Profil for ny redaktør af Journalisten på plads

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund har nu lagt sig fast på kravene til ny redaktør af fagbladet Journalisten. Stillingsopslag er på vej. Samtidig blev det diskuteret, hvorvidt der skal oprettes et egentligt mediehus.

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund har nu lagt sig fast på kravene til ny redaktør af fagbladet Journalisten. Stillingsopslag er på vej. Samtidig blev det diskuteret, hvorvidt der skal oprettes et egentligt mediehus.

Hvis alt går vel, får fagbladet Journalisten og Journalisten.dk ny ansvarshavende chefredaktør den 1. februar næste år.
Og vilkårene for redaktørens virke vil nærmest blive identiske i forhold til de hidtidige, som har været gældende under Jakob Elkjær, der i 1. november skiftede til Politiken.

Det blev konklusionen efter en længere diskussion i DJ's hovedbestyrelse om fagbladets fremtid – herunder overvejelser om at etablere et decideret mediehus, spørgsmål om større ledelsesansvar og hvorvidt den kommende redaktør eventuelt også skal være ansvarlig for andre magasiner, der er mere politisk styrede som eksempelvis Magasin K.

Dele af forretningsudvalget havde gerne set beføjelserne for redaktøren ændret. Og mente det forestående redaktørskifte var en god anledning til at diskutere hele DJ's kommunikationsindsats, men konklusionen blev stort set status quo.

Blandt andet kunne DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård konkludere, at der umiddelbart ikke er stemning for at etablere et decideret mediehus, ligesom Journalisten ikke kommer til at stå for udgivelsen af Magasin K.

"Som jeg hører på debatten – og jeg er ikke døv – så er det begrænset, hvad vi kan gøre i forhold til oprettelsen af et mediehus. Og i forhold tankerne om at lægge Magasin K over i fagbladet., så hører jeg, den redaktør, vi ansætter til Journalsiten, skal ikke være redaktør for Magasin K," lød det fra Mogens Blicher Bjerregård, der endvidere slog fast, at der heller ikke bliver tale om at ændre på den kommende ny chefredaktørs ledelsesbeføjelser:

"Der bliver ikke ændret på ansættelsesforholdene. De ansætte på Journalisten er ikke ansætte af Journalistens redaktør. De er ansat af forbundets daglige ledelse," fastslog DJ's formand.

Forud havde hovedbestyrelsen i mere end en time debatteret, hvorvidt man skulle benytte anledningen til at vende op og ned på arbejdsgangene og de eksisterende vilkår.

Blandt andet ønskede næstformand Fred Jacobsen at gøre op med det han kaldte "nogle uhensigtsmæssigheder" i forhold til redaktørens beføjelser.
"Eksempelvis spørgsmålet om, hvorvidt redaktøren skal kunne forhandle løn, ansvaret for budgettet, og beføjelser i forhold til at kunne ansætte og afskedige," sagde Fred Jacobsen, der ikke lagde skjul på, at ændrede man på beføjelserne, så ville det åbne for en anden diskussion om, hvorvidt vedkommende så stadig skal være medlem af forbundet.
"Jeg går ind for, at er man redaktør – så er man det for fuld skrue," sagde han.

Forslaget fik blandt andet opbakning fra Per Roholt, men ellers var der rundt om bordet ikke stemning for et sådant skifte.

Rundt om bordet var der dog ikke stemning for et sådant skifte, hvilket blandt andet Lars Lindskov gav udtryk for:

"Jeg synes ikke, vi skal have en redaktør med ansættelsesret. Vi skal bevare det som nu, hvor redaktøren også er medlem af DJ. Men samtidig er det vigtigt, at vi understreger i stillingsopslaget, at det også er en leder," sagde Lars Lindskov.

Én ting var samtlige tilstedeværende dog enige om: Der skal og vil ikke blive pillet ved Journalistens uafhængighed og redaktionelle frihedsbrev.
"Det er fuldstændig grundlæggende," lød det fra Lars Werge.

Rent faktisk benyttede flere lejligheden til at foreslå, at samme uafhængighed også burde gælde for Magasin K.

"Jeg synes bladet bør få den redaktionelle frihed," erklærede Jørn Albertus, formand for O-gruppen og medlem af Organisationsudvalget.

Han fik støtte af DJ's næstformand, Fred Jacobsen, der blandt andet udtalte:

"Når det gælder diskussionen om redaktionel uafhængighed, så mener jeg i og for sig også, at det skal der også være for et kommunikationsstrategisk magasin," sagde Fred Jacobsen og tilføjede:
"De rammer kan vi også sættes os ned og beskrive for Magasin K. Det kan jeg ikke se de store problemer i."

Stillingen som ny ansvarshavende redaktør til Journalisten slås op i fagbladet og her på Journalisten.dk's hjemmeside.

Det ligger dog allerede nu fast, at der vil blive slået på følgende: 

  • Bladet redigeres uafhængigt af politiske interesser og med åbenhed om forbundet og dets anliggender. Redaktøren har et redaktionelt frihedsbrev.
  • JOURNALISTEN skal både opfylde et informationsbehov for medlemmerne, og samtidig fremstå som kritisk medie- og kommunikationsmagasin – dvs. følge, afdække og diskutere begivenheder og udvikling i mediernes og kommunikationsbranchens verden.

 Og nogle af kravene til den ny redaktør lyder:

  • Erfaring med redaktionel ledelse.
  • Solid viden om medie-, kommunikations- og arbejdsmarkedsstof.
  • Erfaring med undersøgende journalistik.
  • Gerne erfaring fra en interesseorganisation.

0 Kommentarer