Pressenævnet nedsatte behandlingstiden i 2008

Antallet af klager over pressen til Pressenævnet lå sidste år på samme niveau som i 2007, men alligevel har nævnet formået at få behandlingstiden ned på 60 dage. Det skriver Pressenævnet i sin årsberetning 2008, som det netop har afleveret til justitsministeren.

Antallet af klager over pressen til Pressenævnet lå sidste år på samme niveau som i 2007, men alligevel har nævnet formået at få behandlingstiden ned på 60 dage. Det skriver Pressenævnet i sin årsberetning 2008, som det netop har afleveret til justitsministeren.

Pressenævnet modtog i 2008 163 klagesager, hvilket er på niveau med 2007-tallene, men har i 2008 realitetsbehandlet lidt færre sager end året før, 114 i 2008 mod 125 i 2007. Hvor nævnet i 2007 afviste 34 sager, afviste det sidste år 48 sager på grund af formalia, primært på grund af for sent afleverede klager, manglede retlig interesse eller fordi klagen faldt uden for nævnets kompetence.

I 72 af de 114 sager, som nævnet realitetsbehandlede, fik mediet i det hele medhold, mens klageren helt eller delvist medhold i 42 sager, og i 30 sager var overtrædelsen af god presseskik så grel, at mediet blev pålagt at offentliggøre kendelsen. I seks sager blev der afgivet dissens, hvilket betyder, at der var uenighed blandt nævnets medlemmer.

Årsberetningen kan læses i fuld længde her.

0 Kommentarer