Pressenævnet kritiserer Journalisten

Pressenævnet har udtalt kritik af fagbladet Journalisten for bladets dækning af rapporten om dokumentarfilmen Den Hemmelige Krig.

Pressenævnet har udtalt kritik af fagbladet Journalisten for bladets dækning af rapporten om dokumentarfilmen Den Hemmelige Krig. Nævnet har pålagt Journalisten at bringe følgende meddelelse i det kommende nummer af papirudgaven:

'Journalisten bragte den 15. august 2007 en artikel under overskriften "Alt for spidst vinklet" omhandlende Nyhedsavisens dækning af DR-Dokumentaren "Den hemmelige krig" på baggrund af en undersøgelsesgruppes konklusioner.
Nyhedsavisen har klaget til Pressenævnet, fordi man ikke har fået forelagt de kritiske oplysninger. Pressenævnet finder, at Journalisten har tilsidesat god presseskik ved at bringe oplysningerne uden at give Nyhedsavisen mulighed for at kommentere dem. Pressenævnet udtaler derfor kritik af Journalisten.'
Pressenævnet tilføjer i begrundelsen for afgørelsen, at det forhold, at Nyhedsavisens kommentarer fremgik på Journalisten.dk ikke kan føre til andet resultat.

Journalistens ansvarshavende chefredaktør, Jakob Elkjær, tager afgørelsen til efterretning og bringer Pressenævnets kendelse i det kommende nummer af Journalisten, som er på gaden den 21. november.

Læs kendelsen

0 Kommentarer