Pressenævn: Ugeavis for Højesteret

Redaktøren af Ugeavisen i Karup, Jens Erik Olsen, har nu besluttet at søge om at få Højesteret til at behandle sagen om de forbudte prinsebilleder.

Redaktøren af Ugeavisen i Karup, Jens Erik Olsen, har nu besluttet at søge om at få Højesteret til at behandle sagen om de forbudte prinsebilleder.

Den 4. november idømtes Jens Erik Olsen en bøde på 5.000 kroner samt ugebøder af 500 kroner, fordi han stadig nægter at bringe Pressenævnets kendelse om, at det var i strid med ‘god presseskik', da ugeavisen – sammen med en række andre medier – bragte billeder af kronprins Frederik, kærtegnet af hans daværende kæreste Maria Montell på en fransk flodbred.

»Jeg mener, der er sket en procedurefejl i Pressenævnet. Derfor vil jeg bringe sagen helt til tops for at afprøve, hvor grænserne i Medieansvarsloven går,« siger Jens Erik Olsen.

Han hæfter sig ved, at sagen – som Pressenævnet ganske ekstraordinært tog op af egen drift – kræver, at begge parter høres, »men her har man aldrig indhentet udtalelser hos den såkaldt forurettede part, altså kronprinsen,« siger Jens Erik Olsen.

0 Kommentarer