Provinsen går foran med flere kvindelige chefer

Kønssammensætningen blandt lederne på de danske nyhedsmedier er fortsat langtfra lige. Rigtigt gættet: Mændene dominerer. Men det går fremad i provinsen og på de trykte medier. Læs resultaterne fra ny opgørelse her. Prisuddeling i eftermiddag.

Kønssammensætningen blandt lederne på de danske nyhedsmedier er fortsat langtfra lige. Rigtigt gættet: Mændene dominerer. Men det går fremad i provinsen og på de trykte medier. Læs resultaterne fra ny opgørelse her. Prisuddeling i eftermiddag.

Det er kvindenetværket K2 og Dansk Journalistforbund, der i fællesskab har undersøgt kønssammensætning i 2010 blandt lederne på 36 danske nyhedsmedier.

Og det kan næppe komme bag på nogen, at der stadig er flest mænd. Og det både på ledelsesniveau og blandt de redaktionelle medarbejdere.

Undersøgelsen viser således, at blot 33 pct. af de redaktionelle medarbejdere – blandt de 36 undersøgte nyhedsmedier – er kvinder. Men bevæger man sig op i de øvre ledelseslag, er resultatet endnu mere pauvert.

 • Blandt adm. direktører og øverste direktører udgør kvinderne 20 pct.
 • Blandt chefredaktører og underdirektører er der 15 pct.
 • I laget af redaktionschefer er der 25 pct.
 • Blandt mellemledere udgør kvinderne 29 pct.
 • OG blandt alle øvrige DJ-medlemmer er antallet 35 pct.

Men der er dog fremskridt, hvis man kigger tilbage til den forrige KS/DJ-undersøgelse fra 2008. Her viser optællingen, at både andelen af kvindelige administrerende og øverste direktører er vokset. Også andelen af kvindelige redaktionschefer er steget en anelse. For de øvrige lag er der dog tale om stilstand eller et fald.

Og hvem er de så, de kvindelige topchefer, vi taler om:

På øverste niveau – altså adm. direktører og direktører – drejer det sig om:

 • Lisbeth Knudsen, Berlingske Media
 • Gitte Rabøl, Danmarks Radio
 • Inger Bach, Danmarks Radio
 • Mette Davidsen-Nielsen, Information
 • Anne Knudsen, Weekendavisen
 • Merete Eldrup, TV 2|Danmark
 • Dorthe Carlsen, Midtjyske Medier
 • Kirsten Bach Holck, Jyllands-Posten
 • Pia Nielsen, TV2/Nord

Og på næste niveau – mediernes chefredaktører og underdirektører – finder vi:

 • Lisbeth Knudsen, Berlingske Tidende
 • Betina Bendix, Danmarks Radio
 • Anne Mette Svane, Politiken
 • Anne Knudsen, Weekendavisen
 • Bente Johannesen, Sjællandske Medier
 • Maiken Wexø, TV 2|Danmark
 • Marianne Holst Hyrlov, TV2/Fyn
 • Turid Fennefoss, Midtjyske Medier
 • Vibeke Larsen, Herning Folkeblad

Noget af det mest bemærkelsesværdige ved dette års undersøgelse er som sagt, at andelen af kvindelige chefer er vokset i provinsen siden den seneste K2/DJ-undersøgelse i 2008:

Der er kommet to procentpoint flere kvindelige administrerende direktører og to procentpoint flere kvindelige chefredaktører.

Altså ikke voldsom stor fremgang i det øverste ledelseslag. Rent faktisk er der tale om små tal, så få personer – som fx 'ny' kvindelig administrerende direktør på Midtjyske Medier – der får tallene i toppen til at rykke.

Til gengæld er der mere synlig fremgang i næste lag:

Der er således 8 procentpoint flere kvindelige redaktionschefer, hvilket formentlig skyldes udviklingen på TV 2 – inklusive regionerne, hvor der siden 2008 er kommet 11 procentpoint flere kvindelige redaktionschefer.

Hele undersøgelsen kan læses her.

Kvindenetværket K2 uddeler i øvrigt i eftermiddag årets pris og næse. Det sker klokken 17:00. Journalisten.dk bringer naturligvis navnene på årets vindere af K2-prisen 2010 samt modtagerne af årets næse.

4 Kommentarer

Inger Ørum Kirk
4. NOVEMBER 2010
Kvindelige chefer er fortsat stærkt repræsenteret
 Som det er fremgået andre steder her på Journalisten.dk, så kan der stilles visse spørgsmål ved K2-undersøgelsen af kønsfordelingen i det danske medielandskab. Uden her at gå ind i et højere skoleridt vedrørende metode, analysegrundlag eller slet og ret det faktum, at de danske medier jo ansætter andre en DJ-medlemmer, så vil jeg gerne præcisere et par ting. Andelen af kvinder i DRs øverste ledelse er væsentlig anderledes, end det fremgår af undersøgelsen. Her nævnes kun tre kvindelige chefer i DRs øverste ledelse, mens det reelle tal faktisk er langt højere. 16 af DRs direktører, underdirektører og afdelingschefer er således kvinder, hvilket er præcis halvdelen på dette ledelsesniveau. Dermed lever DR på dette ledelsesniveau helt op til ambitionen om en ligelig fordeling af kvinder og mænd i ledelsen.  I DR tror vi på mangfoldighed, også i ledelsen, og derfor arbejder vi målrettet for at få en ligelig kønsfordeling, selvfølgelig i respekt for, at det også i DR altid er kvalifikationer, der går frem for køn, når vi rekrutterer.  Vi arbejder med et delmål om at have 40 procent kvinder på chefposterne ved udgangen af 2010. Og I den seneste opgørelse fra september 2010 har vi en andel på knap 37 procent kvindelige chefer - så også i DR skal det retfærdigvis siges, at vi har et stykke vej igen. Men vi har et klart og vedvarende fokus på dette område, og arbejder ud fra en ambitiøs men helt nødvendig ambition om en ligelig kønsfordeling i ledelsen. Det lader vi os til enhver tid gerne måle på – når bare det er et reelt billede af virkeligheden som tegnes. 

Inger Ørum Kirk 

HR Direktør, DR
Susanne Sayers
2. NOVEMBER 2010
Re: Provinsen går foran med flere kvindelige chefer

Tjah, og for at fortsætte så er 100 procent af de faste nyhedsredaktører kvinder, de to kulturansvarlige er kvinder ... til gengæld er metroXpress landets mest læste avis, og 24timer - ifølge aktualitetstallene - den 3. eller 4. mest læste avis.

Blandt de redigerende er der en svag overvægt af kvinder, blandt de skrivende er det vist nogenlunde fifty-fifty. Med andre ord demonstrerer vi dagligt, at nyhedsaviser godt kan skrives, redigeres og ledes af en stab med en høj andel af kvinder (med børn) og være en succes ... fordi vi har gode folk på holdet, uanset køn. Og er klar til at lave særordninger der kan gøre det muligt for skarpe journalister at blive i nyhedsbranchen, selv om de er mødre eller fædre. Småbørnsforældre er noget af det mest effektive arbejdskraft, der findes.

 

Bedste hilsner,

Susanne Sayers

Chefredaktør 24timer, fungerende chefredaktør metroXpress 

Jeppe Nilsson
2. NOVEMBER 2010
Re: Hvad med 24timer og MetroXpress???
Jamen...Signe - så holder vinklen for historien ikke...
Signe Thomsen
2. NOVEMBER 2010
Hvad med 24timer og MetroXpress???

Hvor blev 24timer og MetroXpress af i den undersøgelse? Eller kan vi ikke klassificeres som nyhedsmedier? Vi har både en kvindelig chefredaktør og en kvindelig redaktionschef.

Mvh Signe Thomsen, journalist