Praktiksøgende dumper Panikdagen

Mere end halvdelen af de praktiksøgende ved seneste Panikdag er utilfredse og ønsker et nyt system. Danske Journaliststuderende vil ikke ændre ordningen, men opfordrer i stedet praktikstederne til at overholde reglerne

Mere end halvdelen af de praktiksøgende ved seneste Panikdag er utilfredse og ønsker et nyt system. Danske Journaliststuderende vil ikke ændre ordningen, men opfordrer i stedet praktikstederne til at overholde reglerneDet er småt med opbakningen til Panikdagen blandt de praktiksøgende. Godt 62 procent ønsker sig en ny ordning, men de erkender samtidig, at det er svært at finde en bedre løsning.

Det viser en ny undersøgelse blandt 177 af de 242 studerende, der deltog ved seneste Panikdag, hvor praktikpladser og praktikanter bliver parret.

Det er studenterorganisationen i DJ, Danske Journaliststuderende, der står bag undersøgelsen, og selv om så stor en del af de praktiksøgende ønsker et nyt system, så afviser Danske Journaliststuderende, at der er brug for at genopfinde systemet.

”De store problemer med systemet er, at nogle af medierne ikke respekterer reglerne, og at en bedre løsning ikke er til at få øje på,” skriver Danske Journaliststuderende i en pressemeddelelse.

”Du vil kunne få det godt hos os som praktikant”
Undersøgelsen peger på, at der er mange medier, der balancerer på kanten af reglerne både før og under Panikdagen. Ifølge reglerne må der ikke indgås aftaler mellem de praktiksøgende og praktikstederne, før hornet lyder på Panikdagen.

Men undersøgelsen vidner om, at er der faldet kommentarer som ”du bør stille dig foran vores dør,” eller ”du vil kunne få det godt hos os som praktikant”. Det har fået godt hver ottende af de studerende i undersøgelsen til at svare, at de har en oplevelse af, at et eller flere praktiksteder havde garanteret dem en plads inden Panikdagen.

Nicholas Rindahl, generalsekretær i Danske Journaliststuderende, understreger over for journalisten.dk, at der her er tale om den enkelte studerendes subjektive indtryk, og at resultaterne derfor kan være farvet af misforståelser og lignende.

Regelbrud
Ud over underforståede aftaler og halve løfter peger undersøgelsen på, at der stadig finder decideret snyd sted i praktikfordelingen. Eksempelvis er der adskillige eksempler på kontakt mellem praktikstederne og de praktiksøgende før tid.

»Når en Miki Mistrati går ud og inviterer folk på øl dagen før, så virker det ikke, som om han er interesseret i at benytte systemet, da reglerne tydeligt siger, at der ikke må være kontakt mellem praktikansøgere og -udbydere. Og det er bare et af mange eksempler,« siger Nicholas Rindahl til journalisten.dk.

Det går ud over de studerende, mener man i Danske Journaliststuderende.

»Som vi har sagt og skrevet mange gange, så kan vi kun være kritiske over for, at der finder snyd sted. Medierne er de store i det her system, og de lægger et urimeligt pres på de studerende, når de bryder reglerne,« siger Nicholas Rindahl.

Åbent hus og forsamtaler
Der er dog også ros at finde i undersøgelsen. Dels til uddannelsesstederne, som roses for at være gode til at informere og forberede de studerende til Panikdagen.

Dels til de medier, der giver mulighed for at komme til åbent-hus-arrangementer på redaktionerne og eventuelt få en uformel forsamtale i ugen, inden praktikansøgningerne skal sendes af sted.

Åbent hus og forsamtaler får med 60 procent positive vurderinger lige så stor opbakning i undersøgelsen, som selve Panikdagen får kritik.

0 Kommentarer