Professionel dating

Som mentor har Inge Hammerich med kontante råd og solid erfaring forvandlet sin mentee fra forvirret tv-geni til direktør og idéudvikler.  

Som mentor har Inge Hammerich med kontante råd og solid erfaring forvandlet sin mentee fra forvirret tv-geni til direktør og idéudvikler.  

Freelance. Gå hjem og ryd op i din lejlighed. Gå ud og find et job til næste gang. Få løn for det! Bare et eller andet. Drop dagpengene. Mærk på dig selv. Snakker vi om det rigtige?

Sådan siger en mentor, og sådan sagde Inge Hammerich, 70 år, til sin mentee Ulrik Ehrhorn Nielsen, 33 år.

Han ryddede op, han fandt et midlertidigt job, og han mærkede efter.

Mangel på selvindsigt lider Ulrik E. Nielsen ellers ikke af. Han har både prøvet coaching og psykolog. Men formen med en mentor kan han godt lide. At få at vide, at sådan er du!

De to var del af pilotprojektet om en mentorordning for freelancere, som Kreds 1 nu har foreslået bliver permanent og landsdækkende.

Gennem det sidste års tid har Ulrik E. Nielsen og Inge Hammerich siddet ved et rundt marmorbord i stuekarnappen i Inge Hammerichs villalejlighed på Frederiksberg. Her har de mødtes 10 gange à to timer, suppleret af opfølgende telefonsamtaler. De har snakket om Ulrik. Og tiden er ikke blevet spildt. Selv siger han: »Efter at have overstået det indledende pjat er vi gået struktureret frem med dagsorden, mål og en række delmål. Vi har haft en kontrakt, og vi har fulgt mentoroplægget fra Kreds 1.«

100 breve blev sendt ud til erfarne og garvede Kreds 1-medlemmer. På den måde fik tovholderne i pilotprojektet fat i frivillige mentorer. Til det første møde kom der 25, heriblandt Inge Hammerich. Hun blev både glad og stolt over at blive spurgt, om hun ville være mentor.

»Det er sjovt at få lov at blande sig i et ungt mediemenneskes liv. Tænk, hvor ville det have været fantastisk, hvis de gamle redaktører havde undt mig en mentor. For mig er det vigtigt at få slået hul på den om at lære fra sig i stedet for at tænke‚ stjæle fra hinanden.«

Hun har som en del af mentorrollen hjulpet Ulrik til at møde erfarne mediefolk fra sit eget netværk.

Pilotprojektet holdt intromøder for parrene og har delt forventningsskemaer, litteratur og gode råd ud om, hvordan man bygger mentorskabet op. Inge Hammerich mener, at den sparring er en nødvendig del af mentoropgaven. For det er vigtigt at vide, hvor langt man kan og må gå.

De fik hinanden i mentorskabet: Den elegante, kyndige redaktør, bygget op af lige dele Tænk og Hjemmet på et journalistisk fundament af Politiken og DR og den forvoksede knægt med idéerne stikkende op af lommerne på det utjekkede outfit. Han ville så gerne i gang og stod egentlig bare der med sin Master i Broadcast of Journalism fra London.

Efter en barndom og ungdom med videokameraet for det ene øje, troldsplinten i det andet og en masse legekammerater var Ulrik E. Nielsen tv-geniet, der rodede rundt for sjov i de nye kanaler og var idémand bag skæve produktioner til radio, tv og Internet, blandt andet FC Zulu.

Tovholderne i Kreds 1 matchede Inge Hammerich og Ulrik E. Nielsen og de øvrige 16 par, som har gennemført mentorordningen – og det mere ud fra personlighed end faglig sparring.

Formålet har været at få menteerne, nyudklækkede freelancere, væk fra dagpengene og i job eller på gelejdet ind på et holdbart spor. 

»Sikke en forvandling, der er sket med Ulrik. Fra forvirret freelancegut, der bare ville ind og se, hvor Paul Hammerich havde boet, til powerfyr med eget firma,« smiler Inge Hammerich.

»Samtidig kunne jeg se, hvad han var for én. Han er i samme kategori som Mikael Bertelsen og Palle Strøm. Ulrik er fremtiden. Han har alle de idéer, som mediebranchen skriger efter.

 »Så gør det dog! har mit vigtigste budskab været til ham,« forklarer Inge Hammerich. Som tidligere redaktør har hun erfaring med freelancere.

»Det er kun de ihærdige, der kommer igennem. Jeg har ofte banket i bordet og sagt til Ulrik, at nu måtte han ringe til alle de smarte kontakter. Det handler om at overvinde angsten og slippe A-kassen.

Under de første møder handlede det om at finde ud af Ulriks dilemma. Selvstændig eller ansat? Det stod tidligt klart, at Ulrik er sin egen og ikke passer ind i faste rammer. Som Ulrik selv siger det her efter et år som mentee: »Jeg er færdig med at pitche idéer og snakke med alle mulige om, at det også kunne være sjovt at lave noget sammen. Nu tager jeg til møder, hvor jeg lytter. Og så går jeg hjem og udvikler. Det er ny stil.«

Systematik. Inge har været med til at rydde op i Ulriks liv. Han vil så meget. Skrive manuskripter, være vært, lede og fordele, ja, blande sig i hele medieverdenens udvikling.

»Og hvad skal vi så vælge?« har Inge spurgt. »For du kan ikke det hele samtidig, Ulrik.«

Og der er blevet valgt ud. Efter et par gange om det runde bord fik Inge sparket ham til at lave sit eget firma.

Han rykkede ind i et fællesskab med relevante mennesker. Han fik bugt med sin uprætentiøse og ironiske attitude. Han fik visitkort, en ny skjorte og en bogholder, som sender regninger og rykkere ud. Han fik en assistent, som nu skal til at have løn! 

»Jeg er begyndt at køre i taxa, frem for at se hvor langt jeg denne gang kan komme på et gult klippekort. Der skal komme noget ud af det her. Jeg arbejder professionelt.«

»Han er simpelthen sluppet for alt det administrative, som han hadede, så han nu kun skal tænke i indhold og idéer – det han er bedst til,« siger Inge Hammerich.

Godt nok må der ifølge mentorskabets regler ikke være gaver mellem mentor og menteé. Men den dag, Ulrik kom og fortalte, at firmaet var en realitet, åbnede Inge en flaske champagne. For det var delmålet.

Hovedmålet er at blive Nordeuropas største firma inden for konceptudvikling på hele medieområdet fra tv, radio og Internet. De sidste møder, inden de afvikler mentorskabet, skal mentor og mentee bruge på at lægge 100 dage og 100 måneders planer for Ulriks fremtidige firma. Navnet har han allerede: Contentpowerhouse. /

Forslag om permanent og landsdækkende mentorordning for freelancere

Kreds 1, Københavner-kredsen, har det sidste halvandet år stået bag et pilotprojekt med en mentorordning for freelancere, hvor 18 par har deltaget. Tovholderne Claus Stærbo og Hanne Bros har matchet parrene og klædt dem på med faglige oplæg. Deltagerne har underskrevet en mentoraftale og har ellers selv besluttet, hvor ofte og hvordan de har arbejdet med mentorforholdet.

Kort før sommerferien blev projektet evalueret med gode karakterer. DJs Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg har besluttet sig for at indstille til hovedbestyrelsen, at forsøget med en mentorordning i Kreds 1 nu skal udbredes til alle landets kredse.

Læs mere: www.dj-kreds1.dk

Sådan går I til værks

Mentoraftalen handler om fortrolighed, forpligtelse, hyppighed og en hensigtserklæring om mål og fokus.

– Gensidigt lover mentor og mentee at være ærlige, fortrolige og respektfulde samtalepartnere.

– Mentor vil: Lytte, spørge, guide og være sparringspartner.

– Mentee vil: Arbejde på at afklare egne mål og behov og drøfte dem med mentor.

0 Kommentarer