Psykologiprofessor hiver ForskerForum i Pressenævnet

Tidligere forsker i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet Helmuth Nyborg klager til Pressenævnet over ikke at være blevet forelagt kritik i artikel af ForskerForum. Mediet mener, de blot har gengivet faktuelle oplysninger. “Sagen er presseetisk principiel,” siger redaktionsleder

“Jeg mener, at vi efter de presseetiske regler har ret til at skrive det, fordi det er faktuelt korrekt. Jeg mener godt, vi som et faktum kan konstatere, at han har konstrueret data.”

Sådan lyder det fra Jørgen Øllgaard, der er redaktionsleder på ForskerForum, efter at professor og tidligere forsker på Aarhus Universitet Helmuth Nyborg har valgt at klage over ForskerForum til Pressenævnet.

Sagen udspringer af en artikel i ForskerForum, som Journalisten allerede har omtalt. I artiklen rejser professor Jens Mammen en skarp kritik mod videnskabsjournalist Lone Frank. Hun fik ikke lov til at komme til orde i artiklen, og det blev af eksperter kritseret for at være i strid med de presseetiske regler.

I samme artikel kritiserer Jens Mammen også Helmuth Nyborg. Han siger blandt andet, at Helmuth Nyborg tidligere har konstrueret data i sin forskning, og at han har brugt en højreorienteret ghostwriter i sine forskningsartikler.

Det mener Helmuth Nyborg, at han skulle have haft lejlighed til at svare på inden publicering af artiklen.

“Jeg har klaget over, at Jørgen Øllgaard igen fremsætter uholdbare og forkerte påstande, som nærmest har injurierende karakter,” siger Helmuth Nyborg.

“En fupmager”

Ifølge ForskerForum er Jens Mammens udtalelser faktuelt korrekte, fordi Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, UVVU, har fundet, at Helmuth Nyborg har forbrudt sig mod god videnskabelig praksis. Derfor mener Jørgen Øllgaard, at de ikke skal foreholde ham Jens Mammens kritik.

“De har i den seneste sag slået fast, at det var fusk, når han brugte en ghostwriter. For det andet slog UVVU fast, at han ikke kunne fremlægge data, der påviste hans påstand. Det fik UVVU til at konkludere, at hans resultater er konstruerede, og derfor opfatter den videnskabelige verden ham som en fupmager,” siger redaktionsleder Jørgen Øllgaard.

Helmuth Nyborg erkender, at UVVU er kommet med de kendelser. Men han mener ikke, de er korrekte. Han peger på, at han efterfølgende af Vestre Landsret er blevet frifundet for videnskabelig uredelighed i de sager, hvor UVVU har fundet, at han ikke har levet op til god videnskabelig praksis.

Ifølge ForskerForum har landsretten fastslået, at de ikke kan kende dig videnskabeligt uredelig. Men de mener, de ikke har kigget på substansen i UVVUs kendelser, som dermed stadig står. Er du uenig i det?

“Ja, det er jeg,” siger Helmuth Nyborg.

Hvorfor er du uenig i det?

“Jørgen Øllgaard forveksler falsk forskning med, at han ikke kan lide min forskning.”

Den udlægning er Jørgen Øllgaard ikke enig i.

“Landsretten gik ikke ind på sagens videnskabelige substans. Så det er usandt, når Nyborg vil påstå, at Landsretten frikendte ham for den videnskabelige fusk, som UVVU dømte,” siger Jørgen Øllgaard.

“Sagen er presseetisk principiel”

Jørgen Øllgaard mener, at sagen er vigtig.

“Sagen er presseetisk princpiel for, hvordan journalister skal omgås fakta,” siger han.

“Det vil være helt ødelæggende for kritisk journalistik, hvis Pressenævnet finder, at jeg skulle have spurgt Nyborg. Og jeg mener, der er nogle snærende journalistiske konventioner, som dikterer, at der skal talende kilder eller eksperter på, før vi trykker,” siger Jørgen Øllgaard.

Hvorfor har I ikke hørt ham?

“Hvis vi hver gang, vi ville skrive noget faktuelt, skulle ringe og spørge, om vi måtte skrive det, kunne vi jo ikke lave andet. Jeg mener ikke, vi har pligt til at forelægge ham det,” siger han.

“Jeg mener, vi kan nøjes med at skrive fakta, som de eksempelvis står i dokumenter og rapporter. På samme måde mener jeg heller ikke, at erhvervsjournalister, før de skriver det, skal forelægge Don Ø (Flemming Østergaard, red.), om han har lavet børsmanipulation, når han nu er dømt for det,” siger Jørgen Øllgaard.

Afviser ghostwriter og konstruerede data
I sine forskningsartikler, som UVVU har fundet i strid med god videnskabelig praksis, har Helmuth Nyborg blandt andet konstateret, at indvandring risikerer at føre til en lavere IQ blandt danskere.

“Hans seneste påstand var, at indvandring går ud over danske gener. Det betyder, at Danmark får en gennemsnitligt lavere IQ, og det truer velfærdssamfundet. Men hvor Nyborg har sine data fra, fortaber sig i tågerne,” siger Jørgen Øllgaard.

Over for Journalisten afviser Helmuth Nyborg, at han har konstrueret data, og at han skulle have brugt en ghostwriter.

“Jeg har brugt en assistent til at hjælpe mig med at analysere data og har inviteret ham til, at han kunne være medforfatter, men det ville han ikke,” siger Helmuth Nyborg.

Så det er ikke rigtigt, at du har konstrueret data?

“Nej, det mener jeg er faktuelt forkert. Det mener jeg, at Vestre Landsret har kendt, og de tog stilling til UVVU's udtalelser,” siger Helmuth Nyborg.

0 Kommentarer