Pressefrihed i Bangladesh forværres

Ny rapport fra Journalister uden Grænser udnævner Bangladesh til det land, hvor der sker flest overgreb på journalister.

Den franske organisation RSF, Réporters sans Frontières, udgav d. 18. juni en rapport om pressens arbejdsvilkår i Bangladesh. Konklusionen er, at ytringsfriheden har trange kår, og at situationen siden regeringsskiftet i oktober 2001 gradvist er blevet forværret. Mordtrusler, tortur og forfølgelse er hverdag i Bangladesh's medieverden. Inden for de seneste otte måneder er 145 journalister i Bangladesh blevet udsat for fysiske overgreb eller har modtaget trusler på livet. Dermed får Bangladesh den tvivlsomme ære af at være det land i verden, hvor der begås flest overgreb mod journalister.

Også udenlandske journali-ster er under lup i Bangladesh. Årsagen er, at en svensk journalist, Bertil Litner, i marts måned besøgte Bangladesh på turistvisum og efterfølgende skrev en artikel til det asiatiske tidsskrift Far Eastern Economic Review, hvor han mere end antyder, at det moderate muslimske land udklækker fundamentalister på stribe, og at der i Bangladesh findes fraktioner, som har kontakt til Osama Bin Ladens terrornetværk. Den nuværende konservative regering, som rummer stærke islamiske kræfter, reagerede skarpt og prompte og benægtede alle beskyldninger. Der er nedlagt forbud mod salg af Far Eastern Economic Review og indført skærpede visumregler for udlændinge i et forsøg på at standse besøgende i samme ærinde som Bertil Litner.

RSF interviewede i marts skribenter, redaktører, menneskerettigheds-forkæmpere, justitsministeriet, advokater samt familie til dræbte journalister. Konklusionerne af interviewene førte til den netop publicerede rapport, som i øvrigt også dokumenterer, at der er tætte bånd mellem regeringen og det kriminelle miljø. Regeringen beskylder RSF for at fordreje og overdrive og for at mangle forståelse for samfundets sociale og kulturelle kontekst. Spørger man lokale journalister, er der ingen tvivl: RSF kommer ømtåleligt tæt på virkeligheden. En kvindelig journalist på et nationalt dagblad udtrykker det således:

"Hvis du er god til at censurere, er du en god journalist. Hvis ikke du er i stand til at filtrere dine tanker, kan du bringe dig selv og andre i en alvorlig knibe."
For flere informationer om pressefrihed i Bangladesh og andre dele af verden: http://www.rsf.fr/

 

0 Kommentarer