Praktikudvalget bagatelliserer snyd

10 medier kontaktede praktikansøgere inden panikdagen. Snyd, mener flere praktikvejledere. Bare kreativt, lyder det fra praktikudvalget.

10 medier kontaktede praktikansøgere inden panikdagen.
Snyd, mener flere praktikvejledere. Bare kreativt, lyder det fra praktikudvalget.

»Jeg vil til enhver tid forsvare Bent Falberts ret til at have åbne samtaler efter åbent hus.«
Udmeldingen er Pia Færings, praktikantvejleder på Danmarks Journalisthøjskole. Den kommer, efter at Journalisten kan dokumentere, at 10 medier var i kontakt med deres ansøgere inden panikdagen, hvor de journaliststuderendes praktikpladser fordeles.
Et klart brud på reglerne, vurderer flere praktikvejledere, men ikke Pia Færing.
Inden forårets panikdag indskærpede praktikudvalget ellers over for samtlige praktiksteder, at det er forbudt at lave aftaler om samtaler, inden ansøgningerne er delt ud kl. 8.00. Desuden understregede udvalget, at ethvert brud på reglerne ville blive straffet med udelukkelse fra næste års praktikrunde.
I dag siger Færing:
»Der må være al den kontakt, man har lyst til. Der må bare ikke laves en aftale om at mødes til en ansættelsessamtale.«

DEN UDTALELSE OVERRASKER Politikens avischef og praktikantansvarlig Jesper Friis.
»Det er en glidebane. Hvis man læser reglerne, som Pia Færing har lavet, er der ingen tvivl om, at det er snyd,« siger han og uddyber, at i det øjeblik man ringer til ansøgere, viser man interesse, og så er ansættelsesprocessen i gang. Han forlanger nu, at udvalget melder klart ud, hvad der er tilladt.
»Det her er helt ude i hampen,« mener han.
Pia Færing kan ikke forstå, at nogen er forvirrede over reglerne.
»Det handler ikke om forvirring. Det handler om, at der går sport i at komme så tæt på grænsen som muligt. Det er opfindsomhed og kreativitet. Kald det ikke forvirring, for reglerne er klare nok,« siger hun.

AT 10 MEDIER RINGEDE inden panikdagen, kommer bag på praktikudvalgets formand, Christian Kierkegaard.
»Hvis der er så mange konkrete sager, giver det anledning til at tydeliggøre reglerne,« siger han og erkender, at der hersker en større grad af kreativitet blandt medierne.
»Hvis man følger reglerne, må man ikke ringe til praktikansøgeren op til praktikdagen. Men det er en gråzone, og vi diskuterer løbende i praktikudvalget, hvad der er over grænsen,« siger han.
»Hvis der er en konsensus om ikke at ringe praktikantansøgere op inden panikdagen, så er det ikke en konsensus, vi har hørt om på Jyllands-Posten,« siger avisens chefredaktør, Henrik Thomsen. Han lægger altså ikke skjul på, at hans avis ringede til ansøgere før panikdagen:
»Til åbent hus gjorde studerende os opmærksom på dem selv, og dem tog vi kontakt til og inviterede til morgenkaffe. Men vi førte ikke samtaler før klokken 8.00. Det er det, jeg hæfter mig ved,« siger han. Samtidig afviser han at have handlet i strid med reglerne.
Men det er lige netop, hvad han har, vurderer praktikkoordinator på SDU Karsten Prinds. Og han bakkes op af sin kollega på RUC, Lars-Terje Lysemose.
»Morgenkaffe er en meget kreativ formulering. Det lyder, som om man inviterer folk til samtale,« siger Lars-Terje Lysemose.

OP TIL PANIKDAGEN afholdt B.T. samtaler med deres ansøgere. En studerende, der ikke ønsker at stå frem, fortæller, at avisen ansatte praktikanter på forhånd, men det afviser chefredaktør Peter Brüchmann:
»Vi har ikke lavet aftaler. Men vi gør en grundig research, og vi kan sagtens sige til en praktikant, at 'vi ses i Århus – du har gjort et godt indtryk'. Men det er altså kilometer fra en aftale,« forklarer han.
Henrik Thomsen er dybt utilfreds med praktiksystemet og anklager det for ikke at give tid til at ansætte de bedst egnede.
»Det er ikke værdigt, hverken for de praktiksøgende eller for medierne. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der ikke har kontaktet deres ansøgere inden,« siger han.
Formand Christian Kierkegaard er åben over for ændringer af systemet.
»Hvis der kommer et forslag, der løser problemerne, så indretter vi systemet efter det,« fortæller han.
Næste møde i praktikudvalget er 3. juni på Jyllands-Posten. /

 

3 SKUD
TIL PRAKTIKANTVEJLEDER
PIA FÆRING

– Flere praktikkoordinatorer og redaktører kalder det snyd at kontakte studerende inden panikdagen. Hvordan kan de alle sammen have misforstået det?
»Det er altid en vurderingssag og ikke en eksakt videnskab. Hvis jeg vurderer, at man ikke forsøger at binde hinanden op på aftaler, så er det ikke snyd.«

– Du har sagt, at når Bent Falbert overtræder reglerne, er det ikke, fordi han holder personlige samtaler, men fordi han ringer dagen inden og indkalder til samtaler i sit lokale klokken 8.00. Men det er jo præcis, hvad Jyllands-Posten har gjort i år.
»Nej, for at kalde til samtale er en del af ansættelsesproceduren. At invitere til morgenmad er bare at sige, at den studerende er velkommen til at kigge forbi.«

– Kan du forstå, at nogen mener, at systemet er brudt sammen, når der er så mange grå-zoner?
»Ja, men jeg mener ikke, at systemet er brudt sammen. Bare se på tallene. 93 procent af alle ansøgere får en plads på dagen.«

2 Kommentarer

Jeppe Bøje Nielsen
29. OKTOBER 2008
Re: Praktikudvalget bagatelliserer snyd

Hvis "åbent-hus"- kontakt kan betragtes som snyd og fortidlig kontakt til de studerende - hvad så med to ugers forpraktik for RUC studerende? Det må da siges at være en kende for venskabeligt?

 mvh 

Leif Jonasson
13. MAJ 2008
Re: Praktikudvalget bagatelliserer snyd

De er sure

sagde redaktøren om praktikanterne. Han kunne nemlig ikke nå dem.

Vi var ellers så glade på Komputer for alle, da vi i denne omgang havde fået 2 ansøgninger til vores praktikstilling - en fremgang på 100 pct. Vi var ikke helt så glade, da begge aspiranter takkede nej til en samtale, for kl. 8.09 på panikdagen havde de på mirakuløs vis begge fået praktikplads andetsteds.

Om det er mit blads manglende tiltrækningskraft eller et ansættelsesforløb med regler, der åbenbart fortolkes på højst forskellig vis, kan jeg kun gisne om. Men jeg tror ikke, at  jeg orker at slå en stilling op næste gang.

Med venlig hilsen,  Leif Jonasson, chefredaktør, Komputer for alle