Pressenævnet: Halv næse til Berlingske

»I strid med god presseskik«, »postulerende«, »fejlagtig og dybt krænkende«, »utallige udokumenterede påstande« og »direkte løgne«.

»I strid med god presseskik«, »postulerende«, »fejlagtig og dybt krænkende«, »utallige udokumenterede påstande« og »direkte løgne«.

Så hårde er blot et lille udsnit af ordene fra forsvarschef Christian Hvidt i en klage over Berlingske Tidende. Avisen omtalte i november 1997 i en artikelserie, hvordan det amerikanske forsvar, i strid med reglerne, men med det danske forsvars delvise viden, havde opført en islandingsbane i et fangstområde ud for Thule.

Pressenævnet giver forsvarschefen ret i dele af kritikken. På trods af, at Berlingske Tidende var blevet informeret om, at der kun var tale om prøveboringer til en landingsbane, fastholdt avisen, at der var tale om en fastlagt landingsbane. Pressenævnet »udtaler på dette punkt sin kritik,« som det hedder. Men må ikke skrive, at en landingsbane er opført, hvis man godt ved, at den ikke er det, lyder moralen.

Omvendt må Berlingske Tidende gerne bruge overskriften »Løgn på løgn«, som forsvarschefen ønskede »tilbagekaldt«. Ganske vist finder Pressenævnet, at det er en »stærk betegnelse«, men forsvaret må som offentlig myndighed forvente en stærk kritisk tone, udtaler nævnet, der påpeger, at myndighederne i sagen har afgivet flere urigtige oplysninger.

0 Kommentarer