Pressenævn giver B.T. kritik i to sager

Pressenævnet kritiserer nu to af B.T.s historier. Den ene får alvorlig kritik. (opdateret 8:30)

Pressenævnet kritiserer nu to af B.T.s historier. Den ene får alvorlig kritik. (opdateret 8:30)

Det er på grund af B.T. s "smørings-artikler" om Klaus Bondam, beskæftigelses og integrationsborgmester I Københavns Kommune, at Pressenævnet udtrykker kritik. Den 8. maj bragte avisen en artikel med rubrikken "Bondam fik fodboldbilletter af TDC", hvor underoverskriften lød "DET GIK SOM SMURT: Telia har i dag mistet Københavns Kommune som kunde til TDC".

Pressenævnet mener, at læserne på falsk grundlag kunne få den tanke, at Klaus Bondam skulle have modtaget bestikkelse.
Klaus Bondam hævder selv, at det ikke er situationen, og at TDC var blevet kunde hos Københavns Kommune et halvt år før fodboldkampen i Parken.
Pressenævnet anfører, at B.T. har handlet i strid med god presseskik ved ikke at undersøge eller dokumentere sammenhængen mellem fodboldbilletter og leverandørskifte og derved har udeladt væsentlige oplysninger.

I den anden sag udtrykker Pressenævnet "alvorlig kritik" af B.T. i en sag om økologisk fløde.

Avisen hjemmeside bragte den 12. juni i år en artikel under overskriften "fandt afføring i øko-fløde". En historie, der byggede på, at der hos Øllingegaard Mejeri var rapporteret om et fund af såkaldt coliforme bakterier. Men dermed kunne B.T. ikke konkludere, at der var fundet afføring i produktet. Coliforme bakterier kan nemlig også findes i eksempelvis jord, lyder det fra Pressenævnet.

Overskriften og brødteksten på bt.dk's artikel blev da også senere samme dag rettet, så eksempelvis overskriften kom til at hedde "Fandt jord i øko-fløde".

Trods rettelsen fra B.T. udtrykker Pressenævnet sin kritik:

»Nævnet finder, at bt.dk har tilsidesat god presseskik ved ikke at kontrollere artiklens konklusion om fund af afføring, hvorved bt.dk bragte meget skadelige og forkerte oplysninger om klagers produkt. Nævnet udtaler sin alvorlige kritik.«

B.T.s chefredaktør Olav Skaaning Andersen kommenterer sagerne skriftligt:

»Jeg har ikke noget imod pressenævnssager, men jeg vil helst vinde dem. Det er en af måderne hvorpå man afprøver de journalistiske grænser, og det er en af vores vigtigste opgaver som vagthund. I de aktuelle sager har vi dyrket kritisk journalistik på to vigtige områder(…)
Jeg er da træt af, at vi har tabt de to sager. Klaus Bondam har klaget over to omgange med rigtig mange punkter, som er blevet tilbagevist af Pressenævnet. Den ene sag tabte Bondam, og i den anden er der uenighed i Pressenævnet. Et medlem mener ikke der er noget galt med B.Ts dækning, mens et flertal ønsker at udtrykke deres kritik. Vi skulle have gjort det kronologiske forløb i en af sagerne mere klart, og vi accepterer afgørelsen.
I Øllingegaard-sagen laver vi helt klart en fejl på bt.dk, hvor vi forveksler forskellige former for bakterier. Det er en fejl, som vi retter så snart vi får vished om, at det er en fejl. Både på bt.dk og overfor Ritzau, og vi laver også en selvstændig beklagelse af fejlen. Derfor synes jeg Pressenævnets kendelse er hård, men vi følger selvfølgelig reglerne og offentliggør afgørelsen i B.T.«

(PS: Journalisten.dk skrev i går fra klokken 16.08 til 17.30, at B.T. have fået alvorlig kritik i to sager. Det er en fejl, vi beklager meget. B.T havde fået alvorlig kritik i én sag og kritik i den anden.)

0 Kommentarer