Pressenævnet: Kate Bluhme trækker sig

DJs forretningsudvalgsmedlem Kate Bluhme forlader efter eget ønske Pressenævnet. Her har hun siddet - som én af de fire DJ-udpegede medlemmer - siden Pressenævnets oprettelse i 1992.

DJs forretningsudvalgsmedlem Kate Bluhme forlader efter eget ønske Pressenævnet. Her har hun siddet – som én af de fire DJ-udpegede medlemmer – siden Pressenævnets oprettelse i 1992.

Det sker ifølge hendes skriftlige begrundelse til hovedbestyrelsen, fordi hun i flere tilfælde har været uenig med DJ-formandskabets holdninger til Pressenævnet. Én af uoverensstemmelserne skete, da DJ i forbindelse med Kronprinse-ørenussebillede-sagen udsendte en pressemeddelelse, hvor DJ tog afstand fra, at Pressenævnet af egen drift tog sagen om billederne op.

Både DJs hovedbestyrelse og formandskab beklager, at Kate Bluhme har valgt at trække sig.

Meget tyder på, at det bliver Bluhmes suppleant Tage Clausen fra Jyllands-Posten, som HB indstiller til at overtage hendes plads i nævnet. Det var der bred enighed om.

Men på hovedbestyrelsesmødet den 20. januar valgte man at udskyde beslutningen, fordi der var uenighed om, hvem der skulle overtage Tage Clausens suppleantpost. Der lå på HB-mødet en indstilling fra flertallet i forretningsudvalget (Kate Bluhme, Lars Poulsen og Christian Kierkegaard) om, at forbundsformand Lars Poulsen skulle have posten. Men det, mente hovedbestyrelsen, var en usædvanlig dårlig idé, da det ville forringe forbundets muligheder for frit at kunne udtale sig om Pressenævnet, og derudover ville formanden skulle optræde som dommer over for sine egne medlemmer – og det, syntes HB, var uklogt.

0 Kommentarer