Pres på Danica i våbensagen

Dansk Journalistforbund vil lægge pres på Danica PensionETIK. Dansk Journalistforbund vil lægge pres på Danica Pension for at få pensionsselskabet til at opgive investeringer i koncerner, der leverer underkomponenter til for eksempel atomvåben.»Jeg har det da dårligt med, at nogle af vores penge måske bliver investeret i noget, der kan slå andre mennesker ihjel,« siger næstformand Fred Jacobsen.

Dansk Journalistforbund vil lægge pres på Danica Pension

ETIK. Dansk Journalistforbund vil lægge pres på Danica Pension for at få pensionsselskabet til at opgive investeringer i koncerner, der leverer underkomponenter til for eksempel atomvåben.

»Jeg har det da dårligt med, at nogle af vores penge måske bliver investeret i noget, der kan slå andre mennesker ihjel,« siger næstformand Fred Jacobsen.

Fred Jacobsen peger på, at gruppeordningen – med erstatning ved for eksempel invaliditet – er obligatorisk for de ansatte på de virksomheder, hvor der er en pensionsaftale.

»Vi kan lægge pres på Danica via pensionskassefondens bestyrelse. Det er klart, at vi skal sikre medlemmerne et højt afkast, men de har også krav på, at etikken er i orden, når de er med i en obligatorisk ordning. Første skridt er at bede om en forklaring,« siger Fred Jacobsen.

Hos PKA Pension har man til gengæld sortlistet mange af de selskaber, som Danica investerer i. Det drejer sig om selskaber som EADS, Boeing, BAE Systems og Finmeccanica, som ifølge Politiken – taget under ét – producerer torpedoer, krigsfly, krigsskibe og missiler. Til gengæld vil PKA gerne sætte penge i underleverandører til disse våbenfabrikanter.

Danica Pension skriver i en mail til Dansk Journalistforbund, at selskabet har en juridisk forpligtelse til at sikre pensionskunderne det højest mulige afkast.

Hvis Danica helt afviser at investere i selskaber, der leverer krigskomponenter, vil det ramme kunderne, mener selskabet.

»Det er rigtigt, at Danica investerer i brede industrielle koncerner, som for eksempel Boeing, der både har fly- og satellitproduktion, men også produktion af underkomponenter, der kan indgå i atomvåben,« skriver Danica Pension.

Danica forklarer, at hvis selskabet ikke kunne investere i Boeing, så kunne man heller ikke investere i IBM og mange danske virksomheder, som også producerer krigskomponenter.

»Der er vanskeligt at komme uden om våbenproducenterne. Tænk bare på kunden, du taler med i telefonen. Han eller hun har sikkert været på en dejlig ferierejse i et Boeing-fly. Skal kunden og os andre også sige nej til at rejse?« spørger Danica.

Mens gruppeordningen er obligatorisk, så kan man vælge at flytte sin pensionsopsparing til et andet pensionsselskab. Eller man kan vælge at blive i Danica Pension og flytte pengene over i BG Bæredygtig, som ikke investerer i våben- og tobaksindustrien.

Men i praksis vælger ni ud af ti journalister, der kommer ind på en virksomhed, hvor der er pensionsordning, og hvor deltagelse i gruppeordningen er obligatorisk, automatisk at lade deres opsparing foregå i det selskab, der har gruppeordningen.

»Der er hundreder af millioner på spil, så vi taler med en vis vægt,« siger Fred Jacobsen.

0 Kommentarer