Protest mod POLFOTO

      

 

 

 

 

 

 

ARBEJDSKAMP. Der var en, der var to, der var tre, der var i løbet af en lille uges tid omkring 70, der protesterede over de vilkår, POLFOTO tilbyder fotograferne. Det hele begyndte med, at fem fotografer søsatte en protestaktion mod POLFOTO, der den 1. april i år begyndte at sælge aktuelle billeder og derfor fik brug for ekstra arbejdskraft.

For øjeblikket arbejder 12-15 freelance-fotografer for POLFOTO til en timeløn, der ligger et par hundrede kroner under de vejledende takster. Samtidig skriver de under på at opgive en usædvanligt stor del af deres ophavsret – eksempelvis må de ikke selv uden videre videresælge de fotos, POLFOTO har købt af dem.

Protestgruppen vil have en boykot af POLFOTO. Ingen skal tage arbejde for bureauet, og at de, der underskrevet en kontrakt, skal opsige den med øjeblikkelig varsel.

Protestgruppens skrivelse ligger på Presse-fotografforbundets (PF) hjemmeside. Indtil videre er der kommet cirka 70 sympati-tilkendegivelser.

PF har drøftet POLFOTOs kontrakter med Bo Maltesen, ansvarlig for POLFOTO og chefredaktør for Politiken. På et tidspunkt erkendte Lars Lindskov, PFs formand, at drøftelserne ikke ledte til bedre forhold for fotograferne, og han accepterede arbejdsvilkårene, mod at drøftelserne genoptages efter sommerferien.

Bo Maltesen forestiller sig ikke, at aktionen ender med, at POLFOTO står uden arbejdskraft.

»Det har jeg svært ved at tro, når nu jeg har en forståelse med PFs formand, der efter langvarige drøftelser skrev, at man siger nølende ja til det, der nu ligger,« siger Bo Maltesen.

Han henviser til, at Lars Lindskov på PFs hjemmeside skrev et indlæg med overskriften »et nølende ja til POLFOTO«. I indlægget stod desuden:

»PF finder bestemt ikke aftalerne gode – faktisk langt fra, men i erkendelse af, at vi ikke for nuværende kommer videre, har vi forståelse for de fotografer, der gerne vil være med i opstartsfasen af den nye billedtjeneste.«

På grund af protestaktionen kontakter Lars Lindskov »i nærmeste fremtid« Bo Maltesen. Protestgruppen bakker fuldt ud op om Lars Lindskov og hans indsats over for POLFOTO. /ab

 

0 Kommentarer