Radio Danmark får lavere bemanding

DRs kortbølgeradio, Radio Danmark, lægges ind under Radioavisen. Den nye digitale redigering sparer seks journalister, kortbølgeredaktøren og fem teknikere væk. Nu gælder det om at finde en ny placering til de overflødige.

DRs kortbølgeradio, Radio Danmark, lægges ind under Radioavisen. Den nye digitale redigering sparer seks journalister, kortbølgeredaktøren og fem teknikere væk. Nu gælder det om at finde en ny placering til de overflødige.

»Hvad er forskellen på Radio Danmark og Titanic?« »Titanic havde orkester på, da den gik ned!«
På kortbølgeredaktionen Radio Danmark – der sender nyheder til danskere i udlandet – er stemningen for tiden præget af denne form for galgenhumor – og afventen.
Den ti mand store redaktion fik sidst i oktober budskabet om, at deres fremtid ser noget anderledes ud, end de havde regnet med.
Når Radioavisen næste sommer overgår til digital redigering, nedlægges den selvstændige kortbølgeredaktion. I stedet skal langdistanceudsendelserne fremover kun bemandes med fire redaktionssekretærer, der står for afviklingen.
Det betyder, at seks journalister og redaktøren af Radio Danmark skal forlade deres stillinger. Det samme gælder fem teknikere.
»CAR-projektet (den digitale redigering, red.) er godt nok et rationaliseringsprojekt, men det er hele radioens projekt. Derfor forventer jeg også, at hele radioen føler en forpligtelse til at finde nye opgaver til de folk, der må forlade deres nuværende job,« siger den konstituerede programchef for Radioavisen, Jens Holme. Han står i spidsen for arbej-det med at genplacere de
journalister, der ikke længere skal arbejde på Radio Danmark, og efter den første samtalerunde står det klart, at de fleste helst vil have et job på Radioavisen.
»Jeg ser ret optimistisk på mulighederne for at finde job til dem alle, men jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at
man lige får sit ønskejob. Så for at det lykkes, kræver det, at begge parter arbejder aktivt med,« siger Holme.
På Journalistgruppen i DRs generalforsamling den 29. oktober udtrykte gruppens medlemmer bekymring for den utryghed, som den nye teknologi fører med sig:
»DR sender forkerte signaler til medarbejderne. Store teknologiske og organisatoriske ændringer i en virksomhed fordrer tryghed, hvis alle skal kaste sig helhjertet ind i virksomhedens overlevelse,« hed det i en udtalelse fra gruppen.
Jens Holme maner til besindelse:
»På en stor arbejdsplads som vores opstår der meget let rygter om massefyringer hos de mest pessimistiske. Men dette er ikke første trin i en massefyringsraket. Det vil jeg gøre mit yderste for,« lover programchefen.
Han ser – trods nedskæringerne – muligheden for, at Radio Danmarks udsendelser kan vinde ved omlægningen, så nyhedsdelen fremover kan opdateres oftere end de nuværende to gange i døgnet. Og de særlige baggrundsindslag, som hidtil har været Radio Danmarks særkende, vil kunne hentes fra nuværende magasiner som Morgenmagasinet, Refleks, Politisk Debat eller Orientering.

0 Kommentarer