Prisdump truer

  Flere fagblade vælger at overlade deres freelanceopgaver til POLFOTO, efter at POLFOTO har indgået rammeaftale med Dansk Fagpresse. Dansk Journalistforbund frygter freelance-massakre. FOTOSTRID. John Olsen er freelancefotograf. Hver uge tager han ud til gårde rundt om i landet for at fotografere svinestalde og landbrugsmaskiner til fagbladet Dansk Landbrug. Men den tjans risikerer han snart at miste.

Flere fagblade vælger at overlade deres freelanceopgaver til POLFOTO, efter at POLFOTO har indgået rammeaftale med Dansk Fagpresse. Dansk Journalistforbund frygter freelance-massakre.

FOTOSTRID. John Olsen er freelancefotograf. Hver uge tager han ud til gårde rundt om i landet for at fotografere svinestalde og landbrugsmaskiner til fagbladet Dansk Landbrug. Men den tjans risikerer han snart at miste.

For Dansk Landbrug er et af de blade, der har underskrevet den rammeaftale, POLFOTO for nylig indgik med Dansk Fagpresse om pressefotos til halv pris.

Bladet har en fastansat fotograf, der tager sig af større komplicerede opgaver. De mindre opgaver varetages af freelancere som John Olsen. Men i fremtiden vil Dansk Landbrug bestille alle deres freelanceopgaver gennem POLFOTO.

»Det er en økonomisk fordel, fordi vi kan genbruge fotos gratis, og en administrativ fordel, fordi al kontakt med freelancere sker gennem POLFOTO,« siger chefredaktør for Dansk Landbrug, Henrik Lisberg.

John Olsen har svært ved at få øje på fordelen:

»Jeg har ikke sat tal på, hvad det vil koste mig. Men det er klart, at jeg vil være ked af at miste den produktion, jeg laver for Dansk Landbrug. Jeg har nu ikke tænkt mig bare at give op. Jeg synes, jeg har gode argumenter for at fortsætte,« siger han og påpeger, at ikke enhver freelancefotograf har den gård-erfaring, det eksempelvis kræver at lave en god staldreportage.

Også fagbladet Ingeniøren har valgt at overlade en stor del af deres freelancebudget til POLFOTO. I foråret indgik bladet en såkaldt stand-alone-aftale med POLFOTO om, at POLFOTO skulle videresælge billeder fra Ingeniørens fastansatte fotografer. Samtidig skulle POLFOTO levere billige arkivbilleder og løse en stor del af Ingeniørens freelanceopgaver. Aftalen var med til at bane vejen for den rammeaftale, POLFOTO for nylig indgik med Dansk Fagpresse.

I aftalen med Dansk Fagpresse bliver prisen på arkivbilleder halveret, og samtidig tilbyder POLFOTO at løse bestillingsopgaver til lave priser. Dansk Fagpresse afholdt for nylig et møde for deres medlemmer, hvor rammeaftalen med POLFOTO blev præsenteret. Ifølge direktøren for Dansk Fagpresse, Christian Kirkegaard, mødte aftalen stor interesse fra både små og store blade, der var interesseret i både arkivfotos og specialoptagelser.

»Rammeaftalen er blevet positivt modtaget af vores medlemmer og har også haft den positive konsekvens, at Scanpix har nedsat deres priser. Det giver bladene – der ellers har været hårdt trængt efter fjernelsen af portostøtten – bedre mulighed for at bruge mange billeder. Det betyder, at der vil blive større mangfoldighed på billedområdet,« siger han. Dansk Fagpresse har endnu ikke lavet nogen opgørelser over, hvor mange fagblade der har skrevet under på rammeaftalen. Men direktøren anslår, at omkring 100 fagblade vil have tilsluttet sig inden jul.

Dansk Journalistforbund frygter, at priskrigen vil ende med et blodbad blandt freelancefotograferne. Problemet blev rejst som ekstra punkt på dagsordenen på seneste hovedbestyrelsesmøde.

Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård orienterede hovedbestyrelsen om sagen ved at sige:

»Det skriger på handling fra DJ, vi bør markere, at vi mener det alvorligt, og det kan vi gøre ved at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal have en handlingsplan klar til den 29. september.«

Denne 'special taskforce' skal undersøge, hvilke konsekvenser pris-nedsættelserne har for fotografernes arbejdsvilkår, og udvikle en strategi for, hvordan forbundet kan forhindre en massakre på freelancefotograferne.

På mødet sagde pressefotografernes formand, Lars Lindskov, at POLFOTO går ind på freelancernes marked ved at tilbyde billige fotos til de blade, der ikke selv har fotografer ansat.

»Det er den største undergravende aftale, jeg nogensinde har set,« sagde han.

»Det er vores guld, der bliver gravet ud af andre og solgt til spotpris,« supplerede Kristian Melgaard, freelancejournalist i Viborg.

Peter Thornvig, formand for fotograferne, mente, at Konkurrencestyrelsen burde se på aftalen.

Over for Journalisten langer Lars Lindskov ud efter Bo Maltesen, der er chef for POLFOTO, og som i seneste nummer af Journalisten udtalte, at pressefotografernes løn bliver holdt oppe på 'et urealistisk højt niveau'.

»Det er en typisk Bo Maltesen-udtalelse. Jeg synes ikke, den er en chef på det niveau værdig. Og hvis man ser på lønstatistikkerne, kan man se, at fotografernes løn ikke er urealistisk høj,« siger Lars Lindskov.

0 Kommentarer