Publicistklubbens formand går af

Per Mikael Jensen har valgt ikke at genopstille som formand ved den ekstraordinære generalforsamling, som Publicistklubben afholder efter ønske fra flere medlemmer. ”Vi skal tilbage til den gamle organisering med bedre uddelegering,” siger bestyrelsesmedlem Jacob Mollerup

Publicistklubbens formand, Per Mikael Jensen, har valgt at trække sig som formand ved en ekstraordinær generalforsamling, der bliver afholdt 7. januar.

Som Journalisten beskrev i sidste uge, sker det efter et år, hvor klubben har haltet efter med lavt aktivitetsniveau og forpligtelser, der ikke blev overholdt.

I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skriver Per Mikael Jensen, at bestyrelsen har ”fuld forståelse for kritikken”, som flere medlemmer har rejst omkring aktivitetsniveauet, og at man bakker helt op om den ekstraordinære generalforsamling. I indkaldelsen noterer han også helt kort, at formanden ikke genopstiller.

Bestyrelsesmedlem Jacob Mollerup fortæller, at bestyrelsen i øjeblikket er i dialog om nogle forslag, ”der kan samle butikken og sikre tiltrængt oprydning”. Han vil ikke uddybe, hvad forslagene går ud på, men han nævner blandt andet, at klubbens arbejde har beroet lidt for meget på formanden.

”Vi skal tilbage til den gamle organisering med bedre uddelegering og flere til at tage hånd om det. Per Mikael har taget for meget på sig, og når det så i en periode ikke fungerer, får det langt større konsekvenser. Det er ikke planen, at det skal gentage sig.”

Ikke formandskandidat

Ifølge Jacob Mollerup er der endnu ikke en ny formandskandidat på banen, men han antyder også, at bestyrelsen ikke står på helt bar bund i forhold til at pege på en ny formand.

”Der er altid nogen i spil,” siger han.

Det bliver dog ikke Jacob Mollerup selv, der opstiller til en ny runde som formand.

”Det har jeg været, og det kommer ikke til at gentage sig. Jeg føler en forpligtelse til at bidrage til at få klubben tilbage på sporet, men ikke til at være formand. Jeg har taget min tur,” siger han. 

Ifølge indkaldelsen vil hele bestyrelsen være på valg ved den ekstraordinære generalforsamling. Normalt er kun halvdelen af bestyrelsen på valg, men det har man valgt at se bort fra i dette tilfælde.

”I den nuværende situation, hvor man med rette kan kritisere den nuværende bestyrelse, så er det mest rigtigt at sætte alle på valg. Også fordi man rent formelt godt kan kritisere den måde, de to senest tilkomne medlemmer er blevet udpeget på. Det skal vi ikke spilde tiden på at diskutere. Derfor er det mest praktisk, at alle skal vælges igen,” siger Mollerup, der samtidig forventer, at der i den kommende bestyrelse vil komme helt nye medlemmer.

Prisvindere har ikke fået præmiepenge

Bestyrelsen var ved seneste generalforsamling ikke komplet. I referatet hed det, at der skulle findes to yderligere bestyrelsesmedlemmer, og at de skulle godkendes af repræsentantskabet eller en ekstraordinær generalforsamling senest 1. april 2018. Den godkendelse skete først i november gennem en mail til repræsentantskabet.

Problemerne med driften af Publicistklubben har blandt andet medført, at bankkontoen er blevet lukket, og at vindere af forårets publicistpriser endnu ikke har fået udbetalt deres præmiepenge.

Journalisten har forsøgt at få formand Per Mikael Jensens kommentar til, at han nu stopper som formand, men det har ikke været muligt. Han har dog tidligere fortalt, at han tydeligvis ikke har haft tid til at varetage sin formandsopgave ordentligt, og at han finder kritikken af ham berettiget.

0 Kommentarer