Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen

 Det er tid for generalforsamlinger i kredsene i DJ, og Journalisten har spurgt kredsformændene, hvilken opgave der bliver mest fokus på det kommende år.Mette Curdt, Kreds 1: »Vi arbejder med at få gennemført en mentor-ordning for journalister uden fast arbejde. Det kunne for eksempel være freelancere eller arbejdsløse, der kunne tænkes at være en del af en sådan ordning.«

 
Det er tid for generalforsamlinger i kredsene i DJ, og Journalisten har spurgt kredsformændene, hvilken opgave der bliver mest fokus på det kommende år.

Mette Curdt, Kreds 1: »Vi arbejder med at få gennemført en mentor-ordning for journalister uden fast arbejde. Det kunne for eksempel være freelancere eller arbejdsløse, der kunne tænkes at være en del af en sådan ordning.«

Jette Hvidtfeldt, Kreds 2: »Vi vil arbejde på at få kredsarbejdet bedre forankret i de faglige tillidsrepræsentanters arbejde. Så det også bliver ud fra deres ønsker og samtidig understøtter deres arbejde.«

Sven Rørbæk Madsen, Kreds 3: »Et projekt herfra vil være, at vi vil få medlemmerne i resten af forbundet til at overveje, om Fagligt Forum skal droppes, eller deltagerantallet skal begrænses.«

Lars Stadsholt, Kreds 4: »Vi vil sætte fokus på arbejdsmiljøet og har et arrangement i april om dette.«

Morten Bergholt, Kreds 5: »Vi har i det forløbne år fokuseret meget på de psykiske arbejdsforhold med blandt andet det roadshow, der blev lavet sammen med forbundet. Men der er mange, der mener, det ikke er nok med det. Stress og psykologhjælp har tidligere været tabu-belagt, og der har det hjulpet. Nu må vi se, hvordan vi kan få stress-dæmpende faktorer ind på arbejdspladserne.«

Allan Gregersen, Kreds 6: »Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø vil vi vægte meget det kommende år. Vi har været med til det faglige roadshow i det foregående år, og det skal der bygges videre på. Der skal også være fokus på ledige og freelancere i den sammenhæng.«

Claus Falkenby, Kreds Fyn: »Pension og gruppelivsordning er noget, der snakkes meget om blandt medlemmerne.«

Jesper Hansen, Kreds 7/Grønland: »Det bliver faglig oprustning. Vi skal have organisationsprocenten op og lave overenskomster med de små arbejdspladser heroppe, som for eksempel lokal-tv og lokalradio.«

Peter Hammer, Kredsen af Journaliststuderende på DJH: »Sammen med de studerende på SDU og RUC vil vi have fokus på overenskomstforhandlingerne for praktikanterne.«

Anders Dollerup, Journaliststuderende på RUC: »Vi føler os en smule presset af videnskabsministeriet, der har talt om at nedlægge uddannelsen på RUC på grund af den høje arbejdsløshed blandt journalister generelt. Vi føler, at de kritiserer os uden grund, og vil have nogle argumenter.«

Ann-Mee Nielsen, Kredsen af Journaliststuderende/Odense: »Samarbejdet med de andre studenterforeninger er noget, vi vil arbejde med.« /

0 Kommentarer