Prikkerunde indledt i DR – Susanne Hegelund fyret

Her klokken 9 gik den store prikkerunde i gang i DR. Samtlige chefer var på forhånd blevet bedt om at sidde klar. Ifølge centrale kilder bliver der tale om "en stor håndfuld", der skal fyres. En af dem er TV Avisens chef, Susanne Hegelund. (opdateret)

Her klokken 9 gik den store prikkerunde i gang i DR. Samtlige chefer var på forhånd blevet bedt om at sidde klar. Ifølge centrale kilder bliver der tale om "en stor håndfuld", der skal fyres. En af dem er TV Avisens chef, Susanne Hegelund. (opdateret)

Hvor mange chefer der reelt afskediges afhænger af, hvor mange der tager imod ledelsens tilbud. Det samlede mål er dog, at antallet af chefstillinger skal reduceres med 40 ud af de nuværende knap 200. Det er dog kun en mindre del heraf, som vil blive afskediget. Eller "nogle ganske få", som det udtrykkes.

Hvor mange det drejer sig om, er ikke fastlagt præcist på forhånd, oplyser centrale kilder til Journalisten.dk. Men som udgangspunkt er der lagt op til, at "en stor håndfuld" vil blive fyret. De vil alle få besked hurtigst muligt.

Antallet kan dog blive en anelse mindre, hvis de pågældende chefer følger ledelsens tilbud.

Til formiddag slap et af de første navne ud. Det drejer sig om TV Avisens chef, Susanne Hegelund, der er smidt på porten. Susanne Hegleund blev i 2006 ny chef for DR Nyheders politiske redaktion, og i oktober 2007 afløste hun Henrik Keith Hansen som chef for TV Avisen. Journalisten.dk har forsøgt at få en kommentar fra Susanne Hegelund, men hun svarer ikke.

Også Henrik Keith Hansen, der senest har været redaktionschef for penge-, politik- og udlandsredaktionerne, samt Henrik Hinchely, som har været projektchef for DR Udland, forlader deres poster.

Omkring middagstid indledes mere fremadrettede samtaler, oplyser centrale kilder.

Først sidst på dagen/tidlig aften ventes det store overblik.

Som bekendt har allerede et par chefer forladt DR i den seneste tid – nogle frivilligt, andre mod deres vilje: Det drejer sig blandt andet om Mette Bock, Lars Grarup, Palle Steffensen, Suzanne Moll, driftschef Mette Lima, sekretariatschef Kristina Aaskov Thomsen (DR HR), chef for Økonomidirektørens bogholdericenter, Per Ingvardson og redaktionschef Jeppe Bjørn Høj, Programspecialister Ledelse.

Chefforeningen DR holdt i øvrigt generalforsamling i går, hvor omstruktureringen i DR blev diskuteret.

Her var meldingen, at ledelsen i DR ikke har været gode nok til at gennemføre de igangværende omstruktureringer.

Blandt andet kritiseres det, at DR's chefer og mellemledere ikke blev orienteret om de planlagte fyringer og organisationsændringen, inden de første opsigelser forelå. Og at chefforeningen først blev inddraget, da de første fyringer forelå, og derfor ikke var i stand til at yde medlemmerne bistand.

(opdateret senest 12:51)

0 Kommentarer