Principiel dom møder kritik

Både Danske Dagblades Forening og Oluf Jørgensen undrer sig over den dom, BT fik i går for at citere fra en retskendelse. Det handlede om 74 ord.

Både Danske Dagblades Forening og Oluf Jørgensen undrer sig over den dom, BT fik i går for at citere fra en retskendelse. Det handlede om 74 ord.


Det vækker undren, at 74 citerede ord fra en retskendelse nu kan koste tre journalister 5.000 kroner i bøde hver. Tidligere chefredaktør for BT Peter Brüchmann og to BT-journalister blev i går dømt for at have citeret fra en retskendelse i 2011. Ekstra Bladet er sigtet i samme sag, og ifølge avisens advokat kan sagen få konsekvenser for kriminalreporteres fremtidige arbejde.

Forskningschef og mediejurist Oluf Jørgensen kender til sagen og undrer sig over dommens udfald:

»Min egen vurdering er, at der er tale om korte citater som var vigtige for den journalistiske dokumentation. En domfældelse er i strid med de præmisser som retsplejelovens regler bygger på,« siger Oluf Jørgensen til journalisten.dk

Også hos i Danske Dagblades Forening tager man afstand fra dommen, der blev anket på stedet:

»Når man via aktindsigt giver mulighed for at journalister kan læse kendelser, virker det selvmodsigende at man ikke må citere fra dem, og på den baggrund kan vi godt forstå at sagen blev anket på stedet,« siger bestyrelsesformand Ole Dall.

Sagen startede i januar 2011, hvor landmanden Jørn Brøgger Lund findes myrdet, bundet til sin seng. Mordet tiltrækker sig en del opmærksomhed. En kvinde bliver anholdt og varetægtsfængslet i sagen.

Grundlovsforhøret hvor hun bliver varetægtsfængslet foregår for lukkede døre. Men BT og Ekstra Bladet får aktindsigt i fængslingskendelsen. Her fremgår det, at den myrdede havde dyrket S/M-sex, hvilket fremgår af de artikler BT er blevet dømt for.

Det drejer sig om to artikler, hvor der er citeret fra retskendelsen. Den ene blev publiceret på nettet fredag d. 14. januar 2011. Her er der citeret i alt 13 ord fordelt på en sætning og to udtryk i citationstegn. Den anden historie blev trykt i avisen dagen efter. Her er der citeret i alt 61 ord fra kendelsen fordelt på to sætninger.

Det er i alt 74 ord som Københavns Byret i går vurderede forbrød sig imod retsplejelovens paragraf 41 f, stk 6:

"Kopier af kendelser i straffesager, der udleveres til de i stk. 1 nævnte personer i medfør af § 41 b, må, indtil sagen er endeligt afsluttet, ikke være tilgængelige for andre end massemediets journalister og redaktionsmedarbejdere og må kun bruges til støtte for journalistisk og redaktionelt arbejde."

Nu skal landsretten så tage stilling til hvor grænsen går for "støtte for journalistisk og redaktionelt arbejde".

0 Kommentarer