Rabat hjælper ikke

Få Politiken til halv pris i et halvt år, abonner på Jyllands-Posten i tre måneder til halv pris ... Dagbladene konkurrerer dagligt på fordelagtige rabattilbud for at vinde nye læsere ind i kundekartoteket. Men rabatten virker sjældent, hvis målet er at knytte nye læsere til et fast abonnement. Det er en af konklusionerne i undersøgelsen ‘Måske-læserne - Dagbladenes muligheder i mediekonkurrencen', lavet af Jørgen Poulsen, medieforsker ved Roskilde Universitetscenter, og forskningsmedarbejderne Elisabeth Frank Larsen og Inger Vigdis Krag.

Få Politiken til halv pris i et halvt år, abonner på Jyllands-Posten i tre måneder til halv pris …
Dagbladene konkurrerer dagligt på fordelagtige rabattilbud for at vinde nye læsere ind i kundekartoteket. Men rabatten virker sjældent, hvis målet er at knytte nye læsere til et fast abonnement. Det er en af konklusionerne i undersøgelsen ‘Måske-læserne – Dagbladenes muligheder i mediekonkurrencen', lavet af Jørgen Poulsen, medieforsker ved Roskilde Universitetscenter, og forskningsmedarbejderne Elisabeth Frank Larsen og Inger Vigdis Krag.
»Det tyder på en voldsom illoyalitet hos læserne,« siger Jørgen Poulsen, der ikke vil sætte tal på, hvor mange – eller hvor få – af rabattilbudene, der munder ud i et fuldprisabonnement. I fortrykket til undersøgelsen havde han dog lavet et skøn, der lød på 5-10 procent. Men noget tyder på, at det var tal, dagsbladsudgiverne, som har været medsponsorer af undersøgelsen, ikke havde lyst til at se på tryk. I hvert fald er netop det talmæssige skøn blevet pillet ud af den endelige udgave.
»Det er for vanskeligt at sætte præcise procenter på,« siger Jørgen Poulsen.

Nej til indhold og pris
»Vi holder avisen indimellem, for når vi får et godt tilbud, så slår vi til, og når vi så skal til at betale almindelige priser, så hopper vi fra,« illustrerer en 29-årig mand rabat-problematikken i undersøgelsen. Han er en af de 82 personer, de tre forskere har interviewet indgående. I undersøgelsen indgår også 7600 telefoninterview, gennemført over en to-årig periode med det formål at belyse sammenhængen mellem danskernes avislæsning og aviskøb, og hvilke muligheder aviserne har for at øge begge dele.
»Vældet af rabatordninger er et udtryk for, at folk ikke kan lide avisens indhold eller avisens sande pris,« siger Jørgen Poulsen, der i den endelige udgave af undersøgelsen konstaterer, at 37 procent af de 7600 telefoninterviewede har været rabatbrugere inden for de seneste to år.
»Man kan vælge at betragte rabatrytterne som en markedsmæssig nyskabelse. Det er i hvert fald bedre end ingenting,« siger Jørgen Poulsen, der dog mener, at aviserne bør ændre fundamentalt på deres indhold, hvis der skal findes en løsning på det skrantende abonnementsmarked.

0 Kommentarer