Radio Holger fortsætter på nettet

  YTRINGSFRIHED. Næste gang Radio- og tv-nævnet rejser sag mod Radio Holger, risikerer radiostationen at blive lukket for bestandigt. Indtil videre har Radio- og tv-nævnet inddraget stationens sendetilladelse i tre måneder. Radio Holger fortsætter med at agitere via internettet.

YTRINGSFRIHED. Næste gang Radio- og tv-nævnet rejser sag mod Radio Holger, risikerer radiostationen at blive lukket for bestandigt. Indtil videre har Radio- og tv-nævnet inddraget stationens sendetilladelse i tre måneder. Radio Holger fortsætter med at agitere via internettet.

Det var en udsendelse i Radio Holger den 21. juli, der fik Radio- og tv-nævnet til at rejse sag på eget initiativ. I udsendelsen opfordrede Radio Holger til selvtægt og drab på muslimer i Danmark, idet radiostationen mente, at fordrivelse og etnisk udrensning af muslimer er den eneste måde at undgå terror på.

Radio- og tv-nævnet begrunder afgørelsen med, at udsendelsen klart overtrådte det lokale nævns mediepolitiske principper om, at programmer ikke må tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Det er normalt de lokale radionævn, der træffer afgørelser i sager om inddragelse af sendetilladelse. Men ifølge radio- og fjernsynsloven kan Radio- og tv-nævnet 'i særlige tilfælde' selv rejse sager og træffe afgørelser.

»Her er tale om en usædvanlig entydig og eklatant overtrædelse af radiostationens tilladelsesforudsætninger. Hvis vi ikke skal bruge vores 'call in'-ret nu, hvornår så?« siger formand for Radio- og tv-nævnet Chris-tian Scherfig.

Han henviser i øvrigt til, at de lokale nævn bliver nedlagt per 1. december, hvormed en afgørelse – i tilfælde af at den blev kæret – alligevel ville ryge tilbage til Radio- og tv-nævnet.

Radio Holgers ejer, Kaj Wilhelmsen, der tidligere har stiftet partiet Fælleslisten mod Indvandring, har på det kraftigste protesteret mod Radio- og tv-nævnets afgørelse, som han kalder grundlovsstridig. I en udtalelse til Ritzau bebuder han desuden, at agitationen mod indvandrere vil fortsætte i nye medier:

»Lukker man det ene medie, så opretter vi bare et andet, som kan være med til at sprede budskabet om et dansk Danmark,« siger han til nyhedsbureauet.

Selv om Radio Holger ikke må sende radio før den 16. november, fortsætter radiostationen med at sende via internettet. På Radio Holgers hjemmeside kan der i skrivende stund downloades tre udsendelser som mediefiler.

Samtidig annoncerer radiostationen for et nyt internetmagasin, der sættes op den 1. september med Kaj Wilhelmsen som ansvarshavende redaktør.

0 Kommentarer