Praktikudvalg vil droppe forhåndsaftaler i “panikuge”

En stor praktikmesse, en "Lille Match Dag" og mulighed for at indgå bindende aftaler tidligere. Her er hovedpointerne i reformen af panikdagen, som praktikudvalget forventes at vedtage 14. januar. Meget er dog stadig usikkert. »Det handler om at skabe noget, alle vil bakke op om,« siger formanden for praktikudvalget (Rettet kl. 11.14)

De journaliststuderendes praktiksøgning i foråret bliver ændret drastisk.

Det står klart, allerede inden praktikudvalget den 14. januar skal vedtage en reform af praktiksøgningssystemet, der i år er blevet kaldt en "Panikuge".

Journalisten har fået adgang til de to nye modeller for praktiksøgningen, som er på bordet, inden praktikudvalget skal forhandle om et nyt system.

Her står det klart, at praktikudvalget vil droppe de såkaldte ikke-bindende forhåndsaftaler, der skabte ekstra hektik i efteråret 2015. I stedet for ikke-bindende forhåndsaftaler skal det være muligt at indgå bindende aftaler tidligere i forløbet, lyder det fra praktikudvalget.

»I den ene model kan vi indgå bindende aftaler umiddelbart efter den store praktikmesse. I den anden kan der indgås bindende aftaler efter Åbent Hus-ugen, men inden Store Match Dag. Der er ingen grund til at gå og vente i tre-fire dage på at indgå aftaler efter Åbent Hus-ugen,« siger praktikudvalgets formand, Christian Kierkegaard – der også er journalistisk direktør i Danske Medier.

Åbent Hus kan forsvinde

Hele praktiksøgningsforløbet kommer til at starte med én stor praktikmesse på SDU, hvor både studerende og medier er til stede. Der kommer ikke til at være praktikmesser på Journalisthøjskolen i Aarhus eller på RUC, lover Christian Kierkegaard. Alle skal derfor til SDU i starten af praktiksøgningen.

»Jeg oplever fra praktikstederne et ønske om, at man kan møde hinanden til en stor praktikmesse og lære hinanden at kende,« siger Christian Kierkegaard.

Det store spørgsmål er, om der fremover kommer til at være en såkaldt Åbent Hus-uge, hvor de studerende kan besøge medierne og holde samtaler med dem. De studerende har i en undersøgelse foretaget af Danske Mediestuderende udtrykt tilfredshed med idéen bag en Åbent Hus-uge – så længe man ikke kan indgå aftaler i løbet af ugen.

»Det skal være soleklart, at det ikke er muligt at indgå ikke-bindende forhåndsaftaler denne gang. Vi kommer nok aldrig aftaler under bordet til livs, men vi skal være sikre på, at de studerende og medierne ikke føler sig snydt og løber fra en aftale,« siger Christian Kierkegaard og tilføjer:

»Den væsentligste diskussion går på, om man skal have et Åbent Hus-forløb, hvor der kan laves bindende aftaler. Det er mit indtryk, at mange medier gerne vil have Åbent Hus, så der bliver et bedre grundlag for diskussion og at lære hinanden at kende.«

Fra panikdag til Lille Match Dag

Forløbet vil som altid blive sluttet af med en dag på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor medier og praktikanter kan skrive kontrakt med hinanden. Men praktikudvalget ønsker, at betydningen af den såkaldte Store Match Dag – også kendt som Panikdagen – mindskes.

Det er håbet, at muligheden for tidligere at indgå bindende aftaler vil betyde, at Store Match Dag forvandles til Lille Match Dag, fordi de fleste forinden har indgået en bindende aftale med et medie.

»Det ligger fast, at vi forlader den gammeldags Store Match Dag. Og det ligger fast, at vi starter hele forløbet med en stor praktikmesse på SDU. Vi kommer også til at slutte med en Lille Match Dag for de medier og praktikanter, der endnu ikke har fundet nogen,« siger Christian Kierkegaard.

Risikerer et kaos

De studerende har selv givet udtryk for, at det var ekstremt stressende med forhåndsaftalerne, fordi hver dag blev en ny panikdag. Ville resultatet ikke være det samme, hvis man kunne indgå bindende aftaler efter praktikmessen?

»Man risikerer et kaos, hvor Store Match Dag flyttes frem til praktikmessen, hvis det bliver sådan. Vi skal lige nu afveje fordele og ulemper,« siger Christian Kierkegaard.

Han understreger samtidig, at ingen af de to modeller er endelige.

»Vi kan måske tage nogle elementer fra både det ene og det andet og knytte det sammen. For eksempel ligger det endnu ikke fast, hvornår der skal sendes ansøgninger,« siger han.

Han erkender også, at den sidste ændring af praktiksystemet var fejlslagent.

»Det handler om at skabe noget, alle vil bakke op om. Og det skal vi kommunikere ud i god tid. Sidste gang annoncerede vi ændringerne meget sent, og vi fik ikke drøftet det ordentligt igennem i praktikudvalget. Den fejl laver vi ikke igen,« siger han.

Nedenfor kan du se en oversigt over forløbet i de to foreslåede modeller – der citeres fra udkastene til de to modeller:

Model med Åbent Hus

Mandag den 11. april – Opslag og hjemmesider offentliggøres.

Tirsdag den 12. april – Praktikmesse i Odense.

Onsdag, torsdag og fredag den 13.–15. april – Åbent Hus.

Under åbent hus og ved praktikmessen må der føres samtaler, aftales videre kontakt – men der indgås ikke aftaler. Det skal stå klart for virksomhederne, at de studerende er frit stillet til at vælge indtil mandag 18. april, og lige så klart for de studerende, at virksomhederne er frit stillet.

Det giver de studerende og virksomhederne tre dage, hvor de kan sondere markedet og føre samtaler.

Lørdag den 16. april og søndag den 17. april – De studerende skriver og sender ansøgninger.

Mandag den 18. april fra kl. 08.00 – Der kan indgås aftale. Og en aftale er bindende for begge parter. Om disse aftaler indgås telefonisk, ved personlige samtaler eller pr. mail er op til virksomheder og studerende afhængig af forudgående kontakt.

Torsdag den 21. april holdes i Aarhus Store Match Dag for de praktiksteder, der ikke har fået praktikanter, og de studerende, der ikke har fået plads.

Model uden Åbent Hus

Mandag den 11. april – Opslag og hjemmesider offentliggøres.

Tirsdag den 12. april – Praktikmesse i Odense.

Onsdag den 13. og torsdag den 14. april – De studerende researcher og skriver ansøgninger.

Fredag den 15. april kl. 10 – Medierne kan se de studerendes ansøgninger.

Mandag den 18. april til fredag den 23. april – De studerende har fri for at kunne tage til samtaler.

Tirsdag den 26. april kl. 17 – Lille Match Dag.

Modellen er uden åbent hus – ikke fordi vi ikke mener, åbent hus-ugen har/har haft en funktion – men fordi den også er arnestedet for alle problemerne. Det er i mødet mellem arbejdsgiver og praktiktager, at aftaler indgås, og pres opstår.

(Rettet klokken 11.14 tirsdag den 5. januar) I artiklen fremgik det i første omgang, at Christian Kierkegaard er formand for Danske Medier. Han er retteligt journalistisk direktør i Danske Medier. Formanden er Stig Ørskov.

0 Kommentarer