PRESSE-KORT KUN FOR DE FÅ

DJ skal arbejde for, at ikke alle medlemmer automatisk skal udstyres med pressekort.
DJ skal arbejde for, at ikke alle medlemmer automatisk skal udstyres med pressekort.

En skov af gule sedler, der blev rakt i vejret, efterlod ingen tvivl om, at de delegerede var besluttet for snart at sætte en stopper for en diskussion, der næsten er lige så gammel som Dansk Journalistforbund:
Skal alle medlemmer af forbundet automatisk udstyres med et pressekort, der giver adgang gennem politiafspærringer?
Den massive gule skov af sedler støttede nemlig hovedbestyrelsens forslag om at lade ledelsen i DJ arbejde hen imod en afskaffelse af den automatiske uddeling af kortet.
»Vores fornemmelse er, at langtfra alle forbundets 9.700 medlemmer har brug for politi-noten. Det er oplagt, at en række af de nye medlemmer ikke har, men det er min klare opfattelse, at der er mange traditionelle medlemmer, der heller ikke har,« sagde Kate Bluhme fra hovedbestyrelsen, der pointerede, at hun kun én gang i sin karriere som journalist har brugt retten til at gå gennem en politiafspærring.
Vedtagelsen af forslaget betyder, at næste års delegeretmøde, efter oplæg fra DJs ledelse, skal tage endelig stilling til, om alle medlemmer af forbundet fortsat automatisk skal have trykt deres billede på et kort, der giver adgang gennem politiets afspærringer.

Undersøge brugen
Vedtagelsen af forslaget betyder også, at der vil blive iværksat en mindre undersøgelse af, hvordan de nuværende medlemmer bruger pressekortet.
»Dermed vil vi kunne komme videre med pressekorts-disksussionen på et solidt grundlag«, sagde Kate Bluhme.
Hvis det til næste års delegeretmøde bliver besluttet ikke automatisk at uddele pressekortet, vil skiftet forgå samtidig med udløbet af de nuværende pressekort i år 2003.

0 Kommentarer