Pressenævnet kritiserer Politiken

Pressenævnet siger nu, at Politiken har tilsidesat god presseskik i en række artikler om Føtex.

Pressenævnet siger nu, at Politiken har tilsidesat god presseskik i en række artikler om Føtex.

Dansk Supermarked har klaget over nogle artikler i Politiken. Nu har de fået medhold i Pressenævnet, og Politiken.dk bringer i dag nævnets kritik.
Klagen kom, efter Politiken den 1. juli i år bragte en række artikler om en cubansk dame, der følte sig racistisk behandlet af en Føtex-vagt. Politiken hørte ikke Dansk Supermarked i sagen, før artiklerne var offentliggjort, og det var i strid med god presseskik, konkluderer Pressenævnet.

"Pressenævnet finder, at politiken.dk har tilsidesat god presseskik ved ikke at rette henvendelse til supermarkedet inden offentliggørelse, hvorved angrebene kom til at stå uimodsagt. Nævnet har derfor udtalt kritik af politiken.dk," står der i afgørelsen.

Fagbladet Journalisten beskrev sagen i udgivelse nummer 12, fordi både en kommunikationsmedarbejder fra Dansk Supermarked og Politikens journalist søgte rådgivning hos Dansk Journalistforbund. Den artikel gav anledning til, at hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund tog stilling til, hvordan forbundet skal håndtere sager, hvor to medlemmer strides internt.

0 Kommentarer