Professorer: TV2 Lorry har ikke modtaget ulovlig sponsorering

Da Region Midtjylland gav 1,3 millioner kroner til TV/Midt-Vest og TV2 Østjylland, mente to professorer, at der var tale om ulovlig sponsering. TV2 Lorry har fået fem millioner af Region Hovedstaden for at lave 28 programmer om regionen, det er ikke ulovligt, vurderer de samme to professorer

»Vi undersøger, hvordan regionen når i mål som den internationale metropol?« lyder det i introen til TV2 Lorrys programmer sponseret af Region Hovedstaden, efter samme voiceover har fortalt, at:
»Hovedstadsområdet er hele Danmarks dynamo. En tredjedel af landets befolkning bor i Region Hovedstaden. Halvdelen af landets bedst uddannede arbejder her. Og området genererer næsten halvdelen af hele Danmarks rigdom. Regionen er altså et tæt befolket kraftcenter, en såkaldt metropol.«

Radio- og Tv-nævnet har på eget initiativ bedt TV2 Lorry om en redegørelse for programmerne, fordi nævnet mener, der skal tages stilling til, om sponseringen er lovlig.

Journalisten har fået aktindsigt i TV2 Lorrys svar, hvor der argumenteres for, at redaktionen har frihed til at tilrettelægge udsendelserne, som de ønsker, uden Region Hovedstadens redaktionelle indblanding. TV2 Lorry mener, at sponsoraftalen er lovlig. Samme konklusion er professor i medievidenskab på Aarhus Universitet Frands Mortensen og mediejurist på Aalborg Universitet Søren Sandfeld Jakobsen kommet frem til, efter at de har haft mulighed for både at læse svaret og kontrakten mellem Region Hovedstaden og TV2 Lorry igennem.

Det springende punkt er programmernes genre. Nyheds- og aktualiseringsprogrammer må ikke sponseres.
Aktualiseringsprogrammer defineres som:
“Ved aktualitetsprogrammer forstås alene programmer, der direkte vedrører nyheder af politisk eller samfundsmæssig betydning, såsom programmer der består af kommentarer til nyheder eller politiske holdninger til nyheder, aktuelle begivenheder m.v.”

»De programmer, der indgår i aftalen, er ikke aktualitetsprogrammer ifølge denne definition, så de må gerne sponseres,« vurderer Frands Mortensen.

Søren Sandfeld Jakobsen kommer frem til samme vurdering. Det gør han også på grund af programmets sendetid. De 28 programmer om ’Den internationale metropol’ bliver sendt klokken 20.30, altså uden for nyhedsudsendelsernes prime time. 

Da Region Midtjylland gav 1,3 millioner kroner til TV/Midt-Vest og TV2 Østjylland for at lave programmer om regionens nye supersygehuse, anså de to professorer programmerne for at være nyheds- og aktualitetsprogrammer.

Et andet afgørende punkt er, at TV2 Lorrys redaktionelle uafhængighed ikke påvirkes af sponsoren. Da TV2 Østjylland og TV/Midt-Vest lavede udsendelser om nye supersygehuse med et sponseret tilskud fra Region Midtjylland, fortalte direktøren på TV/Midt-Vest, at indslagene blev produceret af et produktionsselskab. Hvis der skulle opstå problemer med byggeriet, var det noget, man ville dække fra TV/Midt-Vests egen redaktion.

I den her situation er det TV2 Lorrys egne fotografer og journalister, som producerer programmerne, og en af stationens faste studieværter optræder som meget synlig vært.
Søren Sandfeld Jakobsen hæfter sig ved, at TV2 Lorry og Region Hovedstaden i kontrakten kun har formuleret, hvad programmerne kunne tænkes at handle om. Parterne har ikke lavet en detaljeret aftale om det præcise indhold.

»Der er ikke meget praksis på området, og slet ikke for denne slags aftaler, så vurderingen er ikke helt nem,« vurderer Søren Sandfeld Jakobsen »Jeg hælder mest til, at aftalen er lovlig. Jeg lægger her særlig vægt på, at aftalen mellem TV2 Lorry og Region Hovedstaden kun anfører nogle helt overordnede samfundsmæssige emner, som programmerne ”kan tænkes” at handle om, og samtidig udtrykkeligt henviser til kravet om radio/tv-foretagendets redaktionelle selvstændighed.«

TV2 Lorry oplyser både før og efter hvert program, at programserien er sponseret af Region Hovedstaden.

Sagen er i skrivende stund under behandling og forventes at kunne blive forelagt Radio- og Tv-nævnet den 25. oktober.

0 Kommentarer