Primetime registrerede, om bloggere har haft forstadier til kræft

”Har haft forstadier til kræft i underlivet,” lyder det om en blogger, som optræder i Primetimes medieliste. Her er en række bloggere og influencers anført med f.eks. antal børn, børns navne og alder, samt oplysninger om forstadier til kræft. Det kan være ulovligt, vurderer eksperter – men det kan også være lovligt, siger Datatilsynet

Kommunikationsbureauet Primetime har de seneste dage fået kritik for en medieliste, som bureauet i 2017 lavede til en kampagne for HPV-vaccine. Listen rummer vurderinger af navngivne journalisters vinkling/holdning til vaccinen, hvor de angiveligt negative er markeret med rød, og de angiveligt positive med grøn.

Men listen rummer også en opgørelse over bloggere og influencers. Her har Primetime blandt andet anført, hvor mange børn navngivne bloggere har, alder og navn på nogle af børnene, og om bloggeren har beskrevet forstadier til kræft.

”Har skrevet om celleforandringer før og fået fjernet forstadier til kræft – ville ønske hun var blevet vaccineret,” står der om en af bloggerne i medielisten.

Eksperter: Svært at se formålet

Det er netmediet Complidia, som i dag har bragt spørgsmålet om registrering af bloggernes oplysninger op i en artikel. Complidia har bedt persondataekspert Birgitte Kofod Olsen, der er partner i konsulenthuset Carve, vurdere listen. Hun har svært ved at se et sagligt formål med at indsamle helbredsoplysninger og antallet af børn.

”Der skal altid være et specifikt formål med at indsamle persondata om bestemte personer, og de skal have en rimelig forventning om, at det sker. Det er svært at se, hvorfor Primetime har brug for viden om, at en blogger har et eller flere børn, og ikke mindst om vedkommende har haft eksempelvis forstadier til kræft eller celleforandringer,” siger Birgitte Kofod Olsen til Complidia.

Journalisten er også i besiddelse af medielisten, og vi har spurgt en anden ekspert samt Datatilsynet, om de er enige i den vurdering.

Advokat Nis Peter Dall, som er partner i Njord Law og har speciale i persondata, udtalte sig tidligere på ugen om listen over journalister. Og han er enig med Birgitte Kofod Olsen.

”Jeg har svært ved at se et sagligt formål med at indsamle disse oplysninger. Især helbredsoplysninger er i afdelingen for følsomme oplysninger.”

Men når de nu selv har beskrevet deres sygdomsforløb på nettet, er de så ikke selv ude om, at nogen skriver det ned?

”Når man selv offentliggør oplysninger, er der mulighed for at behandle dem. Men enhver persondata-behandling skal have et sagligt formål. Det halter her. Det virker lidt søgt, at det skulle være nødvendigt for at skabe overblik over mediedækningen,” siger Nis Peter Dall.

Datatilsynet: Det kan godt være lovligt

Datatilsynet er den myndighed, som i sidste ende skal sikre, at danske virksomheder overholder persondataloven. Derfor kan Datatilsynet heller ikke forholde sig til konkrete sager, men tilsynet vil gerne forklare reglerne mere generelt.

Helbredsoplysninger er som udgangspunkt en følsom oplysning, forklarer fuldmægtig og cand.jur. hos Datatilsynet Rasmus Møller Jakobsen. Men han tilføjer, at det kan være legitimt at registrere oplysningerne, hvis en person selv har udbredt dem offentligt, for eksempel på sin blog eller sociale medier.

”Hvis jeg skriver på min åbne Facebook-profil med 1.000 Facebook-venner, at jeg har haft kræft, så er det svært for mig efterfølgende at kalde det en følsom oplysning. Derfor kan det godt være lovligt,” forklarer Rasmus Møller Jakobsen.

Han uddyber, at det afhænger af en konkret vurdering, som også indbefatter, hvor alvorlig sygdommen er, hvor konkret den er beskrevet, og hvad formålet med at registrere den er.

Primetime: Listen skulle skabe overblik

Journalisten har tidligere interviewet Primetimes direktør og partner, Thomas Juul-Dam, om medielisten og vurderingerne af journalister.

Han forklarede, at formålet med listen var at få et overblik over mediedækningen af HPV-vaccinen, og afviste, at der er sket forskelsbehandling af journalisterne baseret på, om de er markeret med grøn, gul eller rød i skemaet.

Vi har kontaktet Thomas Juul-Dam igen vedrørende bloggerlisten. Direktøren forklarer, at formålet har været det samme som med journalist-listen.

Helbredsoplysninger kan ifølge GDPR betragtes som en følsom personoplysning. Gør det nogen forskel i jeres vurdering?

”Formålet har været det samme. Det afgørende for os har været at skabe overblik over HPV-vaccinen, for så vidt angår både journalister og bloggere,” siger Thomas Juul-Dam.

0 Kommentarer