Podcast

Rådgivere peger på to ’gigantiske selvmål’ fra stort kulturhus

”Jeg er helt chokeret,” siger ekspert i ’Budskab’ om Musikkens Hus’ krisehåndtering og brug af trivselsmåling i en sag om dårligt arbejdsmiljø

”Det er en reel katastrofe, de har rodet sig ud i. Og det værste for dem er, at de selv har rodet sig ud i den.”

Sådan siger Søren Søndergaard, presse og kommunikationschef i Danske Havne, i podcasten ’Budskab’ om krisehåndteringen fra Nordjyllands største kulturinstitution, Musikkens Hus.

Sagen startede, da Nordjyske bragte en artikel baseret på flere end 20 anonyme kilder, som samstemmende beskrev et virkelig dårligt arbejdsmiljø i kulturhuset. De fortalte blandt andet om stress, urimelige rådighedskrav og frygt for at blive fyret.

Det blev begyndelsen på en stribe kritiske artikler fra regionalmediet. En dækning, der efter et par uger førte til, at Musikkens Hus annoncerede en boykot af Nordjyske i opslag på LinkedIn og Facebook. De begrundede det med, at de havde besvaret spørgsmål fra Nordjyske gennem knap en måned, og skrev:

”Nu er vi dog kommet til et punkt, hvor vi er nødt til at sige fra, da omfanget af artikler, spørgsmål og bekymrede medarbejdere for længst har nået et mætningspunkt.”

I samme skrivelse beskyldte de Nordjyske for blandt andet at have bragt et ’stort antal fejl og falske påstande’ – noget, som blev pure afvist i en leder i Nordjyske dagen efter.

Springer handling over

Emil Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening, kalder boykotten ’et intenderet modangreb’.

”Men det er mest af alt bare et gigantisk selvmål,” siger han, som hæfter sig ved, at direktøren for Musikkens Hus i Nordjyskes første artikel om sagen blandt andet udtalte, at han var ’meget berørt’ af kritikken, og også erklærede, at han ville se på, om kulturhusets tiltag for arbejdsmiljøet var tilstrækkelige.

Emil Nielsen savner at se, at ledelsen handler på den erkendelse.

”De er gået fra at anerkende, at der kan være udfordringer, men også lidt negligere, at de er alvorlige. Og så går de i stedet til totalt modangreb på Nordjyske i en sag, hvor det – hvis man læser Nordjyske – er ret åbenlyst, at der er ret alvorlige arbejdsmiljøproblemer i Musikkens Hus,” siger Emil Nielsen.

Nogle uger senere gik Musikkens Hus proaktivt ud med resuméer af en ny APV og en ny trivselsundersøgelse fra Musikkens Hus. Trivselsundersøgelsen viste ifølge en pressemeddelelse fra Musikkens Hus en gennemsnitlig score på 5,1, målt på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er bedst.

’Aktivitetskløe på direktionsgangen’

I pressemeddelelsen udtalte bestyrelsesformand Christen Winther Obel, at målingerne bekræftede, at: ”langt størstedelen af vores ansatte er tilfredse med at arbejde i huset”, samt at Musikkens Hus ikke står med noget ’akut behov for ekstraordinære indsatser’.

Dagen efter kunne Nordjyske baseret på en anonym mail til medarbejderne i Kulturhuset afsløre, at medarbejderne ikke havde kunnet svare anonymt på trivselsundersøgelsen. Noget, som flere arbejdsmiljøeksperter kritiserede i hårde vendinger.

Emil Nielsen mener, det er ’ekstremt amatøristisk’, at Musikkens Hus først gennemfører en ikke-anonym trivselsmåling og bagefter lægger den frem til offentligt skue som dokumentation for, at ’her er ikke noget at komme efter’.

”Jeg er helt chokeret,” siger han.

”Det er vildt, at man sidder i et kulturhus, der får 85 millioner i offentlige støttekroner, som vel at mærke må have et ordentligt sekretariat og have kommunikations- og ledelseskompetencer in house, at de har siddet rundt om et bord og tænkt: ’Det her, det gør vi’, uden at nogen har sagt: ’Skal vi lige tage en runde på, om der er noget at komme efter ved den trivselsmåling’.

En lille uge efter Nordjyskes afsløring trak bestyrelsen og ledelsen trivselsmålingen tilbage og erklærede, at de vil få foretaget en ny og anonym undersøgelse. Søren Søndergaard kalder fremlæggelsen af den ikke-anonyme trivselsmåling som et argument mod dårligt arbejdsmiljø for et ’gigantisk selvmål’.

Han mener generelt, at det kan være god krisehåndtering at lægge noget frem, men kun forudsat, at man har sikret sig, at det, man lægger frem, også holder.

”Sagen har udviklet sig fra slemt til værre i takt med, at de har haft aktivitetskløe på direktionsgangen og har sagt: ’Nu gør vi et eller andet, vi lægger en trivselsmåling frem’,” siger han.

Hverken direktør i Musikkens Hus Lasse Rich Henningsen eller bureauet Publicity, som rådgiver kulturhuset, har ønsket at kommentere sagen.

0 Kommentarer