Radikalt forslag til nyt praktiksystem

På tværs af uddannelsessteder foreslår journaliststuderende nu at erstatte den såkaldte panikdag med en hel uge. Modellen støttes af blandt andre Ekstra Bladets Bent Falbert, men får kritik for at være urealistisk.

På tværs af uddannelsessteder foreslår journaliststuderende nu at erstatte den såkaldte panikdag med en hel uge. Modellen støttes af blandt andre Ekstra Bladets Bent Falbert, men får kritik for at være urealistisk.

»Bryd reglerne, eller find dig i tilfældigheder.« Sådan lyder diagnosen af praktiksystemet i et initiativ, der kommer fra de journaliststuderendes fællesorganisation DJ Stud. Et udvalg i DJ Stud med medlemmer fra alle tre journalistuddannelser i Danmark har fremlagt et forslag til at ændre systemet radikalt. De vil erstatte den famøse panikdag med en hel uge.

Den nye model bygger på, at medierne får ansøgningerne mandag, og at der først må laves bindende aftaler fredag. På den måde får både medier og praktiksøgende mulighed for at se hinanden an i løbet af ugen, inden de træffer deres valg fra fredag klokken 8.

»Ved at give praktikstederne og de studerende fire dage mere, kan vi undgå mange af de tilfældigheder, der er i systemet nu, med ansøgninger, der ikke når at blive læst, eller folk, der ikke får det sted, de helst vil have,« siger Niels Krogsgård, der er tovholder på projektet.

For at imødekomme problemer med forhåndsaftaler i løbet af ugen mellem praktikanter og medier, ligger det også i forslaget, at bindende aftaler først kan laves fredag efter klokken 8. Alle aftaler lavet før kan annulleres.

»Vi vil have nogle standardkontrakter på 6, 12 og 18 måneder, som først kan afhentes fredag klokken 8. Der vil helt sikkert være nogle medier, der beder studerende om at stå og vente foran deres dør, men tanken er, at de så selv kan bestemme, om de vil stå der eller ej,« forklarer Niels Krogsgård.

Han understreger, at ideen skal diskuteres igennem på et seminar i DJ Stud i den kommende weekend. Derefter bliver den bragt i de to studieaviser Illustreret Bunker på Danmarks Journalisthøjskole og Lixen på Syddansk Universitet, helst udgivet på samme dag. Det skal skyde en debat i gang. Men allerede nu lyder der kritik af forslaget. Praktikvejleder på Danmarks Journalisthøjskole Pia Færing mener, at forslaget er urealistisk.

»Jeg har stor sympati for forslaget. Problemet er, at du beder en branche, der lever af at være først, om at vente en uge. I dag har vi tre dage, men det er der ingen, der gider bruge på det, man snakker kun om panikdagen. Vi har de mest enkle regler, vi overhovedet kan – og alligevel bliver de brudt. Vi er altså i en branche, hvor folk elsker at snyde hinanden,« siger hun til Journalisten.dk.

Indtil videre har blandt andre Bastard Film og Ekstra Bladets chefredaktør, Bent Falbert, tilkendegivet deres støtte til den nye model. Men det har Pia Færing ikke meget til overs for. Både Bastard Film og Ekstra Bladet har nemlig ifølge hende lavet aftaler på forhånd tidligere og dermed netop ikke givet sig selv og de praktiksøgende tid til overvejelse.

»De største kritikere af systemet er dem, der er mest ivrige efter at omgå det. Jeg synes, at det er utroværdigt, hvis Ekstra Bladet og Bastard Film støtter det her forslag. Bent Falbert kan ikke engang overholde reglerne én dag, hvordan skulle han så kunne gøre det en uge? Det tror jeg ikke på,« siger Pia Færing.

Bent Falbert er uforstående over for, at han skulle have snydt, og synes, det er frækt af Pia Færing at kritisere ham på den måde uden at komme til ham selv først. Han mener, at det er til alles bedste med mere tid til at holde samtaler, som det bliver muligt med den nye model.

»Formålet må være, at bladene får de bedst egnede, og de studerende kommer derhen, hvor de vil. Men sådan har det ikke været. Hvis der er tredive, der er interesserede i at komme på Ekstra Bladet, så vil jeg da helst snakke med dem alle sammen,« siger han.

Efter panikdagen den 16. april er det ifølge Niels Krogsgård planen, at DJ Stud samler op på debatten og fremlægger et færdigt forslag for praktikudvalget.

4 Kommentarer

Pia Færing
15. APRIL 2008
Re: Radikalt forslag til nyt praktiksystem

Jeg har intet imod intentionerne i forslaget fra DJ-Stud - tværtimod. Hvis tid alt andet lige er lig med kvalitet, så lad os få noget tid.

Men når parterne allerede nu ikke har tid og mod til at bruge tre dage, så tror jeg ikke på en uge.

Lad mig uddybe mine beskyldninger mod Bastard og Ekstra Bladet - de er kendte af alle parter: Bastard forsøgte for nogle år siden at få de studerende til at sende deres ansøgninger på e-mail - en opfordring de kom med til åbent hus. Det har de ikke gjort sidenhen - efter en snak med dem om det urimelige i at forsøge at komme foran alle andre medier. Bent Falbert ringer stadig til potentielle ansøgere tirsdag aften - altså igen før de andre medier. Jeg er ikke ude efter hans personlige samtaler i løbet af åbent-hus-ugen - de kan give meget kvalitet i udvælgelsen - fra begge sider. Jeg er ude efter, at han synes, at Ekstra Bladet har en særlig ret til at tilbyde praktikplads/praktiksamtale før alle andre.

Jeg tror ikke på, at hverken medier eller studerende har is nok i maven til at vente til fredag, hvis de har besluttet sig for tirsdag, at de er det rette match. Og selve kontraktunderskrivelsen er en formsag - det er det også i dag. Mange kontrakter underskrives ikke før praktikstart.

Hvis ikke alle stoler på, at alle overholder reglerne, så gør ingen. Se på fotojournalisterne. De har ansøgningerne 24 timer før ansættelsen - og de er kun otte-ni medier. Og hver eneste gang bliver alle vrede over for tidligt indgåede aftaler.

 Vi har et problem: Alle vil selv have lov at vælge - og alle vil vælge først! Og vi har en branche, der lever af at komme før de andre. Derfor siger jeg: Vi har et enkelt, men absolut ikke kønt system. Desværre tror jeg, at det er sidste system før kaos. Dette er i sandhed biledet på, at ingen kæde er stærkere end det svageste led - og vi har mange svage led og en meget lang kæde.

Peter Hammer
28. MARTS 2008
Udokumenteret kritik?

Det kunne være interessant at se hvilken dokumentation Pia Færing har for sine påstande:

"Både Bastard Film og Ekstra Bladet har nemlig ifølge [Pia Færing] lavet aftaler på forhånd tidligere" og "De største kritikere af systemet er dem, der er mest ivrige efter at omgå det. Jeg synes, at det er utroværdigt, hvis Ekstra Bladet og Bastard Film støtter det her forslag."

Ikke bare fordi umiddelbart udokumenterede karakterangreb er en uklædelig måde at afvise et nyt, interessant og tilsyneladende gennemarbejdet forslag til en gennemgribende nytænkning af praktiksøgningen (jeg har selv været med til at forfatte et par stykker, der er blevet skudt ned nærmest før blækket var tørt).

Men også fordi Pia Færing her ikke alene mistænkeliggør Bastard Film (eller Ekstra Bladet, for den sags skyld), men også en hel gruppe nuværende og tidligere praktikanter. Det kan da ikke være praktikantvejlederens oprigtige hensigt?

Mig bekendt har Bastard Film ikke indgået forhåndsaftaler om praktikansættelser.

Peter Hammer

tidl. Bastard Film-praktikant, tidl. KaJ-formand og (for en meget kort bemærkning) elevrep. i praktikudvalget.

Niels Krogsgård
27. MARTS 2008
Re: Pia Færring har forhåbentligt ikke forstået forslaget

Rolig nu, Rasmus. Dine pointer er helt rigtige, men lad os holde en sober tone, så forslaget ikke risikerer at ende i mudderkastning.

I DJStud håber vi meget, at vores forslag kan blive starten på en konstruktiv debat om, hvordan vi kan få et mere fair ansættelsessystem for praktikanter. Vi vil derfor gerne opfordre alle interesserede i at blande sig i debatten på www.DJstud.dk, når den skydes i gang i starten af næste uge.

I forbindelse med vores forslag, vil jeg også gerne understrege, at der ikke er tale om, at medierne skal rive en ekstra uge ud af kalenderen til samtaler. Ud fra de ansøgninger, som medierne modtager, er det arbejdsgiverne selv der bestemmer, hvem og hvor mange, de vil have til samtale, og hvornår samtalerne skal ligge. Præcis som når det er en uddannet journalist, der skal ansættes.  Det eneste vi som kommende praktikanter forlanger, er egentlig bare at blive taget seriøst – hvilket vi ikke mener, man kan nå i det nuværende system.

Venlig hilsen

Niels Krogsgård, DJStud.

Rasmus Mark Pedersen
27. MARTS 2008
Pia Færring har forhåbentligt ikke forstået forslaget

Med udtalelsen: "Bent Falbert kan ikke engang overholde reglerne én dag, hvordan skulle han så kunne gøre det en uge?" udstiller Pia Færring sig selv og sin manglende viden om DJ Studs forslag. De regler, der tidligere har været brudt (ikke nødvendigvis af Falbert), er:

1 at ringe til praktiksøgere, før det er tilladt.

2 at holde samtaler, før det er tilladt

3 at skrive kontrakter, før det er tilladt.

1 og 2 bliver væsentligt lettere at overholde, fordi det nu rent faktisk er tilladt arbejdspladserne, at ringe til praktiksøgerne og få dem til samtale 4 dage før det er muligt at indgå kontrakter. I dag er der ikke et sekund, fra det er lovligt at ringe, til der må skrives kontrakter. Jeg ved ikke, om det er det, Pia Færring kalder "de mest enkle regler", men de er i al fald ikke de mest hensigtsmæssige. Det er sådan set det, der giver paniken på praktikdagen.

3 bliver umuligt, for de kontrakter, der skal underskrives, først bliver udleveret fredag klokken 8. Så uanset hvor meget branchen lever af at være først, så skal den vente i 4 dage. Derfor har jeg meget svært ved at se, hvordan Bent Falbert skulle snyde dag ud og dag ind i en uge i træk. Det håber jeg, Pia Færring har et svar på, og det så bare er journalisten til artiklen, der ikke har fundet det relevant at tage med.

I mit stille sin er der dog et andet håb om, at Pia Færring har set rødt, da hun så Bent Falberts navn. Derfor tror jeg også på, at hun på et senere tidspunkt vil forholde sig nøgternt til det forslag, som ikke kun er stillet af én chefredaktør, men af en forening der repræsenterer langt de fleste journalistikstuderende i Danmark.

Det er i hvert fald dumt at overhøre dem, systemet er til for.

Rasmus Mark Pedersen

Journalistikstuderende Syddansk Universitet, snarlig praktiksøger samt i bestyrelsen for KaJO, der er Dansk Journalistforbunds kreds for journaliststuderende i Odense - og dermed en del af DJ Stud.