Pris til Thomas Aue Sobol for stort mod

Kristian Dahls Mindelegat går i år til den 31-årige freelancer, Thomas Aue Sobol, som forlod Jyllands-Posten for at skrive artikler fra Cambodja og Myanmar. Han opfordrer andre journalister til at satse noget mere. (opdateret)

Kristian Dahls Mindelegat går i år til den 31-årige freelancer, Thomas Aue Sobol, som forlod Jyllands-Posten for at skrive artikler fra Cambodja og Myanmar. Han opfordrer andre journalister til at satse noget mere. (opdateret)

Det er Dansk Journalistforbunds Kreds 1, der hvert år uddeler prisen, og ifølge Kristian Dahl-udvalget er der i år tale om »en udsædvanlig journalist«.

Thomas Aue Sobol har i Cambodja opsøgt både ofre og bødler fra Pol Pots torturfængsler og interviewet dem om forsoning og hævn, samt skyld og undskyldninger.

Han har desuden skrevet om Carlsberg-bryggeriernes øl-piger – kvinder, der arbejder på værtshusene for at promovere et bestemt ølmærke. Men kvinderne trues, krænkes, tæves og bliver endda skudt på, mens de er på arbejde for bryggerierne.

Endelig er det lykkedes ham i Myanmar at undgå militærregimets overvågning og har opsøgt et stammefolk i junglen, som militæret ikke vil have, at udlændinge møder.

»Thomas Aue Sobol tildeles Kristian Dahls Mindelegat, fordi han har et stort journalistisk mod. Han insisterer på at give en stemme til dem, der normalt ingen stemme har, og han rejser ud som freelancer for egen regning for at rette opmærksomheden mod behovet for at lægge pres på magthaverne – hvad enten de befinder sig bag Carlsberg-koncernens skriveborde eller i juntaens luksusboliger i Myanmar,« lyder det i begrundelsen fra Kristian Dahl-udvalget, som betegner historierne fra Thomas Aue Sobol som vigtige og velresearchede.

»Han har en sproglig og fortælleteknisk evne, der gør stoffet nærværende og betydningsfuldt. Han formår at få læseren med sig ind i torturbødlernes fængsel og i ølpigernes værtshuse med de fulde og krænkende gæster,« hedder det videre.

Selv siger Thomas Aue Sobol, at han er »virkelig glad og stolt over at få prisen«.

»Det bekræfter mig i, at jeg traf det rigtige valg, da jeg valgte at blive freelancer. Jeg var egentlig rigtig glad for at være på Jyllands-Posten, men da jeg satte mig ned og tænkte over, hvad jeg aller helst ville med min journalistik, så valgte jeg at tage fri og rejse ud,« siger han til Journalisten.dk og tilføjer:

»Jeg havde beskæftiget mig med at lave nyheder gennem en del år og oplevede, at udviklingen gik i retning af, at vi skulle begynde at levere flere enheder på grund af internettet. Og der kunne jeg mærke på mig selv, at jeg havde lyst til noget andet. Det handlede ikke så meget om at komme ud at opleve en masse. Det havde jeg gjort før. Blandt andet var jeg med på den globale mission. Det handlede derimod mere om at komme i dybden med nogle ting,« siger Thomas Aue Sobol.

I første omgang tog han til Bangkok, hvor han havde base i et halvt år. Herfra rejste han videre rundt i Asien – hovedsageligt Cambodja og Myanmar.

»De historier, jeg godt kan lide at lave, er kendetegnet ved, det er journalistik, der sætter fingeren på nogle ømme punkter – på nogle uretfærdigheder. Det er vigtigt for mig. Men det skal også være på en nuanceret måde. Det handlede eksempelvis ikke bare om at fremstille folk i Burma som ofre, men også som nogle stærke mennesker med håb og mål,« siger han.

Thomas Aue Sobol opfordrer andre journalister til at satse noget mere og turde sætte noget på spil. Ikke mindst i en tid, hvor medierne må skære ned på den dybdeborende journalistik.

»Ind imellem har jeg haft håbløs økonomi, når jeg har brugt 14 dage på en enkelt artikel i Asien. Men fagligt er det det værd.«

Ifølge Lykke Wiborg, formand for Kristian Dahl-udvalget, er der i år kommet usædvanligt mange indstillinger til Kristian Dahls Mindelegat, der hvert år uddeles til en yngre journalist fra Kreds 1 (Bornholm og København). I alt 32 kandidater blev indstillet og kvaliteten af journalistikken har været meget høj.

Kristian Dahls Mindelegat, der også kaldes »Den lille Cavlingpris«, overrækkes torsdag den 27. marts klokken 15 i Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46 i København. Legatet er på 15.000 kr.

De prisbelønnede artikler fra Thomas Aue Sobol har været trykt i Jyllands-Posten, Politiken, Ud & Se samt magasinet Amnesty.

0 Kommentarer