Sagsbehandling

Pressenævnet behandler sager hurtigere efter ’voldsomt problem’ med ventetid

Det har vakt politisk kritik, at Pressenævnets sagsbehandlingstider var alt for lange

Sagsbehandlingstiderne i Pressenævnet faldt i 2021 sammenlignet med tidligere år.

Det skriver Pressenævnet i sin årsberetning.

I gennemsnit over hele sidste år faldt sagsbehandlingen til 146 dage, mens den i 2020 lå på 166 dage og 183 dage i 2019. Pressenævnet bemærker også, at sagsbehandlingstiden faldt i løbet af året. Den var i gennemsnit 189 dage for sager behandlet i januar og kom ned på 92 dage for de sager, der blev behandlet i december.

”Det er et virkelig godt udgangspunkt for 2022, da det hører med til historien, at den månedligt opgjorte sagsbehandlingstid for nævnsafgørelser blev mærkbart nedbragt i løbet af 2021 til kun at være 92 dage for de sager, nævnet afgjorde i december måned,” siger Pressenævnets formand, højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen.

 

Der arbejdes fortsat på at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere, står der i årsberetningen.

Ventede otte måneder

Udviklingen kommer, efter at der sidste år blev rejst hård kritik af Pressenævnet for at være for lang tid om at behandle sager.

For eksempel ventede Kirstine Holst otte måneder på at få behandlet sin klage over et meget omtalt TV 2-program om hendes voldtægtssag.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, udtalte, at sagsbehandlingstiderne er ’et voldsomt problem’, og at de højst burde ligge på to til tre måneder.

”Pressenævnet er for mange mennesker den sidste udvej og det eneste klageorgan, hvis man er blevet behandlet dårligt i pressen. Det er jo ofte her og nu-sager, og så kan det ikke hjælpe noget, at man skal vente mange måneder på at få sin sag afklaret,” sagde han sidste år til Journalisten.

Også SF var kritisk og krævede ministeren på banen, og Pressenævnet blev bedt om at svare på spørgsmål fra Folketingets Kulturudvalg.

Ramt af sygdom og barsel

Her oplyste Pressenævnet, at det har været ramt af flere sygdomsforløb, og at det lille sekretariat er sårbart over for sygdom, barsel og stillingsskift.

Derfor havde nævnet også sat flere initiativer i søen.

Der blev i 2020 afholdt særlige indsatsdage for fuldmægtige for at komme noget af sagspuklen til livs. Der har været udlånt kontorfuldmægtige fra Justitsministeriet to gange ugentligt i forbindelse med en langtidssygemelding, og en fuldmægtig gik sidste år op på 37 timer om ugen.

Derudover har en erfaren tidligere medarbejder i sekretariatet i perioder bistået med juridisk sagsbehandling.

I 2021 foretog Pressenævnet også nogle ændringer, der blandt andet betyder, at det nu er studentermedhjælperen, der varetager den indledende sagsbehandling.

0 Kommentarer