Proletariatet er truet

Når man som undertegnede har fået lov at levere freelanceartikler til Information for 800 kroner stykket i en årrække, så vækker det unægtelig respekt, at de fastansatte på avisen netop har indgået en overenskomst, hvor de forærer de næste to års lønstigninger til avisens faste freelancere.

Når man som undertegnede har fået lov at levere freelanceartikler til Information for 800 kroner stykket i en årrække, så vækker det unægtelig respekt, at de fastansatte på avisen netop har indgået en overenskomst, hvor de forærer de næste to års lønstigninger til avisens faste freelancere.

Det udløser nok danmarkshistoriens største lønstigning – op mod 33 procent stiger honoraret for enkelte genrer. Samlet får avisens freelancere 520.000 kroner mere for deres arbejde de næste to år. Prisen er, at de fastansatte reelt får en reallønstilbagegang.

Der kan siges meget klogt om, at det er forkert, at medarbejderne dermed reelt betaler for en udgift, udgiveren burde dække. Som Journalisten massivt har påvist gennem året, foregår der en systematisk og næsten ydmygende underbetaling af avisfreelancere overalt og på alle udgivelser.

Ideelt bør alle aviserne selvfølgelig betale freelancerne bedre. Reelt gør de det ikke, fordi freelancere lønnes i forlængelse af markedsmekanismer og ikke i forlængelse af fine ord i overenskomster. Nok så mange freelancestrategier kan ikke sætte det berømte kryds ud af spillet – krydset mellem udbud og efterspørgsel.

Jeg bliver stolt på fagets vegne, når vi midt i en krisetid pludselig ser en gruppe fastansatte på en avis, der jo selv tilhører gruppen af lavestlønnede i faget, række hånden ud. Ikke bare på grund af pengene. Nej, endnu mere fordi det er udtryk for en anerkendelse af freelancerens faglighed og betydning for avisen Information.

Det er et gevaldigt fagligt skulderklap. Det giver anledning til, at freelancerne kan ranke ryggen. Føle sig helt med på holdet. Og ikke bare som udenforstående B-journalister, der nok leverer flere spalter og rubrikker end de faste, men dårligt har råd eller tid til at trække en vand i automaten ved Informations sekretariat.

Spørgsmålet er, om journalisterne på Information er gjort af et særligt ideologisk stof. Eller om denne overrumplende manøvre, der jo på sigt vil udfordre avisledelserne til at tage freelancerne alvorligt, kan sprede sig i hele branchen.

Både på Berlingske, Politiken og Kristeligt Dagblad har avisledelsen jo sagt til Journalisten, at freelancerne får en OK hyre. På Information er de faste nu gået lodret imod det signal. De har indført en solidarisk lønfordeling – har de også habitus til det på de øvrige aviser?

Det er tidens store spørgsmål. Det er enormt vigtigt. Når B-holdet er under afvikling på dén avis, så smuldrer grundlaget for at fastholde det andre steder.

Informations fastansatte har synliggjort, at det er muligt at være solidarisk – selv om cheferne noget af vejen er imod det. Dermed er første skridt mod afskaffelsen af avisproletariatet indledt. Landets øvrige freelancere har en vigtig rolle i det videre spil: Det er vigtigt at huske, at det ikke mindst er freelancernes egen synliggørelse af deres underbetaling, der har aktiveret de fastansatte på Information.

Journalisten lover, at vi holder øje med, om svalen fra Information flyver alene – eller om der kommer en hel sommer.

1 Kommentar

David Breuer
25. AUGUST 2012
Re: Proletariatet er truet

"Ideelt bør alle aviserne selvfølgelig betale freelancerne bedre. Reelt gør de det ikke, fordi freelancere lønnes i forlængelse af markedsmekanismer og ikke i forlængelse af fine ord i overenskomster. Nok så mange freelancestrategier kan ikke sætte det berømte kryds ud af spillet - krydset mellem udbud og efterspørgsel."

Hvorfor gælder "markedet" kun for freelancere og ikke for fastansatte? Nu prøver vi med fastansatte:

 Ideelt bør alle aviserne selvfølgelig betale fastansatte bedre. Reelt gør de det ikke, fordi fastansatte lønnes i forlængelse af markedsmekanismer og ikke i forlængelse af fine ord i overenskomster. Nok så mange fastansatstrategier kan ikke sætte det berømte kryds ud af spillet - krydset mellem udbud og efterspørgsel.

Grunden er fordi DJ intervenerer i markedet (eller stræber efter at gøre det) og sikrer ordentlige vilkår (relativt set i hvert fald) for fastansatte på aviser. Og det kan DJ også gøre med freelancere på aviser. En del af det er at overbevise fastansatte at de skal opgive nogle rettigheder i forhold til avisfreelancere som er sket på Information. Og hvis ikke DJ gøre det med og for avisfreelancere, så er der kun avisfreelancere tilbage i det lange løb!