Principiel sag rammer BT og Ekstra Bladet

Tre BT-journalister blev i går dømt i en principiel sag om, hvor meget man må citere fra en retskendelse. Ekstra Bladet er også sigtet i sagen, der kan få vidtrækkende konsekvenser for kriminalreporteres arbejde

Tre BT-journalister blev i går dømt i en principiel sag om, hvor meget man må citere fra en retskendelse. Ekstra Bladet er også sigtet i sagen, der kan få vidtrækkende konsekvenser for kriminalreporteres arbejde


Kriminal- og retsreportere kan være ved at miste et godt arbejdsredskab. I går blev to BT-journalister og tidligere chefredaktør for BT Peter Brüchmann idømt bøde på 5000 kroner for at have citeret for frit fra en retskendelse. Det var, selv om de havde fået aktindsigt i kendelsen, og at man ifølge loven gerne må bruge den til "støtte for journalistisk og redaktionelt arbejde".

Ekstra Bladet er sigtet i den samme sag, fortæller advokat Ole Liedke fra advokathuset Ibfelt-Siebert, der repræsenterer Ekstra Bladet:

»Det er en principiel sag, fordi journalisterne på den ene side har lovlig adgang til noget materiale, men på den anden side ikke rigtig må bruge det. Vi har at gøre med en lovbestemmelse, som er meget uklart formuleret, men det fremgår af loven, at journalisten kan anvende materialet i sit arbejde som journalist. Vi mener, at hvis man vil have folk straffet, så skal man have en klar lovhjemmel til det,« siger Ole Liedke til journalisten.dk.

Sagen startede i januar 2011, hvor landmanden Jørn Brøgger Lund findes myrdet, bundet til sin seng. Sagen tiltrækker sig en del opmærksomhed. En kvinde bliver anholdt og varetægtsfængslet i sagen.

Grundlovsforhøret, hvor hun bliver varetægtsfængslet, foregår for lukkede døre. Men BT og Ekstra Bladet får aktindsigt i fængslingskendelsen. Her fremgår det, at den myrdede havde dyrket S/M-sex, hvilket fremgår af de artikler, som BT nu er blevet dømt for.

Dommen faldt, fordi BT brugte for lange sammenhængende citater fra kendelsen. I retsplejelovens paragraf 41 f står ellers, at man gerne må bruge sådanne kendelser til "støtte for journalistisk og redaktionelt arbejde".

Sagen kan få konsekvenser for journalisters arbejde, fortæller advokat Ole Liedke, der ikke kender til domme i lignende sager:

»Fra journalisters synspunkt kan sagen betyde, at man er bange for at bruge de her oplysninger, som man for eksempel har fået udleveret via aktindsigt, og dermed kan det blive en hindring for ens arbejde. Hvis man kigger tilbage, er der ganske mange journalister, der jævnligt gør brug af oplysninger fra kendelser.«

De tre dømte BT-journalister ankede dommen på stedet.

1 Kommentar

Sune Fischer
8. OKTOBER 2012
Re: Principiel sag rammer BT og Ekstra Bladet

Jeg vil gerne tilføje en perspektivering; det er ikke kun EB og BT, der vil blive ramt - det er alle medier, der arbejder med krimi- og retsstof på et lidt dybere plan end blot videreformidling af døgnrapporten.