Provinsoprør mod overenskomstforlig

Tillidsrepræsentanter på forskellige midtjyske medier vil anbefale deres kolleger at stemme nej til overenskomstforliget på dagbladsområdet. Resultatet er en forringelse på flere områder, siger de.

Tillidsrepræsentanter på forskellige midtjyske medier vil anbefale deres kolleger at stemme nej til overenskomstforliget på dagbladsområdet. Resultatet er en forringelse på flere områder, siger de. 

Den kritik, som HB-medlem Allan Boye Thulstrup har rejst mod overenskomst-resultatet, er nu for alvor ved at slå rod blandt forbundets medlemmer. Nu følges den op af tillidsrepræsentanter på fem midtjyske aviser, der i en fælles udtalelse opfordrer til, at der stemmes nej til overenskomsten.

Ifølge tillidsrepræsentant Flemming Hansen fra Herning Folkeblad er det ikke den ringe lønstigning, der er det store problem i deres øjne. I hans og hans TR-kollegers øjne er det langt værre, at man kommer arbejdsgiverne i møde på spørgsmålet om individuel forhandling af genetillæg.

»Muligheden for individuelle aftaler om genetillæg er en dediceret forringelse. Vi har hidtil afvist jobløn, som har været arbejdsgivernes hovedkrav i nogle år. Men med individuelle afkøb af gener siger vi nu ja til en delvis jobløn. Og det er en løn, den enkelte forhandler uden tillidsrepræsentanten,« siger Flemming Hansen.

Problemet er først og fremmest, at der rokkes ved princippet om at lønnen aftales kollektivt. Men Flemming Hansen frygter også, at den enkelte medarbejder reelt vil få en dårligere individuel aftale.

»I øjeblikket er problemet ikke lønnen, men at folk er bange for at miste arbejdet. Det kan arbejdsgiverne spille på i den individuelle forhandling, og så kan det være svært at sidde alene og sige nej til chefen.«

Det andet punkt, som de fem tillidsrepræsentanter peger på, er overenskomstaftalens protokollat om en kommende forhandling om en ny efteruddannelsesaftale på hele DMA-området. De frygter det i realiteten vil betyde en forringelse for provinsjournalisterne.

»De andre har på DMA-området har bedre løn, længere ferie og orlovsaftaler. Det eneste, vi på fællesoverenskomsten har, er bedre vilkår for efteruddannelse. Men i øjeblikket siger arbejdsgiverne nej til alt, der koster penge. Så vi kan ikke forestille os, at de vil være med til at hæve barren. Derfor forudser vi, at fællesoverenskomsten bliver forringet,« siger Flemming Hansen.

Udtalelsen fra de fem tillidsrepræsentanter lyder som følgende:

At overenskomstforliget på dagbladsområdet endte med så lille en lønstigning, at det reelt er en nulløsning og medfører et betragteligt fald i reallønnen, var vel forventeligt. Men at vi ydermere skal betale med forringelser er urimeligt.
Muligheden for individuelle aftaler om genetillæg er et skridt mod funktionsløn og væk fra kollektive aftaler, hvor DJ og tillidsrepræsentanter spiller en rolle. Det vil vi gerne advare kraftigt imod, og vi frygter, det også kan medføre lønudhuling for dem, der i forvejen får mindst.
En fælles aftale på hele DMA-området om efteruddannelse kan føre til en "harmonisering" og dermed reelt forringelse af den gode efteruddannelsesaftale, der er i fællesoverenskomsten for alle provinsens dagblade. Da vi på alle andre områder har ringere vilkår end på de landsdækkende medier, opfatter vi det som decideret usolidarisk, medmindre det bliver betalt med solide indrømmelser på andre punkter i fællesoverenskomsten næste gang, og det tvivler vi desværre lidt på.
På den baggrund må vi kraftigt opfordre til at stemme nej til overenskomsten og på den måde give et klart signal til både arbejdsgiverne og DJ.

Underskrevet: Flemming Hansen, TR Herning Folkeblad; Thue Grum-Schwensen, TR Skive Folkeblad;
Bo Lehm, TR Morssø Folkeblad; Mie Sparre, TR Vejle Amts Folkeblad; Hans Hønborg, TR Horsens Folkeblad,

1 Kommentar

Jens Utoft
8. MARTS 2012
Re: Provinsoprør mod overenskomstforlig

Kreds 5 bakker op

Jeg kan som dirrigent på generalforsamlingen i Kreds 5 tirsdag den 6. marts i Holstebro tilføje, at alle deltgere i generalforsamlingen tilsluttede sig udtalelsen fra tillidsrepræsentanterne.