Pressenævnet behandler ikke Se og Hør-sag

På grund af manglende beviser har Pressenævnet valgt ikke at gå ind i Se og Hørs brug af tys-tys-kilden. Nævnet udtaler dog, at ”SE og HØR-sagen efter nævnets opfattelse (…) bl.a. rejser generelle og principielle spørgsmål om mediernes brug af betalte kilder”

Eventuelle brud på de presseetiske regler i Se og Hør-sagen bliver ikke behandlet i Pressenævnet. Her til morgen har nævnet sendt en pressemeddelelse ud om, at nævnet ikke udtaler sig om Se og Hør-sagen på trods af sagens ”betydning både i relation til de presseetiske regler om krænkelse af privatlivets fred og i relation til spørgsmålet om pressens anvendelse af betalte kilder”.

”Baggrunden for nævnets afgørelse er, at nævnet ikke har – og heller ikke har kunnet skaffe – sikre oplysninger om, at SE og HØR har anvendt fortrolige oplysninger om de syv personer, der har rettet henvendelse til nævnet. Nævnet har heller ikke kunnet få belyst, om oplysninger fra kilden har resulteret i artikler om de syv personer. Nævnet har derfor ikke tilstrækkeligt detaljerede og sikre oplysninger til at kunne tage stilling til sagen,” skriver Pressenævnet.

Nævnet påpeger, at der lige nu foregår en politimæssig efterforskning, og at Folketinget har nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal kigge på pressens betaling af kilder.

Lige præcis det emne bekymrer Pressenævnet:

”Selv om Pressenævnet ikke behandler den konkrete sag, finder nævnet – med udgangspunkt i overvejelserne om sagen – anledning til at udtale, at SE og HØR-sagen efter nævnets opfattelse – ud over de strafferetlige spørgsmål, der for tiden er ved at blive undersøgt – bl.a. rejser generelle og principielle spørgsmål om mediernes brug af betalte kilder. Pressens betaling kan f.eks. være en tilskyndelse til, at en kilde på ulovlig måde fremskaffer fortrolige og private oplysninger eller giver oplysninger, der ikke er pålidelige,” skriver nævnet.

Præcisering 11.33: Længere citat om Pressenævnets bekymring for betalte kilder

0 Kommentarer