Professor: Whistleblower-splittelse hos fagforbund

Det er vanskeligt at forstå, at flere fagforeninger ikke bakker op om whistleblowerordning, der giver gode resultater, mener juraprofessor. »Det er oftest deres egne medlemmer, der står med "aben" og ikke ved, hvor de kan gøre af den,« forklarer han.

Det er vanskeligt at forstå, at flere fagforeninger ikke bakker op om whistleblowerordning, der giver gode resultater, mener juraprofessor. »Det er oftest deres egne medlemmer, der står med "aben" og ikke ved, hvor de kan gøre af den,« forklarer han.

En whistleblowerordning giver et neutralt rum for medarbejdere til at komme af med mistanker, den giver ledelsen mulighed for at få information om kriminelle forhold, den ellers ikke ville få, og den kan minimere virksomheders tab ved kriminaliteten.

Det er nogle af de fordele ved en whistleblowerordning, professor Lars Bo Langsted fra juridisk institut ved Aalborg Universitet beskriver i mandagens udgave af Jyllands-Posten i debatindlægget "Fagforeninger afviser fløjte".

Flere undersøgelser peger desuden på, at anonyme tips til virksomheden er langt den største enkeltstående faktor for opdagelse af snyd, skriver Lars Bo Langsted. Derfor undrer det ham, at fagforeningen HK/Kommunal blandt andre afviser at indføre ordningen.

Bodil Otto, formand for HK/Kommunal kaldte det i et debatindlæg i Jyllands-Posten naivt at tro, at man som ansat kan bevare sin anonymitet i en whistleblowerordning.

»Whistleblowing er efter min bedste overbevisning udtryk for symptombehandling af nogle klart uhensigtsmæssige strukturer og kan nemt føre til en usund stikkerkultur,« skrev Bodil Otto.

Men selvom det er en ledelsesopgave at skabe rammerne for en tryg og loyal atmosfære, er det også vigtigt at forebygge kriminalitet, mener Lars Bo Langsted.

»Det er vanskeligt at forstå, at en del fagforeninger tilsyneladende har indtaget det standpunkt, at »sådan noget kan vi ikke lide« – i betragtning af, at det som oftest vil være deres egne medlemmer, der står med "aben" og ikke ved, hvor de kan gøre af den, hvis der ikke er en whistleblowerordning,« skriver han.

En rundspørge blandt landets kommuner, foretaget af Avisen.dk, viste sidste måned, at tre ud af fire kommuner siger nej til at indføre whistleblowerordninger og både Kommunaldirektørforeningen og HK/Kommunal har begge påpeget, at der allerede i dag findes andre kontrolmuligheder i det offentlige. Bodil Otto foreslår, at man for eksempel i stedet går til den lokale tillidsrepræsentant.

Ifølge Avisen.dk bakker FTF og FOA op om whistleblowerordningen, mens også DJØF hører til blandt modstanderne.

0 Kommentarer