Prisvinder fratræder

 Magisterforeningens ledelse ville have besparelser og strammere politisk styring. Det blev for stor en mundfuld for redaktøren.

 

Magisterforeningens ledelse ville have besparelser og strammere politisk styring. Det blev for stor en mundfuld for redaktøren.

Den lille Anders Bording-statuette står ikke længere på redaktørens kontor. Her har den ellers holdt til, siden Magisterbladet sammen med 11 andre fagblade fik fagpressens hæderspris sidste år for deres fælles kampagne "Fagblade mod Fremmedhad". I spidsen for samarbejdet stod Magisterbladets redaktør, som også fik den første spæde ide til projektet.

Redaktøren leder man også forgæves efter på kontoret. Efter 10 år er Yvonne Schantz netop fratrådt "efter gensidig aftale", som det hedder. Som et led i den gensidige aftale mellem redaktøren og Dansk Magisterforening (DM) udtaler parterne sig ikke om selve sagen. Heller ingen af bladets journalister ønsker at kommentere fratrædelsen.

JOURNALISTEN har talt med en stribe journalister og redaktører, der tidligere har arbejdet sammen med den aftrådte redaktør. De bruger ord som ildsjæl, kompetent, visionær og glimrende chef om hende.

 

Gordiske knuder
Striden blussede op efter et hovedbestyrelsesmøde i Magisterforeningen i februar, da bladet var på dagsordenen.

Foreningens pengekasse er ikke så velspækket som før, og udsigten varsler færre annoncekroner og lavere indtægter fra medlemmerne, når flere ledige fremover betaler nedsat kontingent. Med sparekrav på menuen ønsker DMs ledelse at samle bladet og kommunikationsafdelingen.

Samtidig er det planen, at Magisterbladet også skal bringe DMs afdelingsblade som en slags indstik. Besparelsen er ikke den eneste gevinst ved den manøvre. Det vil også lægge en del af den redaktionelle indflydelse ud til foreningens afdelingsbestyrelser.

"… yderligere præmisser er, at afdelingerne skal profileres i bladet, og at afdelingsbestyrelserne skal have stor indflydelse på den journalistiske linie," hedder det i referatet fra det afgørende bestyrelsesmøde.

Foreningens direktør, Peter Kordt, understreger over for JOURNALISTEN, at Magisterbladet fortsat skal være af høj journalistisk kvalitet, selv om afdelingerne fylder mere i landskabet. Spørgsmålet er så, hvordan.

"De gordiske knuder har vi ikke løst endnu, men det pusles der med," siger han.

 

Frihed kan fortolkes
En magister er et vidt begreb. Nogle underviser på universitetet, andre forsker, og andre igen er ansat i det private erhvervsliv. Dansk Magisterforening er en slags paraply for syv forskellige afdelinger, og det er dem, der nu skal have mere plads og indflydelse i Magisterbladet. Den ide var ikke lige redaktørens kop te.

"Yvonne Schantz understregede, at med de foreslåede ændringer vil DM ikke længere have et journalistisk blad," står der i referatet fra det omtalte hovedbestyrelsesmøde. Et synspunkt, det skulle vise sig, at hun stod temmelig alene med.

"Peter Kordt fandt, at Yvonne Schantz har en meget entydig opfattelse af begrebet journalistisk frihed; der fandtes andre fortolkninger," hedder det videre i mødereferatet.

Magisterforeningens direktør vil ikke kommentere selve uenigheden, men om bladets fremtidige linie siger Peter Kordt:

"Meget firkantet sagt skal vi finde en form, hvor den journalistiske frihed eksisterer, og det politiske niveau fortsat er tilfreds."

 

0 Kommentarer