drøfte problemstillingerne både politisk og med det nye Radio- og tv-nævn”.

 

0 Kommentarer