Pressenævnet kritiserer Weekendavisen for Khader-artikel

Det var i strid med god presseskik, at tre kvinder ikke blev forelagt meget private oplysninger i omstridt artikel om Naser Khader

Tre kvinder har fået medhold i Pressenævnet i, at Weekendavisen har overtrådt god presseskik, da avisen i september udgav artiklen ’Den hemmelige rapport’.

Artiklen behandlede den ellers hemmeligholdte rapport fra Det Konservative Folkeparti, der afdækkede, hvordan folketingsmedlemmet Naser Khader skulle have opført sig krænkende og udvist grænseoverskridende adfærd.

De tre kvinder, Kamilla Trustrup, Karen Dirks og Kristina Olsson, blev i artiklen ifølge Pressenævnet ”i sin udvælgelse og gengivelse af uddragene fra advokatundersøgelsen fremstillet på en måde, som kan være skadende, krænkende eller virke agtelsesforringende for dem”.

Derfor skulle de have haft lov til at forholde sig til oplysningerne, inden Weekendavisen bragte dem, hvilket avisen valgte ikke at gøre. Og det udløser kritik fra Pressenævnet.

”Nævnet finder derfor, at Weekendavisen inden offentliggørelsen burde have forelagt politikerens (Khaders, red.) bemærkninger for klagerne, samt have givet klagerne mulighed for at forholde sig til og kommentere hans meget private oplysninger om dem i den sammenhæng, som oplysningerne ville indgå i artiklen. Da dette ikke skete, udtaler nævnet kritik,” skriver Pressenævnet i kendelsen.

Krasnik afviste kritik

Weekendavisens artikel behandlede en række fortrolige udsagn fra advokatundersøgelsen, hvor både navngivne og unavngivne kvinder fortæller om oplevelser med Naser Khader. Det er de kvinder, som bliver omtalt med navn i avisens dækning, der har indsendt en klage til Pressenævnet.

Chefredaktør Martin Krasnik har tidligere forsvaret Weekendavisens behandling af den hemmelige advokatundersøgelse med, at det er i offentlighedens interesse at vide, hvorfor Naser Khader blev ekskluderet fra Det Konservative Folkeparti.

Weekendavisen slipper dog for kritik for at have krænket de tre kvinders privatliv. Det sker med henvisning til en artikel på dr.dk fra juli 2021, hvor de trådte frem og fortalte om deres oplevelser med Khader. Dermed er der ”ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at Weekendavisen har handlet i strid med god presseskik”.

Nævnet understreger dog i den forbindelse, at avisen burde have orienteret kvinderne inden offentliggørelse:

”Det havde været bedst i overensstemmelse med god presseskik, hvis Weekendavisen havde orienteret klagerne om, at avisen agtede at offentliggøre dele af undersøgelsen,” skriver Pressenævnet i kendelsen.

0 Kommentarer