Helsingør Dagblad

Pressefotografer: Chefredaktørs svar er arrogant og respektløst

Chefredaktøren på Helsingør Dagblad fortryder den måde, hun fik formuleret et svar på et læserbrev om kvaliteten af billederne i dagbladet

Der har været usædvanligt stort postyr i Pressefotografforbundets interne Facebook-gruppe, siden Helsingør Dagblad i tirsdags udgav et læserbrev fra en læser, der er noget træt af, at det mere end 150 år gamle dagblad ikke længere har pressefotografer tilknyttet.

Det er ikke så meget læserbrevet, men nærmere chefredaktørens svar på det, der har fået pressefotograferne op i det røde felt.

”De primære reaktioner fra medlemmerne i Pressefotografforbundet er en undren over, at chefredaktøren har så dårlig dømmekraft og så lidt respekt for faget og produktet, hun står i spidsen for,” siger formanden for Pressefotografforbundet, Sisse Stroyer.

Årsagen til den undren er, at chefredaktør Josephine Vedel forklarer, at Helsingør Dagblad ikke længere er et ”avishus”, men et ”mediehus, der leverer journalistisk velbearbejdet materiale”, og at man derfor hellere vil have en journalist end en fotograf ansat.

”Det er journalisterne, der kender den journalistiske vinkel og kan fange den rette stemning til billedet, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det her på den lange bane er den rigtige løsning for et mediehus som vores,” skriver chefredaktøren i svaret.

”Så når du spørger, om det er ’Helsingør Dagblads strategi fremover at lade de skrivende medarbejdere, suppleret af læserfotos og andet skrab-sammen billedmateriale, være standarden for billeddelen’, så er svaret ja,” slutter svaret.

Arrogant og respektløst

For Sisse Stroyer er svaret fra chefredaktøren ”et skoleeksempel på, hvorfor nogle aviser mister læsere eller hjælper dem over i armene på konkurrenterne”.

”Ikke blot er svaret arrogant over for den læser, der stiller et helt reelt spørgsmål. Det er også en åbenlys indrømmelse af, at man tilbyder læserne et voldsomt forringet produkt. Begge dele er overraskende at høre fra en chefredaktør,” siger Sisse Stroyer og tilføjer:

”At hun affejer kritikken og begrunder det med, at journalister kender den journalistiske vinkel og på den baggrund kan fange den rette stemning i billedet. Det er lige så dumt som at påstå, at alle, der har lært alfabetet, er gode skribenter. Det er manglende respekt for faget. Både journalistisk og fotografisk.”

På chefredaktør Josephine Vedels kontor er der forståelse for pressefotografernes kritik og reaktion. Hun fortryder den måde, hun fik besvaret læserbrevet.

”Jeg kunne godt have ønsket mig, at jeg havde formuleret mig mere mildt i svaret. Jeg kan godt forstå, at det er et ømt punkt for fotograferne.”

Skulle have været formuleret anderledes

Josephine Vedel mener dog ikke, at der er tale om et forringet produkt, man tilbyder læserne, eller at hun som chefredaktør mangler respekt for pressefotografers kompetencer.

”Vi har brug for multifunktionelle kompetencer. Betyder det, at jeg ikke har respekt for fotograffaget? Tværtimod. Vi er i den situation, at hvis JFM ikke havde overtaget Helsingør Dagblad for et par år siden, havde vi ikke eksisteret. JFM har også tilbudt efteruddannelse af journalisterne, så de kan varetage opgaverne bedst muligt.”

Du skriver i svaret, at journalisterne kender vinklen og derfor kan tage billeder, der fanger den rette stemning. Det kan være svært ikke at læse som en underkendelse af fotografernes fag?

”Det er en af de sætninger, jeg ville ønske, jeg kunne have formuleret mere fyldestgørende og mere mildt. Virkeligheden er, som den er. Det blev en for kontant levering i det svar.”

Hvad mener du med, at det er sådan, virkeligheden er?

”Men det er jo sådan, det er. Jeg har jo reelt ikke nogen fotografer. Så det er journalister, der skal fange den stemning, der skal følge vinklen. Det er den virkelighed, jeg står i. Så er det klart, at et mediehus som Helsingør Dagblad må kigge på, hvordan vi leverer det indhold ud fra den digitalisering, som er der i dag, og som er det, vores læsere efterspørger.”

Hvorfor ikke bare skrive det? Det er vel en ærlig sag, at man har valgt at prioritere at have journalister ansat fremfor fotografer?

”Det er sådan set også det, jeg svarer. Det er fuldstændig rigtigt, at det er en ærlig sag.”

”Vi har den dybeste respekt for pressefotografer”

I en fælles udtalelse fra journalisterne på Helsingør Dagblad til Journalisten fastslår de, at de har den dybeste respekt for pressefotografer og fotojournalisters faglighed, og at de er en del af JFM-koncernen, der har truffet beslutning om ikke at have faste fotografer ansat i samme grad som tidligere:

”Set fra vores perspektiv som medarbejdere er der slet ingen tvivl om, at det er en faggruppe, der har nogle helt særlige faglige evner og kompetencer, og det er meget vigtigt at anerkende og respektere den værdi.”

”Personligt har jeg som journalist her på Helsingør Dagblad og andre arbejdspladser arbejdet sammen med mange enormt dygtige fotografer, og vi har haft en faglig sparring om opgaverne, som har løftet det endelige produkt. Mange af os skrivende journalister er blevet videreuddannet i fotografi, men der er slet ingen tvivl om, at uddannede fotografer har nogle helt andre kompetencer, end vi kan opnå,” står der videre i udtalelsen, der er sendt af tillidsrepræsentant Lars Lindevall på vegne af medarbejderne.

5 Kommentarer

Signe Tonsberg
6. MARTS 2023
Som skrivende journalist har jeg gennem 20 år oplevet netop samarbejdet med dygtige fotografer og visuelle som noget af det mest fagligt meningsfulde. Samspillet mellem journalistik, fotografi og illustration er for mig hovedpulsåren i god magasin- og avisjournalistik. Og som weekendabonnent på netop Helsingør Dagblad gennem det sidste års tid kan jeg også sige, at det ikke er fotokvaliteten, som får mig til at åbne avisen. Tværtimod, for jeg kan konstatere, at der bliver lagt spalter til en perlerække af semi-elendige amatørfotos. Og det er jo klart, når de er taget af gode mennesker, som har deres kernefaglighed i vinkling, kildekontakt og tekstarbejde. De færreste skrivende journalister synes, at de selv er mesterfotografer, men får ikke noget valg, når de bliver sendt ud med redaktionskameraet under armen. Jeg har fuld forståelse for, at dagbladene må vende hver en femøre, men jeg betvivler, at professionelle fotos er det rette sted at spare, hvis man vil fastholde og tiltrække nye abonnenter. For jeg er fuldstændig enig med Maise Njor: Det gode foto eller den overraskende illustration er jo netop med til at give teksten ekstra dimensioner og læseren flere indgange. Og det er dét samspil som gør, at jeg i hvert fald har lyst til at betale for en avis på tryk.
John Alex Hvidlykke
3. MARTS 2023
At forholdet, at Helsingør Dagblad ikke længere er et avishus, men et mediehus, skulle refærdiggøre, at fagligheden på fotos skal neprioriteres til et minimum, er sludder af værste skuffe. MIg bekendt er aviser ikke ene om at bruge fotografier til illustration og forklaring. Tvært imod.

Det kan godt være, at JFM ved at satse på lav pris og tilfældig kvalitet har reddet Helsingør Dagblad på den korte bane. Men hvis "mediehuset" ikke har et produkt af en vis kvalitet at tilbyde læserne (eller skulle det være "konsumenterne"?), bliver sandsynligvis kun at trække pinen ud i nogle få år.
Allan Kurt Andersen
2. MARTS 2023
Faktisk er det ufatteligt at man netop dropper at have fotografer på en avis - når den digitale verden i den grad er billeder og video.

Bevares, man kan få et billigt abo hos presse-fotos.dk og lade sig nøje med det - men den professionelle del af kunsten i fotografering af hverdagen, møder og ikke mindst vigtige hændelser i området falder i hænderne på tilfældige private og - i bedste fald - en journalist med sin mobiltelefon.

Mobilen er et fantastisk værktøj, men det er den der trykker på udløseren som gør forskellen på et godt og et mindre godt fotografi...

/Allan Andersen
Pressefotograf
Medlem af DJ
Maise Njor Nielsen
2. MARTS 2023
Som journalist synes jeg naturligvis, at ordene er vigtige. Men dagbladene graver deres egen grav, hvis de tror, at læsernes oplevelse af en artikel kun består af ord - og et små-dårligt foto taget af en stresset journalist. Dygtige fotografer og bladtegnere er med til at hive læserne ind og skabe en ekstra dimension til en artikel - og give en fornemmelse af, at her kommer en gave til den læser, som faktisk betaler ret mange penge for den oplevelse. Vi kan ikke leve af ord alene, og bare fordi alle har en mobiltelefon, betyder det ikke, at vi alle er fotografer. Hav dog lidt respekt for faget - og ikke mindst for læserne. Eller er jeg den eneste, der nogle gange læser en artikel på grund af et smukt foto eller en sjov tegning?
Vh
Maise Njor
Morten Juhl
2. MARTS 2023
Kunne man få lidt oplysninger om hvor denne Josephine Vedel har sine erfaringer med fotografer, så vi får chancen for at læse nogen af hendes artikler, og derved blive klar over hvad det er fotografer iden grad har misforstået i samarbejdet med dette redaktør-geni.

mvh morten juhl, pressefotograf

Flere