Rabat til studerende

FAGFESTIVAL. 1.800 kroner plus overnatning, aftensmad og rejse. Så meget kostede det at deltage i Dansk Journalistforbunds (DJ) FagFestival i september. Prisen for studerende og andre, der ikke har gjort sig fortjent til at få penge fra Ophavsretsfonden. De, som fik støtte fra fonden, slap med at betale 800 kroner for at deltage. Hvis man også fik tilskud fra Pressens Uddannelsesfond, røg prisen ned på 600 kroner.Sådan skal det ikke længere være:

FAGFESTIVAL. 1.800 kroner plus overnatning, aftensmad og rejse. Så meget kostede det at deltage i Dansk Journalistforbunds (DJ) FagFestival i september. Prisen for studerende og andre, der ikke har gjort sig fortjent til at få penge fra Ophavsretsfonden. De, som fik støtte fra fonden, slap med at betale 800 kroner for at deltage. Hvis man også fik tilskud fra Pressens Uddannelsesfond, røg prisen ned på 600 kroner.

Sådan skal det ikke længere være:

»FagFestivalen er en væsentlig opgave for DJ, og vi skal behandle medlemmerne lige,« sagde forbundets næstformand, Fred Jacobsen, på hovedbestyrelsesmødet i sidste uge. Andre kaldte ligefrem FagFestivalen for en branding af DJ.

Det er tanken, at FagFestival fremover skal finansieres af forbundet selv, så ingen kommer i klemme i Ophavsretsfondens regler. Det betyder, at fuldt betalende deltagere kommer til at betale 1.200 kroner for FagFestival, kost og logi – studerende og arbejdsløse slipper med det halve.

Selv om enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer trods storm og regn stadig godt kunne se det charmerende i at holde FagFestival i Filmbyen ved Avedøre, og selv om flere talte om, at det havde været godt at prøve noget helt nyt – formand Mogens Blicher Bjerregård kaldte det et boost til Fag-Festivalen – så står der nu »Hjem til Nyborg« på planen for FagFestival 2006.

Men DJs affære med Filmbyen har ifølge formanden givet Nyborg Strand lyst til at idéudvikle stedets muligheder, så FagFestivalen ikke bare falder tilbage til den gamle form.

* Journalistforbundets hovedbestyrelse har efter dette nummers deadline besluttet, at FagFestival 2006 skal tilstræbe en pris på 1.200 kroner for fuldt betalende medlemmer af forbundet, mens studerende og arbejdsløse skal betale det halve. Begge priser er inklusiv kost og logi.

 

0 Kommentarer