PRAKTIKPANIK FORUDE

Odense Universitet har søgt om lov til at give deres journaliststuderende et 18 måneders praktikforløb i stedet for de planlagte 12. Det vil yderligere skærpe problemerne med at skaffe praktikpladser nok. »Det er branchen selv, der kræver det,« siger lederen af uddannelsen i Odense.
Odense Universitet har søgt om lov til at give deres journaliststuderende et 18 måneders praktikforløb i stedet for de planlagte 12. Det vil yderligere skærpe problemerne med at skaffe praktikpladser nok. »Det er branchen selv, der kræver det,« siger lederen af uddannelsen i Odense.

• Fremtidens praktiksøgning for journaliststuderende kan ende med at være en kamp om overhovedet at få en praktikplads, i stedet for en kamp om de bedste pladser.
Odense Universitets journalistuddannelse har netop sendt en ansøgning af sted til Undervisningsministeriet om at få ændret det oprindelige praktikforløb fra 12 til 18 måneder. Dermed vil behovet for praktikpladser vokse endnu mere i det i forvejen hårdt pressede system, hvor to nye journalistuddannelser skal finde praktikpladser til deres studerende.
»Lige siden vi første gang nævnte, at vi ville have 12 måneders praktik, er vi blevet bearbejdet af dagblade, tv og radiostationer, der ønsker at have praktikanter i 18 måneder. Nu forsøger vi at se, om det går,« siger professor Jørn Henrik Petersen, leder af den fynske journalistuddannelse.
Han mener desuden, at det er en fordel med ligestilling uddannelserne imellem.
»Vi vil have lighed for de studerende. Ellers risikerer vi, at vores studerende bliver sprunget over, fordi de kun skal ud i 12 måneder,« siger han.
Jørn Henrik Petersen mener også, at Odense har gjort deres til at undgå praktikkaos ved at nedskrive optaget på uddannelsen fra de planlagte 125 til 75 nye studerende til næste år.

Mangel på praktikpladser
Beslutningen om at søge om en forlængelse af praktikken er taget i uddannelsens bestyrelse. Og den afgørelse har vakt en del forundring.
I forvejen ser det nemlig ud til at blive en særdeles vanskelig opgave at finde praktikpladser nok, når antallet af praktikanter er oppe på sit højeste som følge af de to nye uddannelser i Odense og Roskilde.
Beregninger, som praktik-koordinator på DJH, Jens Nørlem, har foretaget, viser, at Odenses opgradering til 18 måneder vil betyde, at der i år 2004, når det nye praktiksystem er i fuld sving, vil være brug for 650 praktikpladser. Hvis Odense holder fast i de planlagte 12 måneder er tallet 535. Altså en forskel på 115.
I øjeblikket findes der 350 praktikpladser rundt om i landet.
»Jeg synes, det er brandærgeligt, at de vælger den her løsning, fordi de tvivler på om de kan få praktikpladser med en 12-måneders model. I sidste praktiksøgningsrunde fik vi jo uden problemer afsat 20 RUC’ere, der kun skal være 12 måneder i praktik,« siger Jens Nørlem, der ikke vil komme med et bud på, om det kan lade sig gøre at finde de mange ekstra pladser.
»Men det bliver jo ikke nemmere af, at Odense kun sender praktikanter ud en gang om året. Det bliver jo et skævt forløb, når de er i praktik i halvandet år. Og så bliver der praktiksteder, der ikke kan få praktikanter hver gang,« siger han.

Ens uddannelser
Anders Lund, der både sidder i Journalistforbundets hovedbestyrelse og er DJs repræsentant i bestyrelsen for den nye uddannelse i Odense, har hele tiden været imod at forlænge praktikken. Men han har bøjet sig.
»Vi har ikke kunnet sidde en så kraftig udmelding fra praktikstederne overhørig. Men det betyder unægtelig, at der ligger et stort ansvar på deres skuldre, når vi skal ud at finde de mange nye pladser,« siger han.
Anders Lund er også bekymret af en anden grund.
»Når Odense får halvandet år i praktik, ligesom DJHerne, og samtidig får en fire-årig uddannelse, ligesom DJHerne, så minder de to uddannelser efterhånden meget om hinanden. Og det var jo ikke intentionen med at lave de nye uddannelser.«
Leif Becker Jensen, der er daglig leder af journalistuddannelsen på RUC, er overrasket og forundret over Odenses udmelding.
»Vi bliver ved de 12 måneder. Det mener vi er både fagligt og pædagogisk forsvarligt,« siger han.

0 Kommentarer