Professorer: TV2-regioner har modtaget ulovlig sponsorering

Region Midtjylland har i alt givet 1,3 millioner kroner til TV/Midt-Vest og TV2 Østjylland for at lave programmer om regionens nye supersygehuse. Det er ulovlig sponsorering, mener to forskellige professorer. TV2-regionerne afviser blankt

Nu bliver der igen sat spørgsmålstegn ved TV2-regionernes økonomiske samarbejder. Region Midtjylland har i alt betalt 1,3 millioner kroner for, at henholdsvis TV/Midt-Vest og TV2 Østjylland laver tv-udsendelser om supersygehusene i Gødstrup og Skejby i Aarhus.

Det er i strid med lovgivningen, mener de to professorer Søren Sandfeld Jakobsen og Frands Mortensen. Man må ikke sponsorere aktualitets- og nyhedsprogrammer, og det vurderer professorerne er tilfældet her:

»Det er problematisk det her. Der er ikke nogen tvivl om, at der er tale om sponsorering, når man støtter et enkelt program. Samtidig er der tale om et program, som er en del af nyhedsudsendelserne mellem klokken 19.30 og 20, så derfor er det et nyheds- eller aktualitetsprogram,« siger Søren Sandfeld Jakobsen, der er juraprofessor på Aalborg Universitet.

Frands Mortensen, som er professor i medievidenskab på Aarhus Universitet, er enig:

»Hvis de bringer det i deres daglige udsendelse 19.30, så må det vel være et nyhedsprogram, og så er der tale om ulovlig sponsorering,« siger Frands Mortensen.

 

Ikke noget at komme efter

Direktørerne på de to tv-stationer afviser vurderingen fra professorerne.

»Det har intet på sig. Det har vi gjort uendeligt mange gange. Vi deler vores flade klokken 19.30 op, så der er en programdel, som ikke er nyheds- og aktualitetsprogrammer, så der er ikke noget at komme efter,« siger Ivar Brændgaard, direktør på TV/Midt-Vest.

Hans kollega på TV2 Østjylland, Peter Kramer, er meget enig:

»Sendefladen klokken 19.30 indeholder også andre programmer end nyheds- og aktualitetsprogrammer,« siger Peter Kramer.

De påpeger begge, at der slet ikke er tale om sponsorering, men om tilskud fra lokale myndigheder, som er lovligt.

Region Midtjylland havde ingen anelse om, at der kunne være problemer i aftalen, fortæller kommunikationschef Birgitte Tingholm:

»Det er højst overraskende for mig at høre, at det skulle være imod medielovgivningen. Vi har støttet os til rådgivningen fra de to regioner. De må kende betingelserne, og det har også virket sådan. Deres udlægning har været, at man ikke må sponsorere nyhedsudsendelser, og det har heller ikke været vores intention eller opfattelse, at vi har gjort det,« siger Birgitte Tingholm.

 

Redaktionel uafhængighed?

Selv om både TV2 Østjylland og TV/Midt-Vest forsikrer, at Region Midtjylland ikke kan blande sig i programmerne, så mener Søren Sandfeld Jacobsen, at aftalen kan være problematisk i forhold til lovens bestemmelser om redaktionel frihed.

»Jeg mener, at man kan rejse spørgsmål ved redaktionelle beslutninger i de her programmer, når man har fået en masse penge af Region Midtjylland. Lad os sige, at man finder ud af, at økonomien sejler. Ville tv-stationerne så indarbejde denne kritiske historie i en af udsendelserne? Så tror jeg, Bent Hansen ville blive noget overrasket,« siger Søren Sandfeld Jakobsen.

Peter Kramer fra TV2 Østjylland afviser, at pengene fra Region Midtjylland får nogen som helst indvirkning på redaktionelle beslutninger:

»Vores redaktionelle frihed er fuldstændig uantastet. Vi laver ikke nogen nyheder, vi ikke ville have lavet, og vi undlader heller ikke at lave nyheder, vi ville have lavet,« siger Peter Kramer.

Ivar Brændgaard fortæller, at udsendelserne om sygehusbyggeriet på TV/Midt-Vest bliver produceret af et produktionsselskab. Hvis der skulle opstå problemer med byggeriet, er det noget, man ville dække fra TV/Midt-Vests egen redaktion, fortæller han.

Samme konflikt

Det er ikke første gang, at diskussionen om støtte til TV2-regionernes programmer opstår. For nogle måneder siden skrev Journalisten, at TV2 Lorry tilbød kommuner og regioner at lave et valgprogram i forbindelse med kommune- og regionalvalget mod en produktionsstøtte på 20.000 kroner. Journalisten skrev en lignende historie før regionalvalget i 2009, hvor TV2 Østjylland havde et lignende tilbud.

I begge tilfælde førte det til spørgsmål om lovligheden i fremgangsmåden til den siddende kulturminister, men i ingen af de to svar er der taget stilling til problematikken.
Senest har kulturminister Marianne Jelved i et svar til Dansk Folkepartis Morten Marinus henvist til, at det er en afgørelse, der ligger hos Radio- og tv-nævnet.

Radio- og Tv-nævnet behandler både klagesager og kan tage sager op på egen hånd. Det opfordrer Søren Sandfeld Jakobsen nu til, at man gør:

»Det kræver mere og mere at få opmærksomhed i mediebilledet. Derfor er det vigtigt at få trukket grænser for, hvad man må og ikke må. Hvor tæt må man gå i de her samarbejder. Mediernes uafhængighed er vital, men jeg synes, vi ser flere af de her kreative aftaler. Derfor bør nævnet kigge på det her område af egen drift,« siger Søren Sandfeld Jakobsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Radio- og tv-nævnets formand, Mads Bryde Andersen.

0 Kommentarer