Producentforening: Forslag fra S vil gøre flere til freelancere

Socialdemokratiet ønsker, at der skal være krav om overenskomster hos DR’s og TV 2’s eksterne producenter. ”Et ensidigt krav om overenskomster vil presse flere personer over i rollen som selvstændige,” spår Producentforeningens direktør

Socialdemokratiet reagerer nu på de omdiskuterede problemer med arbejdsforholdene i tv-producentmiljøet, som Journalisten har dækket over en periode. Partiets medieordfører, Mogens Jensen, foreslår, at der skal være et krav om overenskomst hos virksomheder, der laver tv-produktioner for DR og TV 2 eller laver produktioner med støtte fra Public Service Puljen.

”Det her er forhold, vi er blevet opmærksomme på over tid i Socialdemokratiet, at der er meget forskellige arbejdsvilkår blandt producenterne. Det er et ønske om at sikre fair og lige arbejdsvilkår mellem producenterne og støtte den danske model,” udtaler Mogens Jensen til Mediawatch.

Han vil tage forslaget med ind i de kommende forhandlinger om et medieforlig.

Ønsker engelsk løsning

Men i Producentforeningen, som er tv-producenternes brancheforening, er man ikke begejstret for udsigten til at få tommelskruer på i forhold til overenskomster. Direktør Klaus Hansen mener ikke, det er den rette måde at løse de problemer, som han anerkender branchen har.

”Mit udgangspunkt er, at producenterne bliver presset uhørt meget på pris og vilkår af tv-stationerne. Det gør, at produktionerne lider under ikke at have luft i økonomien, så man kan lave fornuftig produktionsplanlægning. Det går ud over arbejdsmiljøet. Det fratager ikke producenterne for ansvar, og der er produktioner, hvor det kan være meget pressede arbejdsforhold. Men jeg mener, man må starte med kilden til problemet,” siger Klaus Hansen til Journalisten.

Han foreslår – hvilket han tidligere har slået til lyd for i Journalisten – at man i stedet for krav om overenskomster vedtager såkaldt standardiserede samhandelsbetingelser. Princippet kendes fra England, hvor rammerne for prisniveauet på tv-produktioner er fastlagt ved lov.

Forudser flere freelancere

Hvis Socialdemokratiets forslag bliver virkelighed, kan konsekvensen blive, at der simpelthen bliver færre ansatte og flere freelancere i branchen, fordi det vil sikre fleksibilitet i produktionen.

”Det er jo en branche, der i forvejen har mange freelancere med status af selvstændigt erhvervsdrivende. Og jeg tror, at hvis man laver et ensidigt krav om overenskomster, vil man presse flere personer over i rollen som selvstændige, som jo er en gruppe, man ikke kan regulere. Og det er både arbejdsgiverne og mange af de ansatte selv, der foretrækker den fleksibilitet. Så en kortsigtet effekt, tror jeg, vil være en kraftig vækst af freelancere i branchen,” siger Klaus Hansen.

Vil et generelt overenskomstkrav ikke netop skabe et fælles niveau omkring løn- og arbejdstider, som tv-stationerne også er nødt til at respektere?

”Jeg er enig i, at den konkurrence, der skal ske, skal være på den gode historie og ikke på, hvem der er bedst til at presse på løn og arbejdsvilkår. Men jeg vil også sige, at jeg ikke mener, det her er et lønproblem. Det handler om arbejdstilrettelæggelse. Det kan man selvfølgelig godt i en eller anden udstrækning regulere med overenskomster, men grundlaget skal være i orden, og det er det ikke i dag,” siger Klaus Hansen.

Store producenter uden OK

Han slår dog også fast, at han gerne ser, at flere produktionsselskaber tilslutter sig de overenskomster, som Producentforeningen har tegnet blandt andet med DJ. En række virksomheder står uden for denne overenskomst, blandt andet store producenter som Metronome, Nordisk Film TV, Blu og Mastiff Media.

Journalisten har i december og januar fortalt om stigende problemer med stress i tv-branchen. Blandt andet fortalte daværende arbejdsmiljøkonsulent i DJ Eva Jakobsen, at hun sidste år oplevede en fordobling af medlemmer, der ønskede stress-samtaler med hende, og at det særligt var film- og tv-folk. I dækningen forelagde Journalisten også problematikken for DR og spurgte, om DR har kædeansvar for de produktioner, der lægges ud af huset. Underdirektør i DR Medier Lars Høgsberg ville ikke svare ja eller nej til spørgsmålet om kædeansvar. Han slog fast, at DR forventer et ordentligt arbejdsmiljø hos eksterne producenter, men at det ikke er noget, man undersøger. 

0 Kommentarer