Pressenævnet: Det kræver samtykke at citere fra private Facebook-profiler

Man skal søge samtykke, hvis man citerer fra lukkede Facebook-profiler. Ellers risikerer man at få kritik fra Pressenævnet. Derimod kan man roligt citere fra åbne Facebook-profiler.

Man skal søge samtykke, hvis man citerer fra lukkede Facebook-profiler. Ellers risikerer man at få kritik fra Pressenævnet. Derimod kan man roligt citere fra åbne Facebook-profiler.
Det fremgår af Pressenævnets Årsberetning 2009, som netop er udkommet.

»Oplysninger hentet fra en profilindehavers åbne profil er at betragte som offentligt tilgængelige, og
mediet vil som udgangspunkt være berettiget til at videregive informationer herfra uden samtykke.
Der vil imidlertid altid være tale om en konkret, individuel vurdering af om god presseskik er tilsidesat.
Den sammenhæng, hvori oplysningerne/billederne er bragt, kan således have betydning. Der
kan tænkes tilfælde, hvor eksempelvis billeder taget ud af konteksten på den åbne profil og anvendt
på en krænkende måde i mediet, vil være en tilsidesættelse af god presseskik,« lyder det i Årsberetningen.

Helt anderledes forholder det sig med lukkede Facebook-profiler også selv om antallet af venner måtte være stort.
»Oplysninger på lukkede profiler må betragtes som en orientering af Facebook-vennerne. Profilindehaveren har således over for omverdenen tilkendegivet, at man ikke ønsker materialet alment tilgængeligt. Offentliggørelse af materiale hentet fra lukkede profiler kræver derfor som udgangspunkt samtykke, medmindre materialet har en sådan almen interesse, at denne overstiger hensynet til individet.
Mange profilindehavere har et stort antal "venner". Som altovervejende udgangspunkt vil
mængden af venner ikke ændre profilens status af "lukket" og derved heller ikke ændre på kravet til
at indhente samtykke i relation til at offentliggøre materiale hentet fra lukkede profiler,« skriver Pressenævnet.
Pressenævnet har i 2009 afvist to klager over, at medier citerede fra åbne profiler.