search

Professor: KRIFA er »free ridere«

»Velinformererde og kritiske journalister går efter dokumentation for forskerens udsagn og vurderinger« siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, der afviser KRIFA-kritik for usaglighed og i stedet anklager KRIFA for at være »free ridere«.

»Velinformererde og kritiske journalister går efter dokumentation for forskerens udsagn og vurderinger« siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, der afviser KRIFA-kritik for usaglighed og i stedet anklager KRIFA for at være »free ridere«.

»Min baggrund for aktuelt at udtale mig om konflikten på Vejlegården og om KRIFAs identitet, formål og forretningsstrategi bygger på mange års forskning i den danske arbejdsmarkedsmodels udvikling,« siger professor Flemming Ibsen fra Center for arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

Flemming Ibsen afviser blankt den kritik, som formand for KRIFA Søren Fibiger Olesen kom med tidligere i dag:
»Jeg er selvfølgelig farvet, men for mig er det svært at se, hvor Flemming Ibsen gemmer sin faglighed,« sagde KRIFA-formand Søren Fibiger Olesen til journalisten.dk.
»Set fra min stol er det usminket støtte til den etablerede fagbevægelse.«
Søren Fibiger Olesen sagde samtidig, at han mener, at Dansk Folkepartis forslag om at bruge lovgivning til at sætte rammer for mediernes brug af eksperter er »fornuftigt«.

Mediedækning giver KRIFA medvind

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener, at KRIFA udnytter den medvind, Vejlegårds-sagen nu giver.
»Mediernes dækning af Vejlegårds-sagen har reelt givet KRIFA medvind, og nu forsøger Søren Fibiger Olesen sig så med forslag til ændring af medieloven, som skal sætte spot på eksperternes faglighed og saglighed. Den debat skal jeg ikke blande mig i, men min erfaring med medier og journalister er, at velinformererde og kritiske journalister går efter dokumentation for forskerens udsagn og vurderinger og i de fleste tilfælde henter vurderinger og analyser fra flere forskere, når man dækker en bestemt sag eller problemstilling.«

»Pilen peger derfor også på journalisters arbejdsmetoder. Men det er altid forskeres og såkaldte eksperters forpligtelse at udtale sig med baggrund i enten deres egen eller andres forskning, hvis den ellers findes.«

Har kortlagt motiver

Som eksempel på sin ekspertise nævner professor Flemming Ibsen bogen 'Kollektiv handling – faglig organisering og skift af fagforening', som han har skrevet sammen med professor Steen Scheuer fra SDU og Laust Høgedahl, ph.d.-studerende på AAU. Bogen udkom på forlaget 'Nyt fra samfundvidenskaberne' i 2011.

»Senest har jeg gennemført en omfattende survey, der kortlægger alle danske lønmodtageres holdning til faglig organisering og motiver til skift af fagforening,« siger Flemming Ibsen. Resultaterne fra undersøgelsen er offentliggjort i bogen.

»Undersøgelsen er unik, fordi den for første gang kortlægger danske lønmodtageres motiver til skift af fagforening. Hovedresultatet er, at de lønmodtagere, der skifter fra et LO-forbund til KRIFA, primært gør det for at spare kontingentpenge, da KRIFAs fagforeningskontingent – men ikke deres a-kassekontingent – ligger langt under LO-forbundenes fagforeningskontingent.«

»Er man på en LO-overenskomst, får man alle goderne, selv om man skifter til KRIFA, da der er tale om områdeoverenskomster og ikke medlemsoverenskomster. Gevinsten er sparede kontingentkroner, da KRIFA bandlyser konfliktretten og derfor kan operere uden strejkefonde og kan klare forretningen med få ansatte til at køre faglige sager for deres kunder,« siger Flemming Ibsen.

»Free ridere«

»Kontingentpengene bruges primært på telefonsælgere, der ringer rundt til lønmodtagere og lokker med et lavt fagforeningskontingent. I forskerverdenen kaler vi det for at 'Free Ride', og da den danske model giver mulighed for Free Riding, kan KRIFA bruge denne mulighed som et forretningskoncept med stor succes.«

»Min lønmodtagersurvey viser desuden, at de lønmodtagere, der 'free rider', primært stemmer borgerligt og ikke sympatiserer med kollektive værdier som 'solidaritet' og 'fællesskab'. Disse forskningsresultater er baggrunden for, at jeg – og mange andre arbejdsmarkedsforskere – konkluderer, at KRIFA og med dem Kristelig Arbejdsgiverforening, reelt er et ideologisk alternativ til den eksisterende danske arbejdsmarkedsmodel, når vi af journalister bliver bedt om at karakterisere KRIFA og deres strategi og forretningskoncept.«

»Danskernes – herunder journalisternes – viden om den danske models indhold og specielt forskellene i relation til KRIFA-modellen er meget beskeden. Mange danske lønmodtagere tror, at der er tale om to identiske fagforeninger, hvor KRIFA bare er billigere end LO-forbundene. Arbejdsmarkedsforskningen har klargjort disse forskelle, og det er naturligvis vores pligt at offentliggøre disse forskningsresultater. Det bryder KRIFA sig ikke om, da det nu bliver synligt for danske lønmodtagere, hvad de reelt vælger mellem, når de træffer deres valg af fagforening,« siger Flemming Ibsen.

Kommentarer
10
Mathias Schwartz Kirkegaard
02.08.12 19:08
Re: Arbejdsmarkedsforsker: KRIFA er »free ridere«
Jeg troede faktisk, at han ville forholde sig til den kritik, som Søren Fibiger Olesen kommer med her:
http://www.information.dk/306499

Men det gør han slet ikke. Bekymrer han sig ikke om sit faglige rygte?
Fremhævet af Journalisten
David Elmer
03.08.12 13:19
Re: Professor: KRIFA er »free ridere«
Flemming Ibsen siger: ”kritiske journalister går efter dokumentation for forskerens udsagn og vurderinger”. Det lyder godt og rigtigt.Længere nede kommer han så med et udsagn: ”Kontingentpengene bruges primært på telefonsælgere, der ringer rundt til lønmodtagere og lokker med et lavt fagforeningskontingent.”

Har (den kritiske?) interviewer bedt ham dokumentere denne ret spændende påstand?

Fremhævet af Journalisten
helge albertsen
03.08.12 18:05
Re: Professor: KRIFA er »free ridere«
Jeg kan bekræfte det billede, som Flemming Ibsen kommer med vedr. telefonsælgerne.
Når vi i Dansk Metal Skjern Ringkøbing kontakter de, som ønsker udmeldelse for at blive medl. af Krifa, er det det vi hører.
Fremhævet af Journalisten
Stefan
03.08.12 18:26
Re: Professor: KRIFA er »free ridere«

Sagligheden er da gået tabt når han omtaler at kontingentet går til telefonsælgere. Der er ca 700 ansatte i Krifa og vel ikke mere end et par telefonsælgere.  

Fremhævet af Journalisten
Ruben Fønsbo
06.08.12 08:00
Re: Professor: KRIFA er »free ridere«
Jeg har lidt svært ved at tage en forsker som professor Ibsen alvorligt når han hævder at 'Kontingentpengene bruges primært på telefonsælgere, der ringer rundt til lønmodtagere og lokker med et lavt fagforeningskontingent'. Ser man på Krifas regnskab for 2011 var der nemlig en kontingent-indtægt på kr. 1.558.812.000, og heraf går 1.072.811.000 til bidrag til staten. Det er ca. to tredjedele af kontingent-indtægterne, og dermed holder forskerens noget bastante påstand ikke. Faktisk er den lodret løgn. 

Når bidraget til staten er betalt, er der 486.001.000 tilbage, og ser man nøjere på regnskabstallene, viser det sig at Krifa har lønudgifter på 258.286.000 om året. Selv ikke hvis det er dette tal som forskeren refererer til, er der hold i påstanden, for det ville betyde at alle Krifas medarbejdere skulle bruge størstedelen af deres tid på at ringe rundt til lønmodtagere og lokke med lavt fagforeningskontingent.

Og det gør de ikke. Krifa beskæftiger 50 telefonsælgere som hver arbejder 4 - 8 timer om ugen (Kilde: Politiken). Arbejder telefonsælgerene i gennemsnit 6 timer om ugen 40 uger om året, er det samlede årlge timetal for telefonsælgerne 12.000 timer. Skal forskerens påstand holde vand, får de MERE end halvdelen af de 258.286.000 kroner som Krifa årligt udbetaler i løn, men for eksemplets skyld kan vi bare regne med halvdelen, dvs. 129.143.000,00. Det betyder at disse medarbejdere har en timeløn på mindst kr. 10.761,91 eller en månedsløn, forudsat at de arbejder 30 timer pr. måned, på kr. 322.857,50. Det svarer til en årsløn på kr. 3.874.290,00 hvilket vel er ok for et job som primært udføres af studerende.

Sjovt nok citeres professor Ibsen for at sige at 'Velinformererde og kritiske journalister går efter dokumentation for forskerens udsagn og vurderinger', men i dette tilfælde halter det en hel del med både det velinformerede og det kritiske. Man kunne overveje om han i virkeligheden er ude i et andet ærinde end den reelle oplysning.

Krifa-formand Søren Fibiger Olesen har måske fat i noget når han siger at 'Set fra min stol er det usminket støtte til den etablerede fagbevægelse'.
Fremhævet af Journalisten
Flemming Ibsen
06.08.12 09:47
Re: Professor: KRIFA er »free ridere«

Når jeg har talt om, at Kristelig Fagbevægelse bruger det meste af af sine kontingentkroner på markedsføring og telefonsælgere, snakker jeg alene om Kristelig fagbevægelse og ikke om deres A-kasse, der afleverer det lovpligtige bidrag af a-kassekontingentet til staten. Min kritik går på, at Kristelig fagbevægelse bruger omkring 20 millioner kr. på markedsføring og har ansat mellem 30 og 40 telefonsælgere, medens de kun har 4 medarbejdere i deres overenskomstafdeling. Hovedparten af det - iøvrigt billige - fagforeningskontingent, går derfor til markedføring og medlemshvervning og ikke til fagligt arbejde og medlemsservice. At de kan anvende den strategi, hænger sammen med, at medlemmerne af deres fagforening arbejder under LO-overenskomster, og at det derfor er LO-forbundenes ansatte, der bruger ressourcer på at vedligeholde og udvikle overenskomsterne. Med andre ord: Kristelig fagbevægelss medlemmer 'Free Rider' og frigør derfor midler, der kan bruges  til at køre foreningens forretningskoncept videre.

 

Bedste hilsner

 

Flemming Ibsen

Fremhævet af Journalisten
Ole Amstrup
07.09.12 20:37
Hvad med om KRIFA bare forklarede os...
Hvad med om KRIFA bare forklarede os, kvæget og Deres medlemmer/kunder hvordan det hele hænger sammen..? Hvad med om KRIFA istedet kom med forslag til hvordan De vil forhindre udenlandske overenskomster i at oversvømme det danske arbejdsmarked med løndumping som følge af det lovforslag De så brændende ønsker sig i fællesskab med Venstre og Dansk Folkeparti..? Problemet for KRIFA er at De er fuldstændig ligeglade med den glidebane De sætter i gang på det danske arbejdsmarked også til skade for Deres egne medlemmer/kunder.
Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
08.09.12 16:53
Re: Professor: KRIFA er »free ridere«
En vigtig artikel. Det er på tide at vi danske journalister får fagligt input så vi kan indse hvad f.eks. KRIFA egentlig er. Nu er der ikke længere nogen undskyldning, og fremover ved vi, at de journalister, der bare fortsætter som før, er dårlige, dovne og/eller liberale propagandister
Fremhævet af Journalisten
Ole Amstrup
10.09.12 17:35
Re: Professor: KRIFA er »free ridere«
Hvad mon KRIFA vil gøre mod virksomheder, hvis de som beskrevet herunder laver deres egen "slave-overenskomst" for deres "slavearbejdere" med en landsdækkende "fagforening" de selv starter, ejer og kontrollerer. Situationen er højaktuel..!

To rapporter antyder, at der foregår organiseret menneskehandel og slaveri i flere brancher i Danmark.

Det er 163 år siden, det blev forbudt at holde slaver
i Danmark.

Men to rapporter fra Center mod Menneskehandel, tyder på, at slaveriet muligvis er genopstået. Centret ligger i Socialstyrelsen, som er en del af Social- og Integrationsministeriet.

Rapporterne afdækker kummerlige og slavelignende forhold for illegale emigrantarbejdere i rengøringsbranchen og den grønne sektor som landbrug og gartnerier.

En del er blevet snydt eller bedraget i rekrutteringsfasen, hvor de er blevet lovet bedre vilkår og lønninger, end de reelt får.

Mange lever under dårlige boligforhold. De bor i skurvogne tæt på arbejdspladsen og arbejder 16 timer i døgnet, fremgår det af rapporten.

Nogle har været udsat for trusler om hjemsendelse uden løn, og mange har en følelse af at skulle være til rådighed konstant.

Nogen af de emigrantarbejdere, som Center mod Menneskehandel været i kontakt med, beskriver selv deres situation som slavelignende, men accepterer det, da alternativet i deres hjemland er endnu mindre tillokkende.

"Vi havde ikke tid til at spise. Vi spiste i bilen. Og det er lige meget, om det er klokken 10 om formiddagen eller klokken 2 om natten, han (arbejdsgiveren) ringede til mig. Vi skal altid være klar. Ja, han var faktisk ligesom min ejer."

Sådan fortæller en af de personer, som indgår i undersøgelsen; en 27-årig kvinde fra Polen, som arbejdede i rengøringsbranchen.

Der findes en række eksempler i andre EU-lande på organiseret menneskehandel til tvangsarbejde blandt andet indenfor landbrug, gartneri og rengøring.

Center mod Menneskehandel konkluderer i rapporterne, at "nogle af tegnene på menneskehandel er til stede", og at man "ikke kan udelukke, at der kan forekomme menneskehandel i Danmark".

Begge rapporter dokumenterer, at mens nogle udenlandske arbejdere har gode og ordnede forhold, så er andre emigrantarbejdere udsat for systematisk udnyttelse.

Velkommen til kampen for frihed til de grådigste arbejdsgivere..!
Fremhævet af Journalisten
Allan Wan
15.08.13 22:58
kRIFA ER OG BLIVER SOM DE
kRIFA ER OG BLIVER SOM DE STÅR "FREE RiDERE", DER ER VÆRDILØS
FAGFORENING , JEG KENDER IKKE TIL kRIFAS TELEFONSALG MEN PERSONALET HAR ALLE FINE TITLER - OG ER OG BLIVER DIN FJENDE NR. 1 HVIS DU SKAL BRUGE DEM TIL NOGET - DE MISTOLKER LOVGIVNING M.M.
OG HAR MAGTMISBRUG SOM SPECIALE.
jEG KAN KUN OPFORDRE MEDLEMMER HOS kRIFA OM AT FÅ UDBETALT DET INDBETALTE KONTINGENT SOM A-KASSE MEDLEM, STATEN KRÆVER
ELLER FORLANGER DU SKAL VÆRE MEDLEM AF A-KASSEN, HVIS DU VIL, HAVE EFTERLØN//UNDERSTØTTELSE. NÅR KRIFA NÆGTER DIG EFTERLØN - - NÆGTER AT HJÆLPE MEDLEMMER - SÅ KAN DE KUN VÆRE LAKAJER FOR STATENS - DET ER VÆRE END STASI METODER EFTER MIN BEDSTE OVERBEVISNING,- DE HJÆLPER KUN SIG SELV - KRIFA HAR IKKE NOGET AT GIVE DIG!.
DU TEGNER EN FORSIKRING DER IKKE DÆKKER - SELVOM DU HAR EFTERLØNSBEVIS - DER ER ALMINDELIG JURA - DET ER BRISTEDE FORUDSÆTNINGER, SÅ KAN VI SPØRGE OM DET KRIFA ELLER STATEN.
DU FÅR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER NOGET FOR DET INDBETALTE,
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen